Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Bērnu uzņemšana Tukuma novada skolu 1.klasēs

Bērnu uzņemšana Tukuma novada skolu 1.klasēs

 

Informējam, ka 2018.gada 12. martā plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs un turpināsies līdz 10. aprīļa plkst. 17.00.

 

Atgādinām, ka martā topošos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienām aicina Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolas, lai izrādītu skolu un iepazīstinātu ar  skolotājiem, izstāstītu, kā tiek organizēts mācību process, brīvais laiks un interešu izglītība. Plašāku informāciju par Atvērto durvju dienām lasi šeit!

 

 

 

2017. gada 26. janvārī Tukuma novada Domē apstiprinātie noteikumi Nr.1 “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi Nr.1) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2018. gada 12. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2018. gada 12. martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2018. gada 12. marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

 

Aicinām vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina pagājušā, 2017.gada pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar Noteikumos Nr.1 noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

Noteikumi Nr.1 pieejami un iesniegumu veidlapu iespējams lejupielādēt Tukuma novada Izglītības pārvaldes tīmekļa vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Uzņemšana 1.klasē”.  

 

 

 

 

 

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

 

 

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!