Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss

IMG 20200304 WA0002 samazin 2002020.gada 3.martā Slampes Kultūras pilī notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā piedalījās 40 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 26 skolotāji. 

 

 

 

 

Kā katru gadu, arī šogad visvairāk dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi. Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, režisors un pedagogs Jānis Kaijaks, pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska. Žūrijas komisija vērtēja jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, runas dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai. 

 

Saskaņā ar žūrijas vērtējumu iegūti šādi rezultāti: (saite)

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2020.gada 12.martā Kandavas Kultūras namā plkst.10.00 (Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā).

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

Skatuves runa izvirzītie 2020 samazin 400

 

 

 

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Kaijakam un Margitai Skrazlovskai-, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai, kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

Informāciju sagatavoja:

Angelika Dembovska

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd