Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Metodiskās apvienības

Pedagogu metodisko apvienību darbības kārtība

Metodisko apvienību ieteicamās darba formas

Darba plāna veidlapa

Metodiskās apvienības pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapa

Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa

Konultatīvās vizītes veidlapa

Metodiskās apvienības darbības atskaite

Pasākuma plānotā izdevumu tāme

Apliecinājums

 


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu metodisko apvienību vadītāju semināri 2020./2021.m.g.:

 

 


 

Lekcija Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam (21.10.2020.)

Darba kārtība

A.Miksona prezentācija "Krīzes emocionālās reakcijas un psihosomatika" (PDF)

A.Miksona prezentācija "Aizsardzības mehānismi" (PDF)

 

Vebinārs (26.10.2020) 

Prezentācija par individuālo izglītības plānu izstrādi, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 (PDF)

 

 


Atbalsta komanda

Speciālo izglītības programmu skolotāju un sociālo pedagogu MA

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, tālr.20191947,

e-pasts silva.freimane[at]tukums.lv 

Izglītības iestāžu logopēdu MA

Daina Medne, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 29255128,

e-pasts: daina.medne[at]tukums.lv 

Izglītības psihologu MA

Katrīne Dzene, Pūres pamatskola, tālr. 29703022,

e-pasts: katrine.dzene[at]tukums.lv  

Skolu bibliotekāru MA

Vineta Rozenberga,Tukuma 2.pamatskola,tālr.26136991, 

e-pasts: vineta.rozenberga[at]tukums.lv 

 


Dabaszinātņu mācību joma

Fizikas skolotāju MA

Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.26666174,

e-pasts: valdis.zuters[at]fizmati.lv

Ģeogrāfijas skolotāju MA

Antra Brinkmane-Brimane, Zemgales vidusskola, Smārdes pamatskola, tālr. 29275422, 

e-pasts: antra.brinkmane[at]tukums.lv 

Bioloģijas un dabaszinību skolotāju MA

Anda Upeniece, Tukuma 2.vidusskola, tālr.29646293,

e-pasts: anda.upeniece[at]tukums.lv 

Ķīmijas skolotāju MA

Nataliya Kroshkina, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198, 

e-pasts: nataliya.kroshkina[at]t2v.lv


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzikas skolotāju MA

Dace Perševica, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 63125515, 

e-pasts: dace.persevica[at]tukums.lv 

Vizuālās mākslas skolotāju MA

Sņežana Tišlere, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 29423401, 

e-pasts: snezana.tislere[at]tukums.lv 

  Teātra mākslas skolotāju metodiskā apvienība (MA)

     Inguna Silineviča, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 29391351,

     e-pasts: inguna.silinevica[at]tukums.lv


Matemātikas mācību joma

Matemātikas MA

Diāna Zurģe, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: d.zurge[at]tukumagimn.lv 


Pirmsskolas mācību joma

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju MA                    

                     Inga Riežniece, Džūkstes pamatskola, tālr. 26018087,

                     e-pasts: inga.riezniece[at]tukums.lv

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pirmsskolas skolotāju MA

                      Eva Upmane, pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", tālr. 22420049,

                      e-pasts: eva.upmane[at]tukums.lv 


Sākumskolas mācību joma

Sākumskolas MA

Ilze Gabaliņa, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 25949729,

e-pasts: ilze.gabalina[at]tukums.lv 


Skolu administrācija

Skolu direktoru  MA

Anita Locāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123084,

e-pasts: anita.locane[at]t2v.lv

Direktoru vietnieku mācību darbā MA

Gita Leimane, Jaunpils vidusskola, tālr. 63162187,

e-pasts: gita.leimane[at]jaunpils.lv 

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA

Evita Korna-Opincāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63124198,

e-pasts: evita.korna[at]t2v.lv


Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāju MA

Jolanta Ventlande, Zemgales vidusskola un Tumes pamatskola, tālr. 26170685, 

e-pasts: jolanta.ventlande[at]tukums.lv  

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA

Vēsma Kaņepe, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vesma.kanepe[at]t2v.lv 


Tehnoloģiju mācību joma

Informātikas skolotāju MA

Uģis Bērziņš, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198,

e-pasts: ugis.berzins[at]t2v.lv

Mājturības un tehnoloģiju (zēnu) skolotāju MA

Vilnis Prancāns, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vilnis.prancans[at]t2v.lv 

Mājturības un tehnoloģiju (meiteņu) un kulturoloģijas skolotāju MA

Una Gaile, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: u.gaile[at]tukumagimn.lv


Valodu mācību joma

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Iveta Āboliņa, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: i.abolina[at]tukumagimn.lv

Angļu valodas un vācu valodas skolotāju MA

Aiva Leitāne, Tukuma speciālās izglītības iestāde, tālr. 63193397, 

e-pasts: aiva.leitane[at]tukums.lv 

Krievu valodas skolotāju MA

Svetlana Brasnujeva, Zemgales vidusskola, tālr. 26970007, 

e-pasts: svetlana.brasnujeva[at]tukums.lv 


Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma

Sporta skolotāju MA

Ina Užule, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: ina.uzule[at]tukums.lv

 


Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280; 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!