Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 10. - 12. klašu skolēniem notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!”

DSC 0644 samazin23.janvārī, nu jau piekto reizi Tukuma, Engures, Jaunpils novada skolu 10.-12. klašu skolēniem notika Karjeras diena “Atnāc un uzzini!”Pasākumu apmeklēja aptuveni 200 skolēnu no Tukuma 2. vidusskolas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas, Engures vidusskolas un Jaunpils vidusskolas. Šo pasākumu sadarbībā ar Tukuma novada Izglītības pārvaldi organizēja novada pedagogi karjeras konsultanti.

Pasākums līdz šim notika Tukuma 2.vidusskolā, bet nu kļuvis tik apjomīgs, ka šogad norisinājās vairākās vietās: Tukuma pilsētas kultūras namā, kā arī prezentācijas tika organizētas arī Tukuma Ledus halles, Tukuma bibliotēkas, Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra zālēs. 

Karjeras dienā skolēniem tika piedāvātas iespējas gan nodarbībās klausīties dažādu izglītības iestāžu prezentācijas, gan apmeklēt izstādi, kurā skolu pārstāvji indivuāli katram interesentam atbildēja uz dažādiem jautājumiem.

Skolēni tika aicināti izmēģināt dažādus praktiskus darbus, piemēram, veikt dūrienu vēnā, pārbaudīt savu roku bakteriālo tīrību, izmērīt asinsspiedienu, izbaudīt masāžu, ko piedāvāja Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Sarkanā krusta medicīnas koledžas, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledžas un Latvijas Universitātes P. Stradiņa medicīnas koledžas pārstāvji. 

Atraktīvi bija RTU Olaines Tehnoloģiju koledžas audzēkņi, kuri uzrunāja ikvienu un aicināja piedalīties ķīmijas eksperimentu veikšanā kopā ar viņiem. 

Dažādus jauno tehnoloģiju risinājumus demonstrēja Profesionālās izglītības kompetences centra Rīgas Tehniskās koledžas audzēkņi. 

RSU studenti piedāvāja izzinošu labirintu, izmantojot virtuālās realitātes brilles. 

Skolēni arī varēja vērot Valsts Policijas koledžas pārstāvju paraugdemonstrējumus, kā apturēt uzbrucēju un kā pašaizsargāties. 

Savukārt pie Valsts Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas stenda ikvienam bija iespēja uzvilkt ugunsdzēsēja tērpu un aprīkojumu. 

Pie Liepājas Jūrniecības koledžas galdiņa ar simulatora palīdzību varēja izmēģināt savas prasmes kuģu vadīšanā. 

Nacionālo Bruņoto spēku Rekrutēšanas atlases centra pārstāvji sarunās ar jauniešiem iedrošināja un motivēja dienestam valsts armijā. 

Arī šogad bija iespēja pieteikties uz dažādu augstskolu un koledžu piedāvātajām tematiskajām nodarbībām, piemēram, par radiologa asistenta un biomedicicīnas laboranta profesijām (Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža). Pirmo reizi piedalījās organizācijas “Dream Fundation Latvia” pārstāvis, lai iepazīstinātu ar izglītības iespējām ārzemēs, par ko skolēniem bija samērā liela interese. Biznesa Augstskolas “Turība” pārstāvji informēja skolēnus par pasākumu “Rosinātava” un ieguvumiem, piedaloties tajā. Šogad vairākas augstākās izglītības iestādes piedāvāja tematiskās lekcijas par skolēniem saistošām un noderīgām tēmām: 21. gadsimta pieprasītākās prasmes un kompetences (RISEBA Studentu karjeras atbalsta speciālistes), aktuāli karjeras izvēles jautājumi un tas, kā mācības skolā atšķiras no studijām augstskolā (RSU karjeras centra speciāliste un studenti – RSU studiju vēstneši, kā arī jauniešu atsaucību izpelnījās Banku augstskolas lekcija par biznesu digitālajā vidē. Viena no būtiskākajām atziņām, kura izskanēja nodarbības “RSU karjeras kompass” laikā: “Gatavoties studijām ir kā gatavoties ilgam ceļojumam.”

Šajā dienā uz Tukumu bija atbraukuši 65 pārstāvji no  22 koledžām, augstākās izglītības iestādēm un no citām ar izglītības ieguvi un skolēnu karjeras izvēli saistītām institūcijām, kuras piedāvā jauniešiem karjeras iespējas pēc vidusskolas beigšanas.

Skolu pārstāvji pie mums bija ieradušies no Valmieras, Ventspils, Rīgas, Jūrmalas un Olaines. Visas Karjeras dienas laikā kultūras namā un citās pasākuma norises vietās valdīja patīkama murdoņa, jautājumi un atbildes par karjeras jautājumiem, skolēni vēroja, pētīja, izzināja sevi un guva daudz atziņu par savām karjeras izvēles iespējām nākotnē.Skolēnu, dažādu skolu pārstāvju iedvesmojošās atsauksmes, ieteikumi un pārdomas par šīs dienas norisi  rosina domāt par nākamā gada karjerai veltītu pasākumu. Bet šogad priekšā vēl viena karjeras diena – novada skolu 9. klasēm. Tā notiks 6. februārī, un tajā ir aicināti piedalīties dažādu tehnikumu un profesionālo vidusskolu pārstāvji, lai informētu skolēnus par izglītības turpināšanas iespējām pēc 9. klases beigšanas.

            Katru gadu pēc Karjeras dienas tās organizatoriem paliek apziņa, ka tā ir vajadzīga daudziem jauniešiem, lai pieņemtu pārdomātu lēmumu par savas karjeras izvēli. Paldies visiem sadarbības partneriem, kuri iesaistījās šī gada Karjeras dienas organizēšanā un norises nodrošināšanā!

 

 Foto no pasākuma skatīt šeit: "Galerija"

 

Informāciju sagatavoja:

Karjeras dienas koordinatore

Evita Korna-Opincāne

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd