Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola realizē Erasmus+ projektu

Papildināts 25.01.2017.

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola (turpmāk - TVNV) no 2015. gada 31. decembra līdz 2017. gada 30. decembrim īsteno Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības (KA1) projektu “Pasākumi skolu priekšlaicīgi pametušo skolēnu skaita samazināšanai Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolā”, kas nodrošina atbalstu skolas pedagoģiskā personāla mācību mobilitātēm ārvalstīs.

Projektā paredzēta pedagogu un vadošā personāla profesionālā pilnveide četros virzienos:

  1. lai sekmētu izglītības iestādes vispusīgu attīstību;
  2. lai dotu iespēju visiem izglītojamiem iegūt pamatizglītību un vispārējo vidējo izglītību, būtiski samazinot priekšlaicīgi skolu pametušo skolēnu skaitu;
  3. IT prasmju un e-mācību vides pilnveide;
  4. pedagogu svešvalodas prasmju pilnveide, lai sekmētu pedagogu profesionālo izaugsmi un dotu visiem tiesības iesaistīties starptautiskajos projektos.

Projektā tiek iepazīta citu valstu pieredze, apgūtas jaunas un inovatīvas mācību metodes, kas nepieciešamas skolas attīstībai un izglītojamo vajadzībām, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu klātienes un e-mācību skolēniem. Līdz ar to tiek novērsti riski priekšlaicīgai mācību pārtraukšanai, tiek stimulēta izglītojamo mācību turpināšana. Oktobra beigās tika īstenotas pēdējās divas mobilitātes un iesākās darbs pie rezultātu analīzes un ieviešanas.

 

Par projektu

 

Attēlā no kreisās puses:

  1. angļu valodas skolotāja Ineta Čerpinska
  2. direktora vietniece mācību darbā Gita Aulaciema
  3. direktora vietniece tālmācības darbā Linda Otto
  4. angļu valodas skolotāja Vēsma Balode
  5. ģeogrāfijas skolotāja Antra Brinkmane-Brimane

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!