Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pirmsskolas rinda

 Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbinieki pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieņemšanas laiks jāsaskaņo ar Izglītības pārvaldes izglītības darba vecāko speciālisti Sintiju Vārpiņu pa tālruni 29208725.

 

Tiek pieņemti un apkalpoti tikai tie apmeklētāji, kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus un var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Bērna reģistrāciju rindā Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs iespējams veikt elektroniski iesūtot e-pastā pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

Pieteikums bērna pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrācijai rindā (PIETEIKUMS WORD)

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu (IESNIEGUMS WORD)

Iesniegums par atteikumu no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē (IESNIEGUMS WORD)

 

Konsultācijas vecākiem pa tālruni: 29208725 vai e-pastu: pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

 


 
Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbību 2021.gada vasarā

 

pii 200

Tukuma novada pašvaldībā ir astoņas pirmsskolas izglītības iestādes un sešas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Lai izglītojamie varētu apmeklēt izglītības iestādes arī vasaras mēnešos, Tukuma novada pašvaldība jau kopš 2013.gada jūlija nodrošina atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā, pārējās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz šo laiku slēdzot. Tas dod iespēju izglītības iestādēs veikt plānotos remonta darbus, kā arī tas ļauj izglītības iestāžu vadītājiem organizēt pedagogu atvaļinājuma laiku.

 

Izglītības iestādēs ir veiktas vecāku aptaujas par bērna apmeklējumu vasaras periodā  un, pamatojoties uz aptauju rezultātiem, iestāžu vadītāji ir sagatavojuši darba grafiku un bērnu grupu izvietošanas plānu iestādēs, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības.

 

2021.gada jūlijā būs slēgtas piecas izglītības iestādes, tās ir Džūkstes, Irlavas un Tumes pamatskolas, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte” un Tukuma novada speciālās izglītības iestāde. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte” 32 izglītojamajiem tiks nodrošināta vieta Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” telpās. Vecākiem, kuri izteikuši vēlmi, ka viņu bērniem nepieciešams vasaras periodā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir piedāvātas vietas citās izglītības iestādēs.

 

Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam būs slēgta Pūres pamatskola, nodrošinot iespēju izglītojamajiem apmeklēt Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāli.

 

Izprotot sarežģītās situācijas, ar kurām šobrīd sastopas ne viena vien ģimene, Tukuma novadā ir rasts šāds risinājums, lai bērni būtu pieskatīti un drošībā. Tai pašā laikā pirmsskolu izglītības iestāžu vadība un pašvaldība aicina arī vecākus būt saprotošiem un pretimnākošiem.

 

Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu 2021.gada vasaras periodu darba grafiks (PDF)

 


 Tukuma novada Domes lēmumi: 

 

2021.gada 29.septembra lēmums  “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, papildus uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”

 

2021.gada 28.aprīļa lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, maksimālo uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”.

 

2021.gada 28.aprīļa lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbību 2021.gada vasarā”.

 

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

  

 


 

bd rindu registra samazin 300 

Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu rindas reģistrs

 


Bērna pieteikšana 2020./2021. mācību gadā Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Kā rīkoties, ja bērnam piešķirta vieta bērnudārzā?

 

Infografika PII 300x

 


Kontaktinformācija:

Sintija Vārpiņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 29208725

e-pasts: sintija.varpina[at]tukums.lv
 

 

Normatīvie dokumenti:

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Reģistrācijas pieteikuma forma

Komisija "Pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršana izglītības iestādē"

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai izglītības iestādē komisijas nolikums

Līgums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Tukuma novadā (paraugs)

Bērnu ar speciālajām vajadzībām reģistrēšana un uzņemšana Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis"

 


   

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd