Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Latvijas Universitātes Tukuma filiāles studiju programmas 2020./2021.studiju gadā

Latvijas Universitātes Tukuma filiāles studiju programmas 2020./2021.studiju gadā

Lu logoUzņemšanas studiju programmas 2020./2021. studiju gadā: Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” (NLK, 1,8 gadi un 2,5 gadi)

Studiju programmas mērķis ir sekmēt studentu profesionālās pedagoģiskās, vadības un pētnieciskās kompetences pilnveidi un konkurētspēju izglītības jomā, inovatīvā un pētnieciskā darbībā, pārmaiņu vadībā un pedagoģiskajā darbībā un motivēt tālākai akadēmiskai izaugsmei.

 

 

Maģistra studiju programma “Izglītības zinātnes” tiek organizēta divos moduļos:

             Īsajā modulī 4 specializācijās: “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”, “Dažādība un iekļaušanās izglītībā”, “Izglītības vadība”, “Cilvēku uzvedība un izglītība” ( iepriekšējā izglītība apakšprogrammās “Dažādība un iekļaušanās izglītībā” un “Mācīšana un mācīšanās lietpratībai”: pedagoģiskā izglītība - bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā; apakšprogrammās “Izglītības vadība” un “Cilvēku uzvedība un izglītība”: bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 160 KP apjomā);

 

             Garajā modulī - “Pedagoģija” iespēja apgūt pedagoģiskās, pedagoģiskās līderības un pētniecisko kompetenci studentiem ar vai bez iepriekšējo pedagoģisko izglītību (iepriekšējā izglītība : bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar apgūtu programmu vismaz 120 KP apjomā).

 

Studiju maksa - 1650,00 EUR gadā.

Darba iespējas: Nodarbinātības iespējas Latvijas Republikas profesiju klasifikatoram atbilstošā 3., 2. un 1. pamatgrupas līmenī.

Vadītāji: likumdevēji, amatpersonas un vadītāji; biedrību un nodibinājumu amatpersonas; administratīvie vadītāji un komercdirektori; pētniecības un attīstības jomas vadītāji; ražošanas un specializēto pakalpojumu jomas vadītāji; bērnu sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu jomas vadītāji; izglītības jomas vadītāji;

Speciālisti: komercdarbības un pārvaldes (administrācijas) speciālisti, konferenču un pasākumu organizatori.

Vecākie speciālisti: izglītības jomas vecākie speciālisti, universitāšu un citu augstākās izglītības iestāžu akadēmiskais personāls, profesionālās izglītības pedagogi, vidējās izglītības pedagogi, pamatizglītības pedagogi, pirmsskolas pedagogi, citi izglītības jomas vecākie speciālisti, izglītības metodikas speciālisti, speciālās izglītības pedagogi, citi mūzikas skolotāji, informācijas tehnoloģiju, komunikāciju un transportlīdzekļu instruktori un pasniedzēji, citur neklasificēti izglītības jomas vecākie speciālisti, apmācības un personāla attīstības vecākie speciālisti.

Sīkāka informācija - https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/magistra-limena-studijas/izglitibas-zinatnes/ 

 

 

Bakalaura studiju programma “Sākumizglītības skolotājs” (NLK, 4,5 gadi)

Programmas mērķis ir nodrošināt kvalificētu speciālistu sagatavošanu, pamatojoties uz pēctecības principu bērnu izglītošanā pirmsskolā un sākumskolā, nodrošinot iespēju profesionāli apgūt gan pirmsskolas, gan sākumskolas skolotājam nepieciešamās kompetences. Studiju programma nodrošinās kvalificētu speciālistu sagatavošanu, kas sekmēs kompetencēs balstītas pieejas realizāciju mācību procesā pirmsskolā un pamatizglītības pirmajā posmā 1.- 6.klasē.  Programma paredz apgūt gan akadēmiskās zināšanas par bērna attīstību kā pirmsskolas, tā arī sākumskolas posmos, gan profesionālās prasmes, kas nepieciešamas pirmsskolas un sākumskolas skolotāja darbam.

Darba iespējas – absolventi var strādāt pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārizglītojošās skolās sākumskolas posma 1.-3. klasē, vai 1.-6. klasē, interešu izglītībā. Programmas absolventiem ir iespēja turpināt izglītību arī profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs”, apgūstot izvēlētos studiju kursus, lai iegūtu tiesības mācīt atbilstošo priekšmetu skolā, kā arī studēt maģistra līmeņa studiju programmās, iegūstot maģistra grādu izglītībā.

Sīkāka informācija : https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/bakalaura-limena-studijas/sakumizglitibas-skolotajs/ 

Studiju maksa – 1650,00 EUR gadā.

 

1.līmeņa prof.augstākā studiju programmas:

             “Pirmsskolas skolotājs” (NLK, 2,5 gadi)

Studiju programma paredz kvalificētu, aktuālajām prasībām izglītībā un darba tirgum atbilstošu pirmsskolas skolotāju izglītošanu. Pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programma “Pirmsskolas skolotājs” orientēta uz pirmsskolas skolotājam nepieciešamo profesionālās kompetences apguvi darbam pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās, kā arī uz atbalstu studentu pašrealizācijai un profesionālās identitātes attīstībai mūžizglītības kontekstā.

Darba iespējas pirmsskolas izglītības iestādēs vai citās ar pirmsskolas izglītību saistītās valsts vai privātās struktūrās.

Sīkāka informācija: https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/koledzas-limena-studijas/pirmsskolas-skolotajs/

Studiju maksa – 1550,00 EUR gadā.

 

             “Sporta treneri” (NLK, 2,3 gadi)

Studiju programmas mērķis: nodrošināt iespēju studentiem iegūt sporta trenera darbam nepieciešamās zināšanas, prasmes, kompetenci sportā ar sporta trenera kvalifikāciju atbilstīgi nacionālā un starptautiskā mērogā izvirzītām profesionālās kompetences prasībām.

Darba iespējas: absolventi var turpināt studijas profesionālajās bakalaura sporta studiju programmās LU, Latvijā un pasaulē. Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Sporta treneris” absolventiem ir plašas iespējas strādāt sporta klubos, biedrībās, sporta skolās.

Sīkāka informācija : https://www.lu.lv/studijas/fakultates/pedagogijas-psihologijas-un-makslas-fakultate/koledzas-limena-studijas/sporta-treneris-tukuma-filiale/

Studiju maksa – 1200,00 EUR gadā.

Studiju dienas – ceturtdienas, no plkst. 9.00 līdz 16.00, Pils iela 14, Tukums.

 

 

Pieņem izaicinājumu un veido savu nākotni pats!

 

Informāciju sagatavoja:

Inga Jonuša
Latvijas Universitātes Tukuma filiāles direktore
Tālrunis: (+371) 63126807, mob. tālrunis: (+371) 26437342
E-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Adrese: Pils iela 14, Tukums, Tukuma novads, LV-3101

 

Our website is protected by DMC Firewall!