Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Irlavas vidusskolas reorganizācija

Tukuma novada pašvaldības viens no uzdevumiem ir nodrošināt obligātās izglītības iegūšanas iespējas novada administratīvajā teritorijā. Šobrīd vispārējās izglītības iestāžu tīkls Tukuma novada pašvaldībā ir sakārtots, lai nodrošinātu pamatizglītības pieejamību un kvalitatīvu izglītības procesu. Savukārt vispārējās vidējās izglītības pakāpē atsevišķās izglītības iestādēs ir vērojams būtisks izglītojamo skaita samazinājums.

 

 

Neskatoties uz to, ka ir Tukuma novada vidusskolas, kurās skolēnu skaits vidējās izglītības pakāpē pieaug, piemēram, uzsākot 2017./2018.mācību gadu, Tukuma 2.vidusskolā par 15 izglītojamajiem salīdzinājumā ar 2016./2017.mācību gadu, tomēr kopumā izglītojamo skaits, kuri apgūst vispārējo vidējo izglītību Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs, laika posmā no 2013. līdz 2017.gadam ir samazinājies par 69 izglītojamajiem (2013./2014.mācību gadā novada vidusskolu klasēs kopā – 717 izglītojamie, bet 2017./2018.mācību gadā – 648 izglītojamie). Izvērtējot izglītojamo skaita izmaiņas vispārējās vidējās izglītības posmā Tukuma novada pašvaldības skolās, var secināt, ka pēdējos piecos gados izglītojamo skaitam ir tendence samazināties atsevišķās izglītības iestādēs, kas īsteno vispārējo vidējās izglītības programmu. Vismazākais vispārējās vidējās izglītības izglītojamo skaits ir Irlavas vidusskolā. Nepietiekamā skaita dēļ 2016./2017.mācību gadā un 2017./2018.mācību gadā Irlavas vidusskolā netika nokomplektēta 10.klase. 2017./2018.mācību gadā Irlavas vidusskolā vidusskolas posmā ir tikai 12.klase ar 7 skolēniem, kuri apgūst vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmu. Nelielā izglītojamo skaita dēļ ir sarežģīti nodrošināt finansējumu kvalitatīvam izglītības procesam.


Ņemot vērā iepriekš minētos faktus un kā prioritāti izvirzot kvalitatīvu un mūsdienu prasībām atbilstošu vidējo vispārējo izglītību, Tukuma novada Domes sēdē tika pieņemts visu deputātu vienbalsīgs lēmums par Irlavas vidusskolas reorganizāciju. Ar 2018. gada 31. augustu Tukuma novada pašvaldības padotībā esošā Irlavas vidusskola tiks reorganizēta par Irlavas pamatskolu, kas nozīmē, ka, sākot ar nākamo mācību gadu, bērni un jaunieši Irlavā turpinās apgūt kvalitatīvu vispārējo pamatizglītību. Savukārt jaunieši, kuri šajā mācību gadā absolvēs Irlavas vidusskolas 9. klasi un būs izvēlējušies savu izglītošanos turpināt vidusskolā, to varēs īstenot kādā no citām Tukuma novada pašvaldībā esošajām vispārējās vidējās izglītības iestādēm.


Jauniešiem, kuri savas izglītības gaitas turpinās kādā no vispārējās vidējās izglītības skolām, ir iespēja izmantot Tukuma novada pašvaldības atbalstu sabiedriskā transporta izdevumu kompensēšanai. Pašvaldība paredz transporta izdevumu kompensāciju 100% apmērā pagastu teritorijā dzīvojošajiem skolēniem, kuri mācās vispārējās vidējās izglītības iestādē (10.–12. klase) un kuru dzīvesvietā nav atvērta vidusskola vai nav izglītojamā mācību vajadzībām atbilstoša vidusskolas klase. Ja tomēr ir sarežģīta situācija ar sabiedriskā transporta izmantošanu, lai ikdienā brīvi nokļūtu līdz izglītības iestādei un atpakaļ uz mājām, tad ir iespēja vispārējo vidējo izglītību apgūt Zemgales vidusskolā, kas piedāvā izmantot skolas internāta pakalpojumus, vai Tukuma Raiņa ģimnāzijā, kas piedāvā izglītojamajiem izmantot dienesta viesnīcas pakalpojumus.

 

 

Sagatavoja

Agnese Matvejeva
Tukuma novada Izglītības pārvaldes
Izglītības darba vecākā speciāliste

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd