Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Atvērt uzņēmumu durvis un iepazīt ceļu uz nākotnes profesiju

Atvērt uzņēmumu durvis un iepazīt ceļu uz nākotnes profesiju

No 9. līdz 19. novembrim Karjeras nedēļu pasākumos 3154 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu bērni un jaunieši iepazinās ar savu novadu darba tirgu un profesijām, piedalījās ekskursijās, konkursos, tematiskajās nodarbībās un citās aktivitātēs. Kopumā Tukuma, Engures, Jaunpils novados šo nedēļu laikā notika daudz pasākumu gan skolās, gan ārpus tām, lai paplašinātu pirmsskolas vecuma bērnu un skolēnu redzesloku par profesiju daudzveidību un lai palīdzētu jauniešiem savas karjeras izvēlē pirms tālākās izglītības uzsākšanas.

 

Apskati! Karjeras nedēļu nobeiguma pasākuma (1.daļa) galerija

 

 

Šogad, tāpat kā iepriekšējos gados, 4.-12.klašu skolēnu iecienītākais pasākums bija neklātienes konkurss “Iepazīsti uzņēmumus!”, kurā piedalījās 819 jaunieši.

4.-6.klašu grupā no 359 dalībniekiem vislabākos rezultātus ar ātrākā laikā iesniegtajiem darbiem uzrādīja Pūres pamatskolas 5.klases skolnieks Mariss Kurins, Tukuma 2.vidusskolas 4.klases skolēni Loreta Rutkovska un Regnārs Ziemelis, kā arī Milzkalnes sākumskolas 6.klases skolniece Paula Krēvica. 7.-9.klašu grupā no 367 dalībniekiem veiksmīgākie bija Pūres pamatskolas 7.klašu skolēni Renārs Gabriels Kalniņš, Vanesa Šermukstīte un Marta Dace Trifānova, lai gan visiem šīs klases skolēniem bija vienāds punktu skaits un visi darbi tika elektroniski iesniegti vienā laikā, lai noteiktu trīs labākos, nācās tehniski skatīt atbilžu iesniegšanas laiku pēc sekunžu simtdaļām.

10.-12.klašu grupā no 93 dalībniekiem vislabāk veicās Tukuma 2.vidusskolas 12.klases skolniecei Ancei Annijai Konovai, vienīgajai iegūstot maksimālo punktu skaitu.

Par laureātiem šajā grupā tika atzīti arī Tukuma 2.vidusskolas 11.klases skolnieks Jānis Edgars Bērziņš un Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolniece Ilvija Krastiņa.

Jautājumus konkursam sagatavoja Tukuma, Engures un Jaunpils novadu uzņēmēji un darba devēji, bet konkursa tehnisko norisi nodrošināja Tukuma Multifunkcionālā jauniešu iniciatīvu centra speciālisti.

 

Karjeras nedēļu ietvaros skolu pedagogi aicināja uz tikšanos skolēnu vecākus – dažādu profesiju pārstāvjus.

Engures vidusskolas 240 (1.-12.klasei) skolēni tikās ar 18 vecākiem – dažādu profesiju pārstāvjiem: policistu, kuģa kapteini, mūzikas skolotāju, ceļu būvnieku, biškopi, kosmetologu, frizieri, pavāru, zivju apstrādātāju - individuālo uzņēmēju, masu pasākumu režisoru, mežsargu, jogas treneri.

Zemgales vidusskolas 221 skolēns tikās ar divām 3. un 4. klašu skolēnu mammām, kuras strādā aviācijas nozarē.

Jaunpils vidusskolā ar vecākiem tikās 2.klase, iepazīstot tādas profesijas, amatus un nodarbošanās veidus kā bibliotekārs, tekstilmākslinieks, veterinārārsts; 5.klase - pavārs, policists, pasākumuvadītājs; 9.klase - izpilddirektors, attīstības nodaļas vadītājs, bāriņtiesas darbinieks; 7.b klase - gids, 7.a klase - mediķis, videspētnieks, alus darītājs, 1.klase - kafejnīcas vadītājs, pavārs; 4.klase - keramiķis.

Tukuma Raiņa ģimnāzijas 7.klašu skolēni tikās ar konditoru un bērnu dārza audzinātāju.

Irlavas vidusskolas 62 skolēni (1.-6.klasei) tikās ar 4 vecākiem, iepazīstoties ar šādu profesiju pārstāvjiem: ugunsdzēsēju, zobu higiēnistu, frizieri, policistu. Tukuma 2. pamatskolas 230 sākumskolas klašu skolēni kopā ar saviem skolotājiem uz tikšanos aicināja savu klašu vecākus, devās pie tiem uz darbavietām vai bija sarunājuši tikšanos ar kādu bērniem interesējošu profesijas pārstāvi: skolas medmāsu, skolas bibliotekāru, ainavu arhitektu, deju kolektīvu vadītāju, bokseri, mārketinga vadītāju, operācijas māsu, policijas inspektoru, ugunsdzēsēju, mūzikas pedagoģi, šuvēju, gidi; skolēni iepazinās arī ar profesijām autoservisā. 

Zemgales vidusskolā paralēli karjeras nedēļai notika projektu nedēļa “Lidojumam labvēlīgs laiks”, kuras ietvaros notika dažādas radošās nodarbības par tēmu “Lidojums” un pamatskolas klašu skolēnu mācību ekskursija uz lidostu “Jūrmala”.

Savukārt Jaunpils vidusskolā notika lekcija–nodarbība 9.un12.klašu skolēniem par mērķu plānošanu un pasākums “Skolā iet man ļotipatīk!”.

Tukuma 2.vidusskolas 1.c klases skolēni devās uz sporta klubu “Baltais drakons” un iepazina sporta trenera profesiju un vienlaikus uzzināja par brīvā laika pavadīšanas iespējām, apmeklējot pašaizsardzības un karate treniņus.

Tumes vidusskolas 7.klases skolēni aptieku tīkla “Mana aptieka” Tukuma Centra aptiekas farmaceitu vadībā radīja “lūpu krēmu” rudens sezonai.

 

Vidusskolēniem tika organizēts konkurss “Mans interesantais CV”, kurā skolēni tika aicināti sagatavot savu CV  interesantā un radošā  veidā. Konkursa darbus vērtēja Tukuma uzņēmēju izveidota žūrija, vērtējot, kāpēc potenciālais darba devējs būtu ieinteresēts uzaicināt tieši šo pretendentu uz darba interviju. Konkursā visvairāk punktu ieguva Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēns Matīss Ķiecis, kā laureāti tika novērtēti Engures vidusskolas skolniece KitijaBalode, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolniece Monta Čerpinska un Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēns Krišs Grunte. Izstādē bija skatāmi arī Engures vidusskolas skolēnu Jāņa Emīla Bērziņa, Katrīnas Evelīnas Šakinas un Veltas Ratnieces darbi, Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas skolnieka Artūra Gravas CV un Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolnieka Jurģa Ožeta veikums.

 

Kā ikgadējs pasākums bija arī Profesiju diena, kurā 117 skolēni devās pie 773 pirmsskolas vecuma bērniem un vadīja viņiem 48 nodarbības par profesijām. Pēc šī pasākuma gandarīti bija gan lielie, gan mazie. Skolēni iepazina pirmsskolas izglītības pedagoga jeb, kā tautā saka, bērnudārza audzinātāja profesijas ikdienu, gan atzīstot, ka šī ir ļoti grūta profesija, gan samērojot savas spējas un intereses ar veicamiem darbiem un nākotnes iecerēm darbā ar bērniem.

 

Apskati! Profesiju dienu aktivitātes skolās

 

              Otro gadu vispārizglītojošo vidusskolu skolēniem izveidojusies laba sadarbība ar Tukuma internātpamatskolu, kur vadīt nodarbības par dažādām profesijām devās Tukuma 2.vidusskolas skolēni, un ar Dzirciema internātpamatskolu, kurā izglītojošās un dzīvei noderīgās nodarbībās un meistarklasēs iesaistījās Engures vidusskolas skolēni, gūstot iemaņas gan galdniecībā, gan pavārmākslā un saprotot, ka lieliski varam bagātināties cits no cita. Savukārt Engures vidusskolas skolēni visus priecēja ar jautru, atraktīvu uzvedumu par dažādām profesijām.

 

 

Karjeras nedēļu noslēguma pasākuma dalībniekiem bija iespēja atvērt 36 uzņēmumu, iestāžu un organizāciju durvis un iepazīt šo darbavietu darbības specifiku, noskaidrot, kādu profesiju pārstāvji tur strādā un kuru mācību priekšmetos apgūtais noder, lai tajos strādātu. Jaunieši atzina, ka, piedaloties orientēšanās spēlē “Atver uzņēmuma durvis!”, daudz ko jaunu uzzinājuši par dažādām Tukuma iestādēm, organizācijām un uzņēmumiem. 9.klases skolēns Silvestrs atzina, ka “patika komandas darbs, kad visiem vajadzēja salikt galvas kopā un domāt”, savukārt Deniss atzīmēja, ka “visvairāk pasākumā patika FizMix eksperimenti”, kurus varēja vērot visi 98 noslēguma pasākuma dalībnieki, saprotot, kā darbojas fizikas likumi ikdienā, pasmejoties par pārpratumiem, kas  rodas no to nezināšanas,un visbeidzot atzīstot, ka fizika ir interesanta.

 

Apskati! Galerija no orientēšanās "Atver uzņēmuma durvis!"

 

Šogad Tukuma, Engures, Jaunpils novadu Karjeras nedēļas pasākumos kopā piedalījās visas 19 novadu skolas, visas 11 pirmsskolas izglītības iestādes, kā arī iestādes, uzņēmumi, organizācijas un citi darba devēji, kuri piedāvāja ekskursijas un atvēra savas durvis skolēniem – potenciālajiem novada darba ņēmējiem un, iespējams, nākamajiem uzņēmējiem. Karjeras nedēļas no 9. līdz 19. oktobrim rīkojaTukuma novada Izglītības pārvalde un Tukuma Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestādēm.

 

Paldies Tukuma uzņēmumiem un iestādēm, kas piedalījās!

 

 

Par Karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā jauniešiem ir iespēja iepazīt un plānot savu nākotnes nodarbošanos, tikties ar dažādu profesiju pārstāvjiem, apmeklēt uzņēmumus un karjeras konsultācijas. Jaunieši var piedalīties arī aizraujošās radošās darbnīcās un konkursos. Karjeras nedēļas tēma “ES BŪŠU …” aicina jauniešus iepazīt mūsdienu darba tirgu un tā daudzveidību.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Korna-Opincāne,

karjeras konsultante,

Tukuma 2.vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd