Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Bērna pieteikšana un uzņemšana 1.klasē

2017. gada 26. janvārī Tukuma novada Dome apstiprināja noteikumus ‘’Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē’’ (turpmāk  – noteikumi). Noteikumi nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs iesniedzami un reģistrējami iesniegumi par bērnu uzņemšanu izglītības iestādes 1. klasē un kārtību, kādā bērni tiek uzņemti izglītības iestādes 1. klasē.

Bērnu pieteikšana Tukuma novada izglītības iestādēs turpmāk notiks katru gadu laikā no 10. marta plkst. 8:00 līdz 10. aprīļa plkst. 17:00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

 

Ja izglītības iestādē, kurā vecāks vēlas pieteikt bērnu, jau mācās bērna brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem, tad pieteikt bērnu izglītības iestādē var no 1. marta, jo saskaņā ar noteikumu 14. punktu šiem bērniem ir priekšroka uzņemšanai 1 .klasē.

 

Lai bērnu pieteiktu izglītības iestādē, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz izglītības iestādes direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2017. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā izglītības iestādē un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz izglītības iestādes oficiālo elektroniskā pasta adresi (pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām), kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Saņemtie iesniegumi tiks reģistrēti saņemšanas secībā izglītības iestādes 1. klases pretendentu vecāku iesniegumu reģistrācijas žurnālā.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas tiks iesūtīti pirms 2017. gada 10. marta  plkst. 8:00, netiks reģistrēti.

 

Gadījumā, ja piemēram vienlaicīgi tiks iesniegts viena bērna vecāka iesniegums klātienē, bet otra bērna vecāka iesniegums elektroniski, tad kā pirmais tiks reģistrēts klātienē iesniegtais iesniegums.

 

Noteikumi pieejami Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu sadaļā “Normatīvie dokumenti”, savukārt iesnieguma veidlapu būs iespējams lejupielādēt no Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnes www.tip.edu sadaļas ‘’Iesniegumi’’.   

 

Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē

 

IESNIEGUMS

 

IESNIEGUMS (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

Our website is protected by DMC Firewall!