Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Metodiskais darbs

 

Mērķis

Paaugstināt Tukuma novada izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences

 

Prioritāte

Metodiskā darba pilnveide saistībā ar kompetenču pieejas mācību saturā realizāciju

 

Akcenti

·         Sadarbība savas mācību jomas satura un pieejas plānošanā;

·         Pedagogu profesionālā pilnveide (kolēģis mācās no kolēģa, citas sadarbības formas darba vietā);

·         Digitālās prasmes, zinātniskās pētniecības darbība, mācību olimpiādes un konkursi;

·         Datu ieguve, apkopošana, plānošana;

·         Starpjomu pedagogu sadarbība.

 

Metodiskā darba formas

·         Zinātniskās pedagoģiskās literatūras analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;

·         Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšanas pedagogu iesaistīšana;

·         Pedagogu pašizglītības atbalsts; profesionālās pilnveides programmu izstrāde, īstenošana;

-         Sadarbības nodrošināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

 

Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280; 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 


 

Mācīšanās konsultanti/eksperti

 

Kārtība, kādā mācīšanās konsultanti-eksperti sniedz metodisko atbalstu skolām

 


 

Mācīšanās / metodiskās jomas

 


 

Pirmsskolas un sākumskolas mācību joma

Sākumskolas pedagogu MA

Sintija Aumale, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.26759954, e-pasts: sintija.aumale[at]tukumagimn.lv 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pirmsskolas pedagogu MA

Eva Upmane, pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte",

tālr. 22420049, e-pasts: eva.upmane[at]tukums.lv 

 

Valodu mācību joma

Latviešu valodas un literatūras pedagogu MA

Iveta Āboliņa, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63124182, e-pasts: i.abolina[at]tukumagimn.lv

Angļu valodas un vācu valodas pedagogu MA

Aiva Leitāne, Tukuma speciālās izglītības iestāde, Tumes pamatskola,

tālr. 63193397, e-pasts: aiva.leitane[at]tukums.lv  

Krievu valodas pedagogu MA

Svetlana Brasnujeva, Zemgales vidusskola,

tālr. 26970007, e-pasts: svetlana.brasnujeva[at]tukums.lv  

 

Tehnoloģiju mācību joma

Datorikas un programmēšanas pedagogu MA

Uģis Bērziņš, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.63124198, e-pasts: ugis.berzins[at]t2v.lv

Dizaina un tehnoloģiju pedagogu MA

Vilnis Prancāns, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123086, e-pasts: vilnis.prancans[at]t2v.lv 

Dizaina un tehnoloģiju un kulturoloģijas pedagogu MA

Una Gaile, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.63124182, e-pasts: u.gaile[at]tukumagimn.lv 

 

Matemātikas mācību joma

Matemātikas pedagogu MA

Diāna Zurģe, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63124182, e-pasts: d.zurge[at]tukumagimn.lv 

 

Dabaszinātņu mācību joma

Fizikas un inženierzinību pedagogu MA

Valdis Zuters, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.26666174, e-pasts: valdis.zuters[at]fizmati.lv

Ģeogrāfijas pedagogu MA

Antra Brinkmane-Brimane, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Smārdes pamatskola,

tālr. 29275422, e-pasts: antra.brinkmane[at]tukums.lv 

Bioloģijas un dabaszinību pedagogu MA

Anda Upeniece, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.29646293, e-pasts: anda.upeniece[at]tukums.lv 

Ķīmijas pedagogu MA

Natālija Kroškina, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.63124198, e-pasts: nataliya.kroshkina[at]t2v.lv

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēstures pedagogu MA

Jolanta Ventlande, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Zemgales vidusskola, Tumes pamatskola

tālr. 26170685, e-pasts: jolanta.ventlande[at]tukums.lv  

Sociālo zinātņu pedagogu MA

Vēsma Kaņepe, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123086, e-pasts: vesma.kanepe[at]t2v.lv 

 

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma

Sporta pedagogu MA

Ina Užule, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.63124182, e-pasts: ina.uzule[at]tukums.lv 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzikas pedagogu MA

Dace Perševica, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63125515, e-pasts: dace.persevica[at]tukums.lv 

Vizuālās mākslas pedagogu MA

Sņežana Tišlere, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 29423401, e-pasts: snezana.tislere[at]tukums.lv 

Teātra mākslas pedagogu MA

Inguna Silineviča, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 29391351, e-pasts: inguna.silinevica[at]tukums.lv

 

Vērtībizglītības metodiskā joma

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA

Daiga Elpere, Tumes pamatskola,

tālr.29459812, e-pasts daiga.elpere[at]tukums.lv 

 

Iekļaujošas izglītības atbalsta joma

Speciālo izglītības programmu pedagogu un sociālo pedagogu MA

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde,

tālr.20191947, e-pasts silva.freimane[at]tukums.lv 

Izglītības iestāžu logopēdu MA

Daina Medne, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 29255128, e-pasts: daina.medne[at]tukums.lv 

Izglītības psihologu MA

Katrīne Dzene, Tukuma novada Izglītības pārvalde,

tālr. 29703022, e-pasts: katrine.dzene[at]tukums.lv  

 

Izglītības iestāžu vadības joma

Skolu direktoru  MA

Anita Locāne, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123084, e-pasts: anita.locane[at]t2v.lv

Direktoru vietnieku izglītības jomā MA

Gunda Kupča, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 26363691, e-pasts: g.kupca[at]tukumagimn.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas, direktoru MA

Inga Riežniece, Džūkstes pamatskola,

tālr.26018087, e-asts: inga.riezniece[at]tukums.lv 

 

******

Tukuma novada metodiskā darba kārtība

1. pielikums. Mācību jomas darba plāns.

2. pielikums.

2.1. Pasākuma dalībnieku reģistrs - skolas.

2.2. Pasākuma dalībnieku reģistrs - visas izglītības iestādes.

2.3. Pasākuma dalībnieku reģistrs - pirmsskolas un skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

3.pielikums. Kārtība, kādā notiek konsultatīvās vizītes izglītības iestādēs.

4.pielikums. Apliecinājums.

5.pielikums. Mācību stundas vērtēšanas un novērtējuma lapa.

6.pielikums. Pārskats par konsultatīvo vizīti.

7.pielikums. Mācību jomas darbības atskaite.

8.pielikums. Metodisko apvienību finansēšanas kārtība.

9.pielikums. Pasākuma plānotā izdevumu tāme.

 

 

 

 

  

 ******

 

 Metodiskās apvienības (MA) 2020./2021.m.g.

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!