Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pakalpojumi Atbalsts privātajām pirmsskolas izglītības iestādēm

 

 

 

Tukuma novada Domes 2021. gada 27. janvāra lēmums “Par vienam izglītojamam nepieciešamajām vidējām izmaksām Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs 2021.gadā” (prot.Nr.2, 20. §.)  

 

 Pielikums Tukuma novada Domes 27.01.2021. lēmumam (prot.Nr.2, 20 §)

 


Tukuma novada pašvaldības atbalsta apmērs pirmsskolas izglītības programmas īstenošanas izmaksu segšanai privātai pirmsskolas izglītības iestādei 2020.gadā ir aprēķināts saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” prasības un ņemot vērā Tukuma novada Domes 2016.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 “Par kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātajai izglītības iestādei” (prot.Nr.2, 6.§.) noteikto. 2021.gadā atbalsta apmērs ir 246,22 euro bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam un 162,02 euro bērniem, kam nepieciešama obligātā sagatavošana pamatizglītības ieguvei.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 8. decembra noteikumu Nr. 709 “Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei” 3.punktu [..] Lai pamatotu pašvaldības atbalsta izlietojumu atbilstoši finansējuma mērķim, privātā izglītības iestāde, slēdzot līgumu ar pašvaldību un bērna likumīgo pārstāvi, pievieno izmaksu tāmi atbilstoši pakalpojuma sniedzēja apstiprinātiem iepriekšējā gada pēc naudas plūsmas uzskaitītiem izdevumiem, tai skaitā pamatlīdzekļu nolietojumu, vai gadījumā, ja tiek dibināta jauna izglītības iestāde, pievieno izglītības iestādē apstiprināto plānoto izdevumu tāmi. Tāme tiek sagatavota atbilstoši normatīvajiem aktiem par izmaksu ekonomisko klasifikāciju. Tāmē tiek norādītas arī vienam izglītojamam nepieciešamās vidējās izmaksas pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai privātajā izglītības iestādē, ņemot vērā šo noteikumu 7.1 punkta nosacījumus. Tāmi pašvaldība publisko savā tīmekļvietnē un publicē to privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes, ar kurām ir noslēgts līgums par pirmsskolas izglītības pakalpojuma sniegšanu Tukuma novada pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem.

 

Vienam izglītojamajam nepieciešamo vidējo izmaksu Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs aprēķins 2021.gadā:

Privāto pirmsskolas izglītības iestāžu tāmes:

-       SIA “Bērnudārzs Ķipars”, reģistrācijas Nr. 40003496568 dibinātā privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Tukuma alternatīvā pirmskola”

-       Biedrība „Tukuma Tautskola”,  reģistrācijas Nr.40008226279

-       SIA “Bērnudārzs Vinnijs”, reģistrācijas Nr. 40103236506, dibinātā privātā sākumskola „Vinnijs”

-       SIA "ERRD", reģistrācijas Nr. 40103816596, privātā pirmsskola "Laumiņas rezidence"

 


Kontaktinformācija:

Kristīne Logina

Tukuma novada Izglītības pārvaldes juriste

Tālrunis: 63124463; 29388919

e-pasts: kristine.logina[at]tukums.lv
 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!