Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu 10.konference

Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2.vidusskolas skolēni martā un aprīlī piedalījās Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 10.konferencē Jelgavā (reģiona posms) un Rīgā (valsts posms). Konference tika organizēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. 

2019.gada 8.martā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātē notika Zemgales reģionālā skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 10.konference, kurā plaši tika pārstāvēts arī Tukuma novads – 19 darbi.

Šogad zinātniskās pētniecības darbu konference tika veidota atšķirīgi, kā iepriekšējos gadus. Iepriekš skolēni izvēlējās kādu no zinātņu sekcijām (pavisam 23 zinātņu nozares). Bet, gatavojoties šai konferencei, jau sākotnēji, izvēloties pētījuma tēmu, tā bija jāpiemēro vienai no piedāvātajām sešām zinātņu nozarēm: dabaszinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, medicīna un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, kurās apvienotas pavisam 42 zinātņu apakšnozares. Līdz ar to dalībnieku – konkurentu  skaits vienā zinātņu nozarē šogad bija ievērojams.

2019.gada 12. aprīlī Rīgā RTU studentu pilsētiņā Ķīpsalā norisinājās valsts zinātniskās pētniecības skolēnu darbu konference, uz kuru tika aicināti Tukuma 2.vidusskolas un Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni. Šogad pirmo reizi jaunajiem pētniekiem savas darbs bija jāaizstāv pie sava izveidota stenda katram no trim žūrijas komisijas pārstāvjiem īsā laika sprīdī – 4 minūtēs. Vērtēta tika gan pētījuma oriģinalitāte, gan plakāta prezentācija, stenda noformējums un saturs, gan arī diskusija ar ekspertiem. Gala vērtējumu veidoja visu trīs ekspertu vērtējumu summa.

Paldies par ieguldījumu darbu izstrādē skolēniem un darbu vadītājiem, kuri valsts konferencē ieguva lieliskus rezultātus – augstu sava darba novērtējumu:

1.pakāpes diploms –

Evija Strautmane (Tukuma 2.vidusskola) ar darbu “Ieteikumi pedagogiem darbā ar skolēniem stostīšanās problēmu mazināšanai”,  darba vadītāja Ērika Bogataja;

Ringolds Rutkis (Tukuma 2.vidusskola) ar darbu “Frazeoloģismi Māra Bērziņa romānā “Svina garša””,  darba vadītāja Ingrīda Freimane;

Alise Gaile (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Tukums – kino iedvesmas pilsēta”, darba vadītāja Una Gaile;

2.pakāpes diploms –

Simona Helmane (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Purvīša skola un tās skolnieki”, darba vadītāja Una Bērziņa;

Dārta Valdovska (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Bazilika kvalitātes novērtējums, izmantojot konfokālo, lāzerskenējošo mikroskopu”, darba vadītāja  Maija Skuja;

3.pakāpes diploms –

 Ilva Pēka (Tukuma 2.vidusskola) ar darbu “Dinamisko paužu veidi un to pielietošana 11.klases skolēniem dažādās mācību stundās”, darba vadītāja Rudīte Peipa;

Agnese Pridāne (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Gēla nagu lakas krāsa dažādu spuldžu starojumā”, darba vadītājs Valdis Zuters;

Arta Zvaigzne (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Emocionālās inteliģences atšķirības jauniešiem ar dažādiem nodarbošanās veidiem”, darba vadītāja Maruta Kurmahere.

Dalība valsts konferencē -

Antra Miezīte (Tukuma 2.vidusskola) ar darbu “Policista profesijas apguve kā karjeras iespēja pēc 12.klases beigšanas”, darba vadītāja Evita Korna-Opincāne;

Samanta Jēkabsone (Tukuma 2.vidusskola) ar darbu “Spēļu izmantošana uztura mācības pilnveidošanā un zināšanu pilnvērtīgā apguvē”, darba vadītāja Vēsma  Kaņepe;

Annija Jēce (Tukuma Raiņa ģimnāzija) ar darbu “Jarovizācijas metodes izmantošana kartupeļu šķirnes ‘Soraya’ audzēšanā”, darba vadītāja Zaiga Širina.

Sagatavoja Laila Ingevica,

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd