Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Latvijas 44. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences rezultāti

szpdVairāk nekā pustūkstotis skolēnu piektdien, 3. aprīlī, attālināti piedalījās Latvijas 44. skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā, kas pirmo reizi norisinājās digitālajā vidē. Tajā piedalījās arī uzaicinātie konferences 2.posma uzvarētāji - Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2.vidusskolas skolēni.

Savu darbu prezentācijas dalībnieki iesūtīja video formātā, kā arī iesaistījās tiešsaistes diskusijās ar vērtēšanas komisijām. Zinātniskās pētniecības darbi šogad tika vērtēti kopumā sešās zinātņu nozaru grupās: dabaszinātnes, sociālās zinātnes, humanitārās un mākslas zinātnes, inženierzinātnes un tehnoloģijas, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, kā arī medicīna un veselības zinātnes.

 

Valsts posmam šogad tika izvirzīti 580 skolēnu 478 zinātniskās pētniecības darbi, no Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2.vidusskolas kopā tika izvirzīti 18 darbi, kurus izstrādāja 21 skolēns:

 

Dabaszinātņu, fizikālo zinātņu jomā ar darbu “Skrituļdēļa raksturlielumu ietekme uz lēcienu izpildi” 3.pakāpi ieguva Deniss Orlovs, darba vadītājs Valdis Zuters (Tukuma Raiņa ģimnāzija);

 

Sociālo zinātņu, izglītības zinātņu jomā ar darbu “Radošās darbības pilnveides iespējas mācību procesā skolēniem ar atšķirīgām vadošajām rokām” 3.pakāpi ieguva Linda Strautmane, darba vadītāja Rudīte Peipa (Tukuma 2.vidusskola);

 

Sociālo zinātņu, psiholoģijas jomā ar darbu “Smaida nozīme sociālās precepcijas procesā “ 3.pakāpi Kristers Penkevics un Nikola Vēmane, darba vadītāja Maruta Kurmahere (Tukuma Raiņa ģimnāzija);

 

Sociālo zinātņu, politikas zinātņu jomā ar darbu “Sabiedrības attieksme pret vēlēšanu tiesībām jauniešiem no 16 gadu vecuma” 3.pakāpi ieguva Eva Dāve, darba vadītāja Inta Supe (Tukuma Raiņa ģimnāzija);

 

Humanitāro un mākslas zinātņu, valodniecības un literatūrzinātņu jomā ar darbu “Salīdzinājumi Ingas Ābeles romānā “Duna”” 3.pakāpi ieguva Renāte Pavlova, darba vadītāja Ingrīda Freimane (Tukuma 2.vidusskola);

 

Dabaszinātņu, fizikālo zinātņu jomā ar darbu “Dažādu spuldžu apgaismojuma sadalījums telpā “ 2.pakāpi ieguva Ralfs Bauers, darba vadītājs Valdis Zuters (Tukuma Raiņa ģimnāzija);

 

Sociālo zinātņu, psiholoģijas jomā ar darbu “5-6 gadus vecu bērnu uzmanības attīstīšanas iespējas “ 2.pakāpi ieguva Kitija Saleniece, darba vadītāja Maruta Kurmahere (Tukuma Raiņa ģimnāzija).

 

1.pakāpes diplomus Latvijas 44.zinātniskās pētniecības darbu konferences valsts posmā ieguva Tukuma Raiņa ģimnāzijas skolēni Jānis Liepiņš (darba vadītāja Anna Beāte Būmane) un Kristiāna Liene Penka (darba vadītāja Gunda Kupča). Jānis Liepiņš aizstāvēja savu datorzinātņu darbu “Aizkaves salīdzinājums starp 4G un 5G tīkliem”, savukārt Kristiāna Liene Penka izvirzīja aizstāvēšanai savu veterinārijas jomā izvēlēto darbu “Probiotikas saturošas papildbarības ietekme uz suņa gremošanu un organisma vispārīgo stāvokli”.

 

Izcilāko zinātniskās pētniecības darbu autori igūs tiesības bez konkursa iestāties noteiktās Latvijas Universitātes, Rīgas Tehniskās universitātes, Daugavpils Universitātes studiju programmās. Konferences valsts posma dalībnieki tika apbalvoti ar dažādām speciālbalvām:

 

Latvijas Universitāte par izstrādāto darbu “Sabiedrības attieksme pret vēlēšanu tiesībām jauniešiem no 16 gadu vecuma” politikas zinātnēs apbalvo Evu Dāvi ar Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas organizētu Ministru kabineta vai Saeimas apmeklējumu kopā ar darba vadītāju;

 

Latvijas lauksaimniecības universitāte par oriģinālu darbu “Probiotikas saturošas papildbarības ietekme uz suņa gremošanu un organisma vispārīgo stāvokli” veterināro zinātņu jomā apbalvo Kristiānu Lieni Penku ar dalību LLU starptautiskās skolas pasākumā 2020./2021.studiju gadā.

 

“Darbs pie zinātniskās pētniecības darbu vērtēšanas attālināti noritēja raiti, jo komisija jau laikus bija iepazinusies ar skolēnu stenda ziņojumiem un video prezentācijām. Novērtējam, ka arī diskusiju daļa noritēja veiksmīgi,” norāda Jāzeps Logins, viens no vērtēšanas komisiju priekšsēdētājiem. Arī Tukuma Raiņa ģimnāzijas un Tukuma 2.vidusskolas jaunie pētnieki ir apmierināti ar attālināto darba formu, jo tā deva iespēju piedalīties, parādīt savu veikumu un uzvarēt.

 

Informāciju sagatavoja:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

izglītības darba vecākā speciāliste 

 

SZPD valsts rez apsv samazin 200

 SZPD valsts spec labota smazin 200

 

Our website is protected by DMC Firewall!