Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Uzņemšana 1. klasē

 

 

Tukuma novada Domes 2017. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 12. aprīļa plkst. 17.00.

 

skola

2021. gada 10.martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs.

Izņēmums - pieteikšana izglītības iestādē tiek uzsākta 1.martā, ja izglītības iestādē, kurā vēlaties pieteikt bērnu mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem (noteikumu 7.punkts).

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2021. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2021. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2021. gada 10.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

 

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

 

Tukuma novada Domes 26.01.2017. noteikumi Nr.1 "Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē"

 

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

 

Our website is protected by DMC Firewall!