Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Pasniegtas Tukuma novada Domes stipendijas

30. augustā Tukuma novada Domes sēdē svinīgi tika pasniegtas Tukuma novada Domes stipendijas pirmajam studiju gadam studijām augstskolā Ancei Kazušai, Ievai Pētersonei un Kētai  Elizabetei Siliņai.

 

 

Ance Kazuša šogad absolvēja Āgenskalna valsts ģimnāziju un savas studijas uzsākusi medicīnas jomā, Ieva Pētersone absolvēja Zemgales vidusskolu un augstskolā nolēmusi studēt starptautiskās attiecības, savukārt Kēta Elizabete Siliņa absolvēja Rīgas valsts 1.ģimnāziju un studēs arhitektūru.

 

Stipendijas apmērs ir 1500,00 euro. Uz stipendiju var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2018.gadā absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā, kā arī uzrādījis teicamas sekmes mācībās - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 %. 

 

Tukuma novada Domes 28.03.2013. noteikumi Nr.5 „Par Tukuma novada Domes stipendijas piešķiršanu jauniešu studijām augstskolā

 

 

Šogad uz Tukuma novada Domes stipendiju pavisam tika saņemti  četri pieteikumi, no kuriem trīs pieteikumi pilnībā atbilda izvirzītajām prasībām.

 

 

Agnese Matvejeva

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Izglītības darba vecākā speciāliste

 

 

Our website is protected by DMC Firewall!