Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Projekti Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

 

      

Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"

8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"

 

par projektu (Valsts izglītības attīstības aģentūra)

Par projekta īstenošanu Tukuma novadā 

(līdz 2021.gada 1.jūlijam - Tukuma, Engures un Jaunpils novados)


 

Valsts izglītības attīstības aģentūras īstenotais Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība"  8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"  projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" noslēdzas šajā vasarā. 2022.gada 15.jūnijā Tukuma novadā, projekta ietvaros, darbu pārtrauca  pedagogi karjeras konsultanti, kuri strādāja Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā un Zemgales vidusskolā.

Projekts savu darbību uzsāka 2017.gadā un tā mērķis bija  uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta ietvaros pedagogi karjeras konsultanti organizēja dažādus karjeras atbalsta pasākumus - projektā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem nodrošināja karjeras informāciju, karjeras izglītības un karjeras konsultācijas, karjeras pasākumus u.c. aktivitātes.Tukuma novada pedagogi karjeras konsultanti - gan tie, kuri darbojās projektā, gan arī tie, kuriem vēl interesē šī joma, strādāja kopā karjeras kolēģijā un veidoja dažādas aktivitātes gan savās izglītības iestādēs, gan novadā.

Līdz ar karjeras projekta noslēgumu, šie jautājumi nepārstās būt aktuāli. Arī turpmāk tiks organizētas gan karjeras konsultācijas, gan sniegta informācija par karjeru, gan arī organizēti dažādi pasākumi.

 

********************

 

Aktivitātes projektā iesaistītajās izglītības iestādēs:

 

2021./2022.m.g. 

Projekta īstenošana

Iesaistītās izglītības iestādes

Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Tukuma 2.vidusskola

Zemgales vidusskola

Tumes pamatskola

 

 

2020./2021.m.g. 

Iesaistītās izglītības iestādes

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Tukuma 2.vidusskola

Zemgales vidusskola

Engures vidusskola

Jaunpils vidusskola

Tumes pamatskola

Irlavas pamatskola

Tukuma 2.pamatskola

 

 

2019./2020.m.g. 

Iesaistītās izglītības iestādes:

Tukuma Raiņa ģimnāzija

Tukuma 2.vidusskola

Zemgales vidusskola

Engures vidusskola

Jaunpils vidusskola

Tumes pamatskola

Irlavas pamatskola

Tukuma 2.pamatskola

 

Pasākumi citās izglītības iestādēs:

11.12.2019. Smārdes pamatskolā notika karjeras nodarbība “Kā neapjukt profesiju pasaulē”.

16.10.2019. pasākums Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskolā "Sasniedz savu mērķi!".

 

2018./2019.m.g.

2.semestris

JŪNIJS

07.06.2019. Smārdes pamatskolā notika izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena. 7. – 9. klašu skolēni devās uz radošo karjeras nodarbību SIA “Lielvārds” interešu izglītības centrā “Lielvārdi”

04.06.2019. Tukuma Raiņa ģimnāzijā topošie jaunie līderi aktīvi mācījās un darbojās pasākumā “Veiksmīga cilvēka karjera”

 

MAIJS

22.05.2019. Pūres pamatskolas 7a. un 7b. klašu skolēni viesojās pie amatniekiem Jaunpils pagastā biedrībā „7 Balles”. 

13.05.2019. Tukuma 2.pamatskolā viesojās Dace Briede –Zālīte no biedrības “Jauniešu akadēmija “Pacelt pasauli”, kura vadīja nodarbības 7. un 9.klasei

09.05.2019. Pūres pamatskolas 8. un 9. klases apmeklēja Skills Latvija 2019, kas norisinājās Ķīpsalas izstāžu centrā

08.05.2019. Zemgales vidusskolas 1.klases skolēni piedalījās karjeras pasākumā "No grauda līdz maizei" maizes ceptuvē "Lāči"

08.05.2019. Informatīvajās un izglītojošās aktivitātēs 3.nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa Skills Latvia 2019 ietvaros Jaunpils vidusskolas skolēni iepazina dažādas profesijas

08.05.2019. Tukuma 2.vidusskolas 9. un 12. klašu skolēni devās uz Nacionālo jauno profesionāļu meistarības konkursu “Skills Latvia 2019”

08.05.2019. Tukuma 2.pamatskolas 9.a un 9.b klases skolēni apmeklēja jauno profesionāļu konkursu ,,SkillsLatvia 2019”

 

APRĪLIS

29.04.2019. Tukuma 2.pamatskolas 8.a un 8.b klašu skolēni piedalījās Karjeras attīstības atbalsta pasākumā "Ražots Latvijā", apmeklējot uzņēmumu “Getliņi EKO” un  inovāciju un uzņēmējdarbības platformu “RTU Dizaina fabrika”

24.02.2019. Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Dzīves mērķu sasniegšana” 9.klašu skolēniem, lai veicinātu viņu izpratni par savu izvēļu izvērtēšanu mērķu izvirzīšanas un lēmumu pieņemšanas un īstenošanas procesā.

23.04.2019. Pūres pamatskolas 8. un 9.klašu skolēni padziļināja savas zināšanas un  izpratni par elektroenerģētikas nozares attīstību Latvijā, par tajā nodarbinātajām profesijām un iespējām nākotnē Elektrum Energoefektivitātes centrā.

05.04.2019. Tukuma 2.vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Mērķi un to sasniegšana"

04.04.2019. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā notika karjeras nodarbība "Iniciācijas nozīme jauniešu dzīvē"

 

MARTS

27.03.2019. Tukuma 3.pamatskolā 7.-9.klašu skolēni tikās ar karjeras konsultanti un grāmatu autori Intu Lemešonoku, kura rosināja skolēnus domāt par savas nākotnes profesiju. 

26.03.2019. Irlavas pamatskolā notika karjeras nodarbība : Profesijas animācijā".

21.03.2019. Tukuma 2.vidusskolā notika pasākums "Iepazīsti ražošanas procesu!"

18.03.2019. Engures vidusskolas sākumskolēni iepazina ķīmiķa profesiju.

18.03.2019., 25.03.2019. Tukuma 2.pamatskolas 5.-6.klašu skolēni piedalījās spēlē "Karjera"

07.03.2019. Tumes vidusskolā notika pasākums "Izvēlies profesiju ar nākotni"

06.03.2019. Tukuma 2.vidusskolā 7. un 12.klašu skolēniem notika karjeras atbalsta nodarbība "Tava izvēle:gribu - varu - vajag".

05.03.2019. Jaunpils vidusskolā - pasākums “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”

01.03.2019. Jaunpils vidusskolas 10.-12.klašu skolēni izstādē "Skola 2019" 

 

FEBRUĀRIS

27.02.2019. Engures vidusskolas 6.-8.klašu skolēni piedalījās nodarbībā "Esi kodu pavēlnieks!" 

25.02.2019. Tukuma Raiņa ģimnāzijas 10.klašu skolēniem bija iespēja piedalīties nodarbībās par emocionālā intelekta nozīmi veiksmīgas karjeras veidošanā. 

20.02.2019.  Tukuma 2.vidusskolas 8.klašu skolēni karjeras attīstības atbalsta nodarbībās "Sasniedz savu mērķi!" paplašināja savu redzesloku un izpratni par personisko un karjeras mērķu izvirzīšanu un sasniegšanas iespējām.

13.02.2019. Engures vidusskolas 9.-12.klašu skolēniem nodarbību vadīja lektore Anita Dzelzkalēja no biedrības "Jauniešu akadēmija "Pacelt pasauli""

11.02.2019. Zemgales vidusskolā norisinājās karjeras pasākums „Uzprogrammē savu nākotni", kurā piedalījās 5. - 8. klašu skolēni. 

06.02.2019. un 07.02.2019. Tukuma 2.pamatskolā notika pasākums “Radi pats”

 

JANVĀRIS

29.01.2019. Jaunpils vidusskolā tika organizēts pasākums 1.-12.klašu skolēniem “No vaļasprieka līdz darbam, kuru tu mīli”. 

28.01.2019. Engures vidusskolas 2.-5.klašu skoēni ļāvās radošām nodarbēm - skolā viesojās biedrības MULTENKULTEN pārstāvji, lai iepazīstinātu engurniekus ar anomācijas filmu veidošanas pamatiem

25.01.2019. Pūres pamatskolā viesojās animatori, lai iepazīstinātu skolēnus ar šo profesiju un  animācijas multfilmu veidošanu.

21.01.2019. Tukuma 2.pamatskolā dziedātāja Samanta Tīna tikās ar Tukuma 2.pamatskolas 6.-9. klašu skolēniem un Tukuma 3.pamatskolas 9.klases skolēniem.

21.01.2019. Zemgales vidusskolā norisinājās karjeras pasākums „ Ar CV ceļā uz uzņēmumu"

11.01.2019.Tukuma Birznieka – Upīša 1.pamatskolas 82 skolēni varēja iepazīties ar programmētāja profesiju

07.01.2019. Tukuma Raiņa ģimnāzijā SIA Aspired  iepazīstināja 7. – 9.klašu skolēnus ar programmētāja profesiju

 

1.semestris

DECEMBRIS

19.12.2018. Tukuma Raiņa ģimnāzijā notika pasākums "Ceļā uz darba tirgu"

19.12.2018. Zemgales vidusskolā norisinājās karjeras pasākums “Gardā profesija”, kurā piedalījās 1. – 4. klašu skolēni

18.12.2018. Tumes vidusskolas 6.klases skolēni apmeklēja zivju restorānu "Bermudas"

11.12.2018. Irlavas pamatskolā un Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā notika pasākums “Izziņas, radošo tehnoloģiju, kompetenču un karjeras diena” kopā ar “Laboratorium” 

11.12.2018. Jaunpils vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums "Satiec personību!" 

07.12.2018. Tukuma 2.vidusskolā - pasākums "Mācību motivācija"

07.12.2018. Irlavas pamatskolā notika pasākums "Savu nākotni veidoju pats"

NOVEMBRIS

30.11.2018. un 06.12.2018. Tukuma 2.vidusskolā notika pasākums "Amatam zelta pamats"

29.11.2018.   Tumes vidusskolas 2.-5., 7.klašu skolēniem notika pasākums  "Iepazīstam mākslas jomas profesijas. Profesijas animācijā". 

27.11.2018. un 04.12.2018. Zemgales vidusskolā notika Karjeras pasākums „ Bez maketētāja un datorgrafiķa neiztikt”

26.11.2018. Zemgales vidusskolā norisinājās karjeras pasākums “Es būšu laimīgs!”

23.11.2018.  un 30.11.2018. Tukuma 2.vidusskolā viesojās Mārtiņš Geida, pasākums "Iepazīstu sevi"

05.11.2018. Džūkstes pamatskolas skolēni viesojās uzņēmumā "Bermudas"

01.11.2018. Jaunpils vidusskolā notika pasākums "Es būšu uzņēmējs"

01.11.2018. Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā pasākums "Trīs labas lietas: gribu – varu - vajag"

OKTOBRIS

19.10.2018. 4. klašu un 31.10.2018. 2. klašu skolēni  maizes ceptuvē "Lāči" piedalījās karjeras atbalsta nodarbībā "Iepazīsti maiznieka profesiju"

19.10.2018. - Jaunpils vidusskolas skolēni pasākumā "Profesijas animācijā";

18.10.2018. Pūres pamatskolas 3.klašu skolēniem notika pasākums „No dārza līdz veikala plauktam” marmelādes ražotnē Ķekavā.

16.10.2018. Tukuma 2.pamatskolas 1.klašu skolēni iepazina profesijas, kas saistītas ar šokolādes ražošanu.

 

2017./2018.m.g.

augustā

jūnijā

aprīlī-maijā

februārī - martā

decembrī - janvārī

oktobrī - novembrī

 

Publikācijas Tukuma novada Domes informatīvajā izdevumā "Tukuma Laiks"

februāris    2018   Nr.2 (155)

decembris  2018   Nr.11 (153)

novembris  2018   Nr.10 (152)

 


Kontaktinformācija:

Marita Bērziņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

e-pasts: marita.berzina[at]tukums.lv

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!