Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Valsts pārbaudes darbi

Valsts pārbaudes darbi 2021./ 2022. mācību gadā

  

Valsts pārbaudes darbu grafiks 2021./2022.m.g.

  

MK  11.03.2021. noteikumi Nr.158

“Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2021./2022.mācību gadā” 

 

 


Normatīvie dokumenti:

LR MK 17.12.2013. noteikumi Nr.1510 "Valsts pārbaudījumu norises kārtība"

LR MK 06.04.2010. noteikumi Nr.335 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību"

LR MK 11.03.2003. noteikumi Nr.112 "Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem"

LR MK 07.07.2009. noteikumi Nr.733 "Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi"


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd