Tukuma novada Izglītības pārvalde

Olimpiāžu norises laiki 2023./2024. m.g. (VISC 25.08.2023 Rīkojums Nr.25.1.-04/39 Par mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanu un norisi 2023./2024.mācību gadā)

 

Valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšana un laureātu apbalvošana 2023./2024.m.g. (VISC 25.08.2023. Rīkojums Nr.25.1.-04/40 Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2023./2024.mācību gadā)

 


Mācību priekšmetu olimpiādes

 

Angļu valoda

Bioloģija

Dabaszinātnes

Ekonomika

Filozofija

Fizika

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu valoda (svešvaloda)

Ķīmija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Politika un tiesības

Sociālās zinības

Sports

Vācu valoda

Vēsture

Vizuālā māksla


Sākumskola

 


Citas olimpiādes:

 

Inženierzinātnes

Matemātika

 

Speciālā izglītība

 

Atklātā angļu valodas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem

Nolikums

 

Atklātā matemātikas olimpiāde speciālo izglītības programmu skolēniem

Nolikums 

 


Mācību priekšmetu olimpiādes-konkursi un citi konkursi:
 
5.-6.klašu komandu konkurss "Mana tautas dziesma"
 
 
pieteikums                  
 
 
Konkurss sākumskolas skolēniem "Dizaina darbi"
 

Sākumskolas skolēnu festivāls “Iestudējums dejā – “Apburtā karaļvalsts” 

nolikums

 

Mākslas radošuma festivāls “Esi sveicināts pavasarī!”

Nolikums

 
 
 Lasīšanas izaicinājums “Sāc dienu ar lasīšanu skolā un pabeidz dienu ar lasīšanu mājās!”
 
 
 Konkurss ģeogrāfijā "Apkārt pasaulei" 8.klašu skolēniem

Nolikums

Pieteikums

 

Tehnoloģiju jomas atklātais konkurss "Ideja - redzējums - materiāls - tehnoloģija"

Nolikums

Pieteikšanās

 
 8.-9.klašu dabaszinātņu konkurss “Nāc un eksperimentē!”

Nolikums

Pieteikšanās

 
4.-6.klašu skolēnu atklātais konkurss "SMART"
 
 
Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu Lego konstrukciju izstāde “Mūsu novada ēkas” 
 
 
"Izziņas labirinti dabā" dabaszinību pasākums 6.klašu skolēniem
 
 

 

Normatīvie dokumenti:

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2021. iekšējie noteikumi Nr.2 "Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība"

1.pielikums - skolu pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei

2.pielikums - skolas atbildīgās personas pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

3.pielikums - skolotāju un skolēnu pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

4.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes protokols

5.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku apbalvošanas protokols

6.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes protokols - pieteikums valsts posma olimpiādei

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd