Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pakalpojumi Ēdināšanas pakalpojumi izglītības iestādēs

Ēdināšanas pakalpojumi Tukuma novada izglītības iestādēs tiek nodrošināti saskaņā ar Tukuma novada domes 2021. gada 24. novembra saistošajiem noteikumiem Nr.39 “Ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanas kārtība Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs” (turpmāk – Saistošie noteikumi).

 

Saistošie noteikumi Nr.39 pieejami: https://www.tukums.lv/lv/media/23380/download

 

Saistošie noteikumi nosaka Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu izglītojamos, kuriem ir tiesības saņemt ēdināšanas maksas atvieglojumus, un kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība nodrošina ēdināšanas maksas atvieglojumus Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs.

 

Atvieglojumi tiek piešķirti:

- izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri apgūst pamatizglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības programmu;

- izglītojamajiem, kuri izmanto izglītības iestādes dienesta viesnīcas pakalpojumus;

daudzbērnu ģimenes bērniem;

bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri slimo ar celiakiju;

- bērniem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

Katram izglītojamajam ir tiesības uz vienu atvieglojuma veidu!

 

Atvieglojumus, kuru saņemšanai nepieciešams pamatojums pieprasa izglītojamā vecāks (likumiskais pārstāvis) vai pilngadīgs izglītojamais, iesniedzot iesniegumu attiecīgās izglītības iestādes vadītājam. Iesniegumam pievieno dokumentu kopijas, kas apliecina tiesības saņemt saistošajos noteikumos noteiktos atvieglojumus.

 

Pamatojoties uz Tukuma novada domes 2022. gada 31. augusta lēmumu “Par pašvaldības līdzfinansējumu izglītojamo ēdināšanas maksai Tukuma novada izglītības iestādēs no 2022. gada 1. septembra” (prot. Nr. 14, 15.§) 2022./2023. mācību gadā paredzēti šādi atvieglojumu apmēri:

- pirmsskolas izglītības 1,5 – 4 g. v. izglītojamo ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, pašvaldība līdzfinansē 1,17 EUR dienā vienam izglītojamajam;

- pirmsskolas obligātās izglītības vecuma (kas uzsākuši sagatavošanu pamatizglītības ieguvei) izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu pašvaldība ēdināšanas izmaksas finansē 100 % apmērā;

- vispārējās izglītības iestādēs no 1. – 4. klasei valsts un pašvaldība ēdināšanas izmaksas finansē 100% apmērā;

- vispārējās izglītības iestādēs no 5. līdz 12. klasei pašvaldība ēdināšanas izmaksas līdzfinansē 50 % apmērā;

- izglītojamajiem, kuri ir daudzbērnu ģimeņu bērni, bērni ar invaliditāti, bērni, kuri slimo ar celiakiju, aizbildnībā nodotie bērni pašvaldība piešķir atvieglojumu 81 % apmērā no ēdināšanas izmaksām;

- izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss pašvaldība piešķir atvieglojumu 100 % apmērā no ēdināšanas izmaksām;

 

Kandavas Reģionālās pamatskolas izglītojamajiem, kuri dzīvo mājsaimniecībā, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuri izmanto internāta pakalpojumu, pašvaldība piešķir atvieglojumu 100 % apmērā no ēdināšanas izmaksām.

 

 

 


DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd