Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums VALSTS SVĒTKU IETVAROS RĪKOTIE PASĀKUMI izglītības iestādēs

 

 

 

 

Izglītības iestāde

Laiks

Pasākums

Tukuma Raiņa ģimnāzija

8.11.

Filmas “Melānijas hronika” apmeklējums Tukuma KN

līdz 9.11.

Fotokolāžu  “CeļoJums” veidošana

9.11.

1991. gada barikāžu muzeja ekspozīcija – muzeobuss

līdz 10.11.

Telpu noformēšana svētkiem

Akcija “Arī akmeņi ceļo”

11.11.

Skan strēlnieku dziesmas

Lāčplēša dienas piemiņas brīdis Brīvības laukumā

10.11.

Akcija “ Saloki sarkanbaltsarkano lentīti sev un savam draugam”

Lāpu gājiens Brāļu kapos Lestenē.

14.11.

Konkurss zēniem “Vīru spēles”

15.11.

Tiešsaites konkurss “Izzini Latviju”

14.–17.11.

Klases stundas “Caur vārtiem no Latvijas pagātnes uz nākotni”

10.–25.11.

10.kl.skolēnu zīmējumi Tukuma pilsētas vēstures muzeja “Pils tornis” vizuālajā objektā “Vārti no pagātnes uz nākotni”

17.11.

LR gadadienai veltīts svētku koncerts ”CeļoJums”

Jauktais koris “Savējie” sniedz svētku koncertu Engurē

11.-18.11.

Gaismas instalācijas iedegšana zem skolas ozoliem

25.11.

Tikšanās ar NBS un Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem

Novembrī

Aicinājums ģimenēm apmeklēt Likteņdārzu un aizvest savu akmeni.

Piedalīšanās Lielā Augšdaugavas musturdeķa tapšanā.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola

7.11.-18.11.

Skolēnu zīmējumu izstāde "Mana Latvija".

Apsveikumu un veltījumu gatavošana Latvijai dzimšanas dienā klašu audzināšanas stundās.

7.11.-17.11.

Interesantu faktu iepazīšana par Latviju divdimensiju, jeb QR kodu veidā - skolā un skolas mājas lapā

10.11.

Lāčplēša dienai veltīta svinīga pēcpusdiena un interaktīvs komandu konkurss

15.11-16.11.

Neklātienes individuāls konkurss skolas mājas lapā "Atkodē Latviju !" ( konkursa jautājumu atbildes ietvertas divdimensiju, jeb QR kodos)

17.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svinīgs pasākums "Baltas domas karoga viducī " un konkursa laureātu apbalvošana

Irlavas vidusskola

8.11.

1.-4.klasei pasākums ,,Kāpēc man patīk dzīvot Latvijā?’’

11.11.

Zēnu koru koncerta apmeklējums Sātu baznīcā.

piemiņas brīdis ar lāpām, montāžu Tiļļu kapsētā, kurā apbedīti 2 novadnieki-Lāčplēša ordeņa kavalieri

15.11.

Konkurss 5.-8.kl. ,,Iepazīsim Latviju”

16.11.

Konkurss 9.-12.kl. ,,Iepazīsim Latviju’’

17.11.

Pasākums svētbrīdis Sātu baznīcā

visu mēnesi

Skolēnu radošie darbi, zīmējumi skolas 2.st.gaitenī.,pēc tam Sātu baznīcā

Zemgales vidusskola

11.11.

Atzīmēs Lāčplēša dienu ar sarkanbaltsarkano lentīšu locīšanu, Dobeles zemessargu tehnikas demonstrējumiem un dienas izskaņā plkst. 17.00 dosimies lāpu gājienā pa Slampi. Vēlāk, dzerot siltu tēju, klausīsimies stāstos par Latvijas brīvības cīnītājiem.

17.11. plkst.10.50

Valsts svētku koncerts

Tumes vidusskola

10.-17.11.

Klases stundas “Par Latviju ”

11.11.

6.klases ekskursija uz Rīgu (Latvijas kara muzejs, LR Nacionālo bruņoto spēku un Iekšlietu ministrijas vienību militārās parādes vērošana laukumā pie Brīvības pieminekļa)

14.11.

Tikšanās ar Tukuma Jaunsargu vienības vadītāju A.Kotki un jaunsargiem (5.-9.kl.)

16.,17. 11.

projekta dienas Es radu Latviju, es daru Latviju…

- neklātienes konkurss “Es pazīstu Latviju”

- Intervija “Dažādu paaudžu skolas laiks” (intervija, tās dokumentēšana ar  skolēna izvēlēto interesanto cilvēku: vecākiem, radiniekiem, sabiedrībā atpazīstamu cilvēku par viņa skolas laiku)

- Svinīgais svētku brīdis “Es gribu uzzīmēt Latviju” Tumes kultūras namā

(11.klases, 5.-12.klašu kora un 1.-4.kl.vokālā ansambļa literāri muzikāla kompozīcija)

- Ierindas skate

- Diktāts latviešu, krievu un angļu valodā

- Lāčplēša skrējiens

- Spīdolas konkurss

Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola

10.11.

Tukuma Jaunsardzes nodaļas jaunsargu tikšanās ar 5.-9.klases skolēniem  skolas zālē

11.11.

Svecīšu Gaismas ceļa veidošana Lāčplēša dienas piemiņai skolas pagalmā

7.-16.11.

Izstāde-bibliotekārā stunda “ Skolas vēsture un tās dižās personības” 2.-5.klasēm skolas bibliotēkā

izstāde-vēstures stunda “Skolas vēsture un tās dižās personības” 6.-9.klasēm skolas bibliotēkā

9.-16.11.

Latvijas pīnes tamborēšana 1.-9.klasēs  un kopīga skolas saimes sienas instalācijas veidošana

16.11. plkst.18.30

Svētku koncerts vecākiem veltīts Latvijas 98.dzimšanas dienai

17.11. plkst.11.45

Svētku koncerts 1.-9.klašu skolēniem veltīts Latvijas 98.dzimšanas dienai

Tukuma 2.pamatskola

10.11.

Uzruna skolas radio par Lāčplēša dienu un Patriotisma nedēļas pasākumiem.

11.11.

 

Lāčplēša dienai veltīts pasākums – video vai PowerPoint prezentāciju konkurss -  plkst.11.50 6.-7.kl. un plkst.12.50 8.- 9.klasēm

Zēnu koru sadziedāšanās Sātu baznīcā

Piedalīšanās svētku pasākumā pilsētas centrā

10.-17.11.

Konkurss 1.- 5.kl. skolēniem “Vai es pazīstu savu Latviju?”

17.11.

Svētku koncerti -

„Te ir manas mājas.”- 1.- 4.kl. plkst.11.50

„Latvija- tas esi arī Tu.”-  5.-9.kl. plkst.13.00

17.11.

Piedalīšanās svētku koncertā Degoles pagastā ar muzikāli literāru dzejas kompozīciju „Latvija- tas esi arī Tu” 

Tukuma 3.pamatskola

1.-9.11.

Skolas telpu noformēšana valsts svētkiem

1.-17.11

Aktivitātes skolēniem:

- 7 lietas, kas jāpaveic, sagaidot Latvijas simtgadi

- Mans novēlējums Latvijai tās 100 gadu jubilejā

- Kāpēc Latvija ir sapņu zeme?

10.11.

8.klases pārgājiens uz Tukuma Brāļu kapiem klases stundā

11.11.

“Apceļo Latviju” mācību priekšmetu pasākums sākumskolā.

Piedalīšanās Lāčplēša dienai veltītā piemiņas brīdī Tukumā, Brīvības laukumā „Svēts mantojums šī zeme mūsu tautai un svētīts tas, kas drošs par viņu krīt”.

15.11.

“Virtuālais ceļojums pa Latviju” mācību priekšmetu pasākums 5. – 9. klašu skolēniem

14.-18.11.

Rokdarbu pulciņa „Suvenīru izstāde par godu Latvijas lielajai jubilejai”.

Zīmēšanas pulciņa izstāde „Dāvāsim Latvijai 100gadē savus jaunrades darbus mākslā”.

3.-25.11.

Audzināšanas stundas “Latvija”

17.11.

Latvijas Republikas Proklamēšanas dienai veltīts svinīgs pasākums „Mēs esam daļa no 100gades”

Džūkstes pamatskola

10.11.

Lāpu gājiens Brāļu kapos Lestenē.

11.11. plkst.9.30

Piemiņas brīdis Piemiņas parkā

17.11. plkst.12.00

Koncerts “Daudz laimes Latvija!”

Pūres pamatskola

7.–10.11.

Sava rakstu fragmenta zīmēšana latviešu jostā un izmantošana skolas telpu noformēšanā.

11.11.

11.10 – Piemiņas brīdis pie J.Bratuškina pieminekļa 6. – 9.kl.

13.05 – piemiņas brīdis pie J.Bratuškina pieminekļa 1. – 4.kl.

15.00 – gaismas instalācijas „Auseklis” veidošana no svecītēm(visa skola)

Prezentācija bildēs ar latviešu karavīru mūziku „Latviešu kareivja stāsts”(visas dienas garumā)

11.-16.11.

Neklātienes konkurss „Mana Latvija”

14.-16.11.

„Vieta, kur es dzīvoju” – savas dzīvesvietas atzīmēšana Latvijas kartē, kartes izmantošana skolas telpu dekorēšanā

17.11. plkst.14.30

Svētku koncerts „Es daļa Latvijas”

Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāle

11.11. plkst.15.00

Konkurss "Ceļojums pa Latviju!", Svecīšu alejas iedegšana pie skolas.

17.11. plkst.17.00

Skolēnu Svētku koncerts Jaunsātu Tautas namā "Mazs cinītis gāž lielu vezumu ..."

Tukuma internātpamatskola

7.-17. 11

Telpu noformēšana svētkiem

Apsveikumu gatavošana Latvijai un izvietošana uz stenda

līdz 9.11.

Dekora izgatavošana skolas pagalmam

11.11. plkst.8.20

Līnija, veltīta Lāčplēša dienai

11.11.

Klašu stundas par dažādām ar svētkiem saistītām tēmām

17.11. plkst.10.00

Svētku koncerts

Dzirciema internāt-pamatskola

9.11.

Pēcpusdiena - konkurss "Mans veltījums dzimtajai vietai un tās cilvēkiem."

Koncerts "Mana tautas dziesma"

17.11.

svētku koncerts Latvijai "Daudz laimes dzimšanas dienā."

Sēmes sākumskola

11.11.

Lāčplēša diena ( klases stundas veltītas šai dienai)

16.11.

koncerts par godu Valsts svētkiem plkst. 10.00 pirmsskolā; plkst. 11.00 sākumskolā.

17.11.

Viktorīna „Ko Tu zini par Latviju?” – sākumskolas 1.-4.klašu skolēniem

Tukuma PII “Karlsons''

11.11. plkst.16.30

Svecīšu iedegšana par godu Lāčplēša dienai

14., 15.11. plkst.9.30

Latviešu tautas dziesmu rīti ,,Laika zīmes''

16.11. plkst.10.00

Svētku koncerts par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

17.11. plkst.16:30

Svecīšu iedegšana par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai

Irlavas PII “Cīrulītis”

No 14.11.-18.11.

Bērnu un vecāku kopīgi gatavotā radošo darbu izstāde "Skaista mana tēvu sēta, pār’ visām zemītēm!"

16.11. plkst.11.00

LR proklamēšanas gadadienai veltīts tematiskais pasākums.

Tukuma PII “Vālodzīte”

16.11. plkst.9.30

vecāko un sagatavošanas grupu bērniem

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts pasākums „ Mana pilsēta – TUKUMS”

17.11.plkst.9.30 jaunāko un vidējo grupu bērniem

Tukuma PII “Pepija”

11.11.

Tematiskie pasākumi vecākajās un sagatavošanas grupās par godu Lāčplēša dienai un svecīšu iedegšana iestādes teritorijā pieminot Latvijas brīvības cīnītājus

17.11.

Kopīgs pasākums par godu Latvijas dzimšanas dienai "No vecmāmiņas pūra lādes" un svecīšu iedegšana iestādes teritorijā

Tukuma PII “Pasaciņa”

17.11. plkst.10.00

Svinīgais koncerts veltīts Latvijas republikas proklamēšanas 98.gadadienai.

Pēc koncerta 5-7 gad. bērni apmeklēs svinīgo pasākumu Tukuma mūzikas skolā.

Tukuma PII “Lotte”

16.11. plkst.9.30

Pasākums “Mana Latvija”

17.11. plkst.17.00

Pasākums “Staro Lotte”

Tukuma PII “Taurenītis”

17.11. plkst.10.00

Svētku pasākums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai

Pūres PII “Zemenīte”

11.11. plkst.10.00

Pasaku-multfilmu rīts Pūres bibliotēkā "Viena leģenda stāsta..." (par Latvijas karogu)

17.11. plkst.11.00

Latvijas 98.dzimšanas dienas svinības

Slampes PII “Pienenīte”

16.11. plkst.11.00

Valsts svētkiem par godu pasākums kopā ar ciema senioriem

Tukuma Mūzikas skola

16.11. plkst.17.00

Latvijas Republikas proklamēšanas 98.gadadienai veltīts koncerts

Tukuma Mākslas skola

10.11.

Ņemot vērā audzēkņu priekšlikumus, kopīgi tiks noformēts skolas pagalms un skolas telpas

1.-11.11.

Skolas vestibila, mācību telpu noformēšana

8.-11.11.

Audzēkņi gatavo svētku lentītes-piespraudes valsts karoga krāsā

Mācību stundās

Radoši, tematiski mācību uzdevumi par Latvijas valsts svētkiem (zīmējumi, galda dekori, telpu noformējumi u.c.

Tukuma 2.vidusskola

Laiks

Vieta

Klašu grupa

Pasākums

No 1.novembra

Skolas lasītava

1.-12.kl.

Informatīvā grāmatu u.c. izdevumu izstāde “Tev mūžam dzīvot, Latvija!” 

No 1.novembra

Skolas lasītava

 

2.-4.kl.

Spēles un rotaļas par Latviju

5.-7.kl.

Nodarbība “Uzzini vairāk par Latviju!”

8.-9.kl.

Bibliotekārā stunda ar uzziņas materiāliem “Latvijas vēstures izzināšana”

No 1.novembra

Sākumskolas gaiteņos

1.- 4.kl.

Zīmējumu izstāde “Es un mana ģimenes valsts svētkos”

No 7.novembra

Skolas telpas, kabineti

1.-12.kl.

Skolas telpu noformēšana valsts svētkiem “Es daru Latviju ... (kādu?)”

No 7. līdz 11. novembrim

Skolas telpas

5.-12.kl.

Radošā atmiņu performance “Valoda, tu esi mirguļojoša upe” – VALODA – ATMIŅAS – MŪŽĪBA

Līdz 8.11. plkst.14.10

Mājturības kab.

Akmeņu aiznešana krāsošanai radošajā darbnīcā

9., 10.novembris

Mācību kab.

Akmeņu noformēšana ar VĀRDIEM

10., 11.novembris

Uz celiņa pie skolas

Akmeņu izvietošana vārdu atmiņu upē

8.novembris plkst.18.00

Tukuma KN

8.-12.kl. (pēc izvēles)

Spēlfilma “Melānijas hronika” pēc M.Vanagas vēsturiskā romāna “Veļupes krastā” motīviem

9.novembris

(pēc stundu saraksta)

Pie skolas

8.-12.kl.

Barikāžu muzeja nodarbības muzeobusā

11.novembris

plkst.8.50

Aktu zāle

3.a, 4.a, 4.c

Patriotisko dziesmu stunda

„Dziedam savai Latvijai”

(tēma: Latvijas upes, ezeri, jūra”)

Visu novembri – mūzikas stundās

Aktu zāle

Pa klašu grupām 5.-12.kl.

11.novembris

plkst.9.40

Sākumskolas kabineti

2.klases

Izzinošs pasākums “Skaista mana tēvu zeme”

11.novembris

no 11.50 līdz 14.30

Gar celiņa malām pie skolas

1.-12.kl.

Svecīšu izvietošana akmeņu upes rindā un to iedegšana, pieminot Latvijas Brīvības cīņās (1918 – 1920) kritušos karavīrus

11.novembris plkst.18.00

Brīvības laukums

1.-12.kl., skolēnu ģimenes

Svecīšu iedegšana un piemiņas brīdis Brīvības laukumā, pieminot 1.pasaules karā kritušos karavīrus

Izglītības iestāde

Laiks

Pasākums

Engures vidusskola

01.– 04.11.

Skolas normēšana svētkiem

11.11.

Lāpu gājiens

16.11.

Valsts dzimšanas dienas svinēšana – vakarēšana

18.11.

Svecīšu iedegšana skolas logos

21.11.

Stipro skrējiens, veltīts Latvijas dzimšanas dienai

Jaunpils vidusskola

31.10.-4.11.

LNVM tematiska izstāde un nodarbība skolēniem ”Latvija brīvības cīņu laikā”

9.11. plkst.12.50

Latvijas Robežsardzes nodarbība 6.-8.klašu skolēniem

11.11. plkst.10.00 

9.-12. klasēm piemiņas brīdis Rubuļu kapos

11.11. no plkst. 12.00 līdz 15.00

Latvju zīmju paklāja veidošana no svecēm skolas zālājā

11.11. plkst. 18.00

Svinīgs brīdis pie skolas. Lāpu gājiens no skolas uz pili.

14.11. plkst. 10.00

Aizsardzības ministrijas un Nacionālo bruņoto spēku lekcija 9.-12. klašu skolēniem  “Kā mēs sargājam Latviju?”

17.11. plkst. 13.00

Valsts svētku koncerts „Kas man ir Latvija?” 1.-5.klašu skolēniem

21.11.-31.11.

Skolēnu un skolotāju radošo darbu izstāde skolas zālē „Es radu Latviju, es daru Latviju”

visu mēnesi

Tematiskas audzināšanas, ģeogrāfijas, mūzikas, literatūras, vēstures un sociālo zinību stundas „Saredzi, sadzirdi, atpazīsti, saproti un izgaršo savu tēvu zemi”

Smārdes pamatskola

7.-17.11.

Izstāde skolā „Sibīrijas bērni

11.11. plkst.18.00

Lāčplēša diena – lāpu gājiens un piemiņas brīdis Smārdes Strēlnieku kapos

11.-15.11.

Konkursa „Smārdes gudrinieks” 1.kārta „Ko tu zini par Latviju?” 1.-9.kl.

13.11. plkst.19.00

Filma „Melānijas hronika”

17.11.

Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltīts koncerts skolā un Šlokenbekā

Milzkalnes sākumskola

7.-11.11. 

Audzināšanas stunda 1.-6.kl. tēma: „Lāčplēša diena”

11.11. plkst.18.00

Milzkalnes sākumskolas skolēnu montāža Smārdes Brāļu kapos

17.11. plkst.12.30

Svinīgs pasākums 1.-6.kl. par godu LR proklamēšanas gadadienai

Engures PII “Spārīte”

16.11. plkst.10.00

Koncerts veltīts Latvijas dzimšanas dienai

Engures Mūzikas un mākslas skola

15.11. plkst.17.00

Ielūdz uz svētku koncertu “Ieskanēsimies Latvijai”

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd