Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Valsts pārbaudes darbi 2022./2023. mācību gadā

Valsts izglītības satura centrs

2022./2023.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

MK 13.12.2022. noteikumi Nr. 778 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023.mācību gadā”

 

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiku projekts, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo vidējo izglītību.
EksāmensMācību satura apguves līmenisDatums
Latviešu valoda optimālais 15.maijs; 7.-9.jūnijs
Latviešu valoda un literatūra augstākais 15.maijs
Programmēšana augstākais 17.maijs
Sociālās zinātnes augstākais 19.maijs
Ģeogrāfija augstākais 22.-23.maijs
Ķīmija augstākais 25.-26.maijs
Dizains un tehnoloģijas augstākais 29.maijs
Matemātika vispārīgais
(tikai profesionālās izglītības iestādēs)
1.jūnijs
Matemātika optimālais 1.jūnijs
Matemātika augstākais 1.-2.jūnijs
Angļu valoda optimālais 5.jūnijs; 5.-7.jūnijs
Angļu valoda augstākais 5.jūnijs; 7.-8.jūnijs
Franču valoda optimālais 6.jūnijs
Franču valoda augstākais 6.jūnijs
Vācu valoda optimālais 8.jūnijs
Vācu valoda augstākais 8.jūnijs
Krievu valoda augstākais 9.jūnijs
Bioloģija augstākais 12.-13.jūnijs
Kultūra un māksla augstākais 14.jūnijs
Fizika augstākais 15.-16.jūnijs
Vēsture augstākais 19.jūnijs
  • Valsts pārbaudes darbi vispārizglītojošos mācību priekšmetos profesionālās vidējās izglītības programmās (drīkst kārtot tikai 4.kurss) atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 2. jūnija noteikumu Nr. 332 “Noteikumi par valsts profesionālās vidējās izglītības standartu un valsts arodizglītības standartu” 26.punktam.
Iespējamais priekšmetsMācību satura apguves līmenisDatums
Angļu valoda tikai 4.kurss 14.-15. marts
Vācu valoda tikai 4.kurss 15.marts
Krievu valoda tikai 4.kurss 16.marts
Franču valoda tikai 4.kurss 17.marts
Latviešu valoda tikai 4.kurss 21.marts
Matemātika tikai 4.kurss 24.marts
Informātika tikai 4.kurss 17.maijs
Ekonomika tikai 4.kurss 19.maijā
Ģeogrāfija tikai 4.kurss 22.maijā
Ķīmija tikai 4.kurss 25.maijs
Bioloģija tikai 4.kurss 12.jūnijs
Fizika tikai 4.kurss 15.jūnijs
Latvijas un pasaules vēsture tikai 4.kurss 19.jūnijs
  • Valsts pārbaudes darbi par vispārējo pamatizglītību.
EksāmensDatums
Angļu valoda 24.-26.maijs
Franču valoda 24.-25.maijs
Vācu valoda 24.-25.maijs
Latviešu valoda 29.maijs; 29.-30.maijs; 1.-2.jūnijs
Matemātika 6.jūnijs
  • Diagnosticējošie darbi 3., 6. un 9.klasē.
KlaseDiagnosticējošais darbsDatums
3. Latviešu valoda 20.-24. februāris
Latviešu valoda (mazākumtautību izglītības programmās) 20.-24. februāris
Matemātika 6.-10.marts
6 Dabaszinības 20.-24.februāris
Latviešu valoda 27.februāris-3.marts
Matemātika 6.-10.marts
9. Starpdisciplinārais diagnosticējošais darbs 24.-28.aprīlis

 

Valsts izglītības satura centrs, informē, ka pamatojoties uz Ministru kabineta noteikumu 2022. gada 5. jūlijā Nr. 398 “Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” (turpmāk -  Noteikumi Nr.398) 31. punktu, pieteikšanās eksāmenu kārtošanai ir jāveic līdz attiecīgā mācību gada  15. decembrim Valsts pārbaudījumu informācijas sistēmā (turpmāk – VPS)

  • izglītojamam vispārējās vidējās izglītības eksāmeniem VPS jāpiesakās eksameni.vps.gov.lv, atzīmējot, kurus eksāmenus un kādā mācību satura apguves līmenī kārtos,
  • izglītības iestādei VPS https://vps.gov.lv/ jāpiesaka izglītojamos vispārējās pamatizglītības eksāmeniem, pamatojoties uz 9. klases izglītojamā vai viņa likumiskā pārstāvja, vai par izglītojamā ieslodzītā resocializāciju atbildīgās amatpersonas iesniegumu, kurā norādīti eksāmeni, kurus izglītojamais kārtos.

Valsts pārbaudes darbiem VPS varēs pieteikties no 2022.gada 5.decembra plkst.10.00 līdz 2022.gada 15.decembrim.

Diagnosticējošiem darbiem izglītības iestādes savus skolēnus varēs pieteikt otrā semestra sākumā.

Kur iespējams nokārtot centralizētos eksāmenus?

Skolēni centralizētos eksāmenus var nokārtot skolā.

Personām, kas jau ir ieguvušas vidējo izglītību, bet vēlas kārtot centralizētos eksāmenus, saskaņā ar 2022.gada 5.jūlija Ministru kabineta noteikumu Nr.398 "Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību" 34.punktu ir iespēja pieteikties 2022./2023.mācību gada centralizēto eksāmenu kārtošanai Latvijas Universitātē (https://www.lu.lv/gribustudet/skoleniem/centralizetie-eksameni/).

Persona, kura ir ieguvusi atestātu par vispārējo vidējo izglītību vai diplomu par profesionālo vidējo izglītību, lai kārtotu centralizēto eksāmenu, iesniegumu augstskolā iesniedz ne vēlāk kā 15.decembrī. Eksāmenu norise augstskolās tiek organizēta vienlaicīgi ar eksāmenu norisi skolās pēc vienotas pārbaudījumu norises kārtības. Minētā iespēja ir maksas pakalpojums saskaņā ar attiecīgās augstskolas noteiktu cenrādi. Sīkāka informācija ir pieejama attiecīgās augstskolas pirmsstudiju centrā vai mājaslapā.

Our website is protected by DMC Firewall!