Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Karjeras nedēļā Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēni plānos savu karjeru

KN 2020 samazin 200Tukuma, Engures un Jaunpils novados  no 26. līdz 30.oktobrim norisinās Karjeras nedēļa, kuru jau astoto gadu sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA). Ņemot vērā Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumus valstī, Karjeras nedēļas aktivitātes 2020. gadā notiek attālināti un tiešsaistē. Karjeras nedēļa šogad ir veltīta karjeras lēmuma pieņemšanas procesam, izmantojot profesijas izvēlei pieejamos resursus, ieklausoties skolotāju, karjeras konsultantu, ģimenes locekļu, darba devēju, draugu un sabiedrībā zināmu jauniešu pieredzē. 

 

Lai mudinātu skolēnus ieklausīties gan sevī, gan citos un izmantot viņiem plaši pieejamo karjeras atbalstu, kuru var sniegt skolotāji, karjeras konsultanti un vecāki, kā arī patstāvīgi pieņemt pārdomātu lēmumu par savu karjeru, 2020. gada Karjeras nedēļas sauklis ir “Klau! Sadzirdi savas iespējas”.

 

Karjeras nedēļas laikā novada izglītības iestāžu bērniem un jauniešiem būs iespēja iesaistīties dažādās aktivitātēs. Mūsu karjeras nedēļas tēma ir “Karjeras palīgu nedēļa”, tāpēc visas ieplānotās aktivitātes plānojam, domājot par to, kas dažāda vecuma cilvēkiem var būt palīgi – atbalsts, runājot par karjeras izvēles jautājumiem. Šos pasākumus organizē Tukuma novada Izglītības pārvalde un novada karjeras kolēģijas pedagogi karjeras konsultanti sadarbībā ar novada skolu atbildīgajiem par karjeras izglītību.

 

SKOLĒNI – PIRMSSKOLAS VECUMA BĒRNIEM

Jau tradicionāli karjeras nedēļā iesaistām pirmsskolas vecuma bērnus, organizējot Profesiju dienu “Kad izaugšu liels, es būšu …”. Šogad skolēni kopā ar saviem skolotājiem veido mācību raidījumu “Nāc mums līdzi!”, kurā iepazīstinām ar profesijām tuvākajā apkārtnē: bērnudārzā, skolā, veikalā, aptiekā, kādā no uzņēmumiem vai zemnieku saimniecībām utt.

Pasākuma programma:

Profesiju diena “Kad izaugšu liels, es būšu…”. Raidījums “Nāc mums līdzi!”;

 

 

SKOLĒNI – SKOLĒNIEM

Karjeras spēļu dienās “Izmanto! Radi! Dalies!” skolēnus aicinām izspēlēt dažādas karjeras spēles, kā arī pašiem veidot jaunas un piedāvāt tās citu klašu un skolu skolēniem. Tā kopā tiek izveidota Karjeras spēļu banka, kuru var izmantot ikvienā novada skolas klasē.

Pasākuma programma:

Karjeras spēļu dienas “Izmanto! Radi! Dalies!”. Kopgrāmata “Karjeras spēļu banka”; Kopgrāmata “Karjeras spēļu banka”;

 

 

MĀCĪBU PRIEKŠMETU SKOLOTĀJI – SKOLĒNIEM

Izmantojot dažādas idejas, kā savu mācību stundās iekļaut karjeras izglītības jautājumus, mācību priekšmetu skolotājus rosinām katrā klasē vismaz vienā stundā katrā mācību priekšmetā parunāt par iespējamo karjeras izvēli. Lai to veiksmīgāk izdarītu, skolotāji ir palīgi cits citam, veidojot Ideju krātuvi karjeras jautājumu integrēšanai mācību stundās “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”

Pasākuma programma:

Akcija “Atver! Izmēģini! Piedāvā!”. Ideju krātuve “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”;

 

 

KLASES AUDZINĀTĀJI – SKOLĒNIEM

Izmantojot pedagogu karjeras konsultantu veidoto materiālu karjeras izglītības stundai “Tavs palīgs ir klāt!”, klašu audzinātāji sadarbībā ar pedagogiem karjeras konsultantiem 8. – 12.klašu skolēniem organizē klases stundu, lai pārrunātu un aktualizētu informāciju par to, kur un pie kā skolēni var meklēt palīdzību par karjeras izvēles jautājumiem.

Pasākuma programma:

Karjeras izglītības stunda “Tavs palīgs ir klāt!”;

 

 

UZŅĒMĒJI – SKOLĒNIEM

Gatavojoties karjeras nedēļai pedagogi karjeras konsultanti ir apzinājuši tos uzņēmumus un iestādes, kuri ir gatavi atvērt savas durvis skolēniem un iepazīstināt ar profesijām un darba vidi, novadot ekskursiju “Uzņēmējs – Tavs palīgs karjeras izvēlē!”. Ja arī šajā laikā neizdosies šīs ekskursijas īstenot, tad klašu audzinātāji kopā ar mācību priekšmetu skolotājiem un interešu izglītības pedagogiem varēs šīs mācību ekskursijas organizēt drošākā un veselībai draudzīgākā situācijā.

Pasākuma programma:

Ekskursijas uz uzņēmumiem. “Uzņēmējs – Tavs palīgs karjeras izvēlē!”;

 

 

Karjeras nedēļas centrālie pasākumi, kurus  organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra, būs tiešsaistes diskusijas gan skolotājiem, karjeras konsultantiem un vecākiem, gan jauniešiem.

 

27. oktobrī plkst. 19.00 diskusijas laikā moderatora Edija Boša vadībā tās dalībnieki diskutēs par paaudžu atšķirībām un ģimenes lomu karjeras izvēles jautājumos.

 

Savukārt 28.oktobrī plkst.10.00 moderators Magnuss Eriņš vadīs tiešsaistes diskusiju – pasākumu jauniešiem, kurā piedalīsies karjeras eksperti un Latvijā zināmi uzņēmēji. Tajā ar savu pieredzi karjeras izvēlē dalīsies arī panākumiem bagāti jaunieši, kuru vidū ir pazīstamā volejboliste Tīna Graudiņa, mūziķe Patrisha un kosmosa tehnoloģiju izstrādātājs Roberts Gotvalds.

Mēs, Tukuma, Engures, Jaunpils novada pedagogi karjeras konsultanti, aicinām vecākus, pedagogus un 10.-12.klašu skolēnus, kā arī citus jauniešus, kuriem aktuāla karjeras izvēle, izmantot šo iespēju un aktīvi iesaistīties diskusijā, uzdodot sev interesējošos jautājumus! Skolotāji un vecāki! Motivējiet skolēnus piedalīties šajos pasākumos un citās karjeras nedēļas aktivitātēs, jo tas dod iespēju uzzināt vairāk par karjeras izvēles iespējām, par dažādām alternatīvām, kuras izmantot savas karjeras attīstības ceļā, kā arī par to, kur rast atbalstu, ja rodas šaubas, nepieciešams padoms, kā veiksmīgāk pašvadīt savu karjeru.

 

Par karjeras nedēļu

Karjeras nedēļa ir ikgadējs pasākumu cikls, kura laikā bērniem un jauniešiem ir iespēja iepazīt iespējamo nodarbošanos  nākotnē, uzklausīt dažādu profesiju pārstāvjus un saņemt karjeras konsultācijas. Karjeras nedēļas laikā skolās un citās mācību iestādēs visā Latvijā notiks dažādi citi ar profesijas izvēli saistīti pasākumi, virtuāla saziņa ar uzņēmumu un universitāšu pārstāvjiem, diskusijas, radošās darbnīcas un citas ar profesiju izpēti un iepazīšanu saistītas aktivitātes. Tāpat jauniešiem būs iespēja virtuāli paviesoties dažādās mācību iestādēs, saņemt interesējošo informāciju par studiju iespējām Latvijā un ārvalstīs, izzināt populāru profesiju aizkulises, kā arī saņemt praktisku informāciju par karjeras atbalsta veidiem un instrumentiem savu spēju un interešu izzināšanai. Ņemot vērā Covid-19 ierobežošanas pasākumus un attālināto mācību procesu skolās, liela daļa ar profesiju izzināšanu un karjeras plānošanu saistīto pasākumu notiks tiešsaistē, savukārt daļa tiks realizēti tuvāko mēnešu laikā pēc Karjeras nedēļas noslēgšanās, ņemot vērā epidemiologu rekomendācijas un atbildīgo iestāžu rīkojumus.

 

 

 

 

Pasākuma aktualitātēm un programmai var sekot līdzi vietnē viaa.gov.lv/karjerasnedela un sociālajos tīklos facebook.com/TavaiKarjerai, twitter/TavaiKarjerai. “Karjeras nedēļa” tiek īstenota VIAA īstenota projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. To finansē Eiropas Sociālais fonds un valsts.

 

Informāciju sagatavoja:

Evita Korna-Opincāne,

karjeras nedēļas koordinatore

Tukuma, Engures, Jaunpils novados

DMC Firewall is a Joomla Security extension!