Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pedagoģiski medicīniskā komisija

Komisijas sēdes:

Tukuma novada pedagoģiski medicīniskās komisijas (PMK) sēžu grafiks 2022./2023. m.g.

 


Normatīvie dokumenti:

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2022. gada 3. oktobra iekšējie noteikumi Nr.9 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju"

 

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS (1.pielikums)

IZGLĪTOJAMĀ PĀRBAUDES KARTE (2.pielikums)

IZGLĪTĪBAS IESTĀDES INFORMĀCIJA PAR IZGLĪTOJAMO (3.pielikums)

 

 


 

Ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestāde:

Kārtība, kādā organizējama ilgstoši slimojošu izglītojamo izglītošanās ārpus izglītības iestādes (Ministru kabineta noteikumi Nr.253)

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 2022. gada 3. oktobra iekšējie noteikumi Nr.9 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju"

Vecāku/aizbildņu IESNIEGUMS par mācībām, kuras tiek organizētas mājās (4.pielikums)

Izglītības iestādes IESNIEGUMS par mācību organizēšanu mājās (5.pielikums)

 

 

! Mācības mājās tiek organizētas skolēniem no 1.-12. klasei ar dažādiem veselības traucējumiem, kuri ilgstoši (ilgāk par mēnesi) nevar apmeklēt skolu. 

 

     Mācības organizē pēc:

Ø  vispārējās izglītības programmas (1. - 12. klase),

Ø speciālajām izglītības programmām (1.- 9. klase), pielāgojot tās katra izglītojamā  individuālajām vajadzībām.

     Mācības mājās var noteikt sekojošos gadījumos:

Ø  bērnam ir veselības problēmas, kuru dēļ nav iespējams visu dienu pavadīt skolā;

Ø  skolēni ar ilgu slimības ārstēšanu;

Ø  apmācībai nepieciešami īpaši apstākļi, kurus nevar nodrošināt skola;

Ø  bērni – invalīdi no bērnības;

Ø  citos īpašos gadījumos.

     Ilgstoši slimojošu bērnu mācību organizēšanas nepieciešamība tiek pamatota:

Ø  ar sertificētas medicīnas iestādes ģimenes ārsta  slēdzienu vai ārsta atzinumu, kuru apstiprina mācību iestāde un Pedagoģiski medicīniskā komisija.

Ø  mācības mājās organizē uz laiku, ne ilgāku par 6 mēnešiem. Ja termiņu nepieciešams pagarināt, veic atkārtotu izglītojamā veselības stāvokļa pārbaudi.

    Ilgstoši slimojošu skolēnu mācību organizēšanai mājās  nepieciešamie dokumenti:

Ø    ģimenes ārsta /ārsta atzinums;

Ø    vecāku iesniegums (4. pielikums);

Ø   izglītības iestādes iesniegums (5. pielikums).

 

 


Rīkojumi:

19.10.2021. rīkojums Nr.TIP/1-7.1/21/73 "Par Tukuma novada pedagoģiski medicīnisko komisiju" 

 


 

Informācija par iesniedzamajiem dokumentiem uz pedagoģiski medicīnisko komisiju

 


Kontaktinformācija:

Daina Medne

Izglītības atbalsta centrs

Tālr. 25442933

e-pasts: atbalstacentrs[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd