Tukuma novada Izglītības pārvalde

Olimpiāžu norises laiki 2022./2023. m.g. (VISC 24.08.2022 Rīkojums Nr.25.1.-04/43)

 

VISC 24.08.2022  Rīkojums Nr.25.1.-04/41 "Par valsts mācību priekšmetu olimpiāžu rezultātu publicēšanu un laureātu apbalvošanu 2022./2023.mācību gadā"

 


Mācību priekšmetu olimpiādes

 

Angļu valoda

Bioloģija

Dabaszinātnes

Ekonomika

Filozofija

Fizika

Ģeogrāfija

Informātika

Krievu valoda (svešvaloda)

Ķīmija

Latviešu valoda

Matemātika

Mājturība un tehnoloģijas

Mūzika

Politika un tiesības

Sociālās zinības

Vācu valoda

Vēsture

Vizuālā māksla


Sākumskola

 


Citas olimpiādes:

 

Inženierzinātnes

Matemātika

 

 


Mācību priekšmetu olimpiādes-konkursi un citi konkursi:
 
 
2.-3.klašu skolēnu atklātais konkurss "SMART"
 
 
4.-6.klašu skolēnu atklātais konkurss “SMART”
 
 
Tukuma novada izglītības iestāžu 8.-12. klašu skolēnu jaunrades darbu konkurss “I. Ziedonis un ziedošais Tukums”
 
 
3.klašu teātru festivāls “Pastāsti man pasaku!” 
 

Mākslas radošuma festivāls “Esi sveicināts pavasarī!” 5.-7.kl. 

nolikums

 

Tukuma novada 6.kl. atklātais sociālo zinību un vēstures konkurss "Mana valsts" 

nolikums

 

Tukuma novada 8.-9.kl. dabaszinātņu konkurss "Nāc un eksperimentē!"

nolikums

nac_un_eksperimente_afisa_200.jpg

 

Tukuma novada 6.kl. dabas zinību pasākuma "Izziņas labirinti dabā" 

 nolikums

 

Tehnoloģiju jomas atklātais konkurss 7.kl. "Ideja - redzējums - materiāls - tehnoloģija" 

nolikums - sākums plkst.10.00!

 

8.klašu ģeogrāfijas konkursa "Apkārt zemeslodei" 

nolikums

 

Pirmklasnieku aktivitāšu diena "Esi aktīvs visā, ko dari!"

nolikums

 


 

Normatīvie dokumenti:

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.09.2021. iekšējie noteikumi Nr.2 "Tukuma novada mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība"

1.pielikums - skolu pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei

2.pielikums - skolas atbildīgās personas pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

3.pielikums - skolotāju un skolēnu pieteikums tiešsaistes mācību priekšmetu olimpiādei

4.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes protokols

5.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes dalībnieku apbalvošanas protokols

6.pielikums - mācību priekšmetu olimpiādes protokols - pieteikums valsts posma olimpiādei

 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd