Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par bērnu uzraudzības pakalpojumu

Tukuma novada dome 2023. gada 26. janvārī apstiprinājusi nolikumu “Pašvaldības atbalsta piešķiršanas kārtība bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem 2023. gadā”. Saskaņā ar nolikuma 2.punktu Pašvaldība atbalstu piešķir, ja pastāv visi turpmāk minēti nosacījumi:

2.1. bērna un vismaz viena bērna vecāka vai likumiskā pārstāvja (turpmāk – vecāks) dzīvesvieta ir deklarēta Tukuma novada administratīvajā teritorijā;

2.2. bērns ir reģistrēts uzņemšanai pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē vai iestādē, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu (turpmāk – pirmsskolas iestāde);

2.3. bērns ir sasniedzis pusotra gada (1 gads un 6 mēneši) vecumu;

2.4. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs ir reģistrēts Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā un Valsts ieņēmumu dienestā atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

2.5. starp bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju un vecāku ir noslēgts līgums par pilna laika bērna uzraudzības pakalpojuma nodrošināšanu;

2.6. pašvaldība nespēj nodrošināt bērnam iespēju apgūt pirmsskolas izglītības programmu pirmsskolas iestādē;

2.7. bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējs nav bērna vecāks.

 

Šobrīd Pašvaldība spēj nodrošināt vietas pirmsskolas izglītības iestādēs bērniem, kuriem vecāka sākotnējais noteiktais uzņemšanas laiks bija 2023.gads, līdz ar to nav pamata bērnu uzraudzības pakalpojuma sniegšanas līdzfinansējuma piešķiršanai, jo vecāks pēc paziņojuma par vietas piešķiršanu pirmsskolas izglītības iestādē ir mainījis vēlamo uzņemšanas laiku.

 

Vecākam ir tiesības izvēlēties vēlamo pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas laiku, šī vecāka izvēle tiek ņemta vērā piedāvājot vietu pirmsskolas izglītības iestādē. Norādītais laiks ir termiņš no kura vecāks vēlas saņemt Pašvaldības pakalpojumu. Pašvaldības līdzfinansējums bērnu uzraudzības pakalpojumiem tiek nodrošināts no brīža, kad iestājas vecāka norādītais vēlamais pirmsskolas izglītības apguves uzsākšanas laiks un pašvaldība nevar nodrošināt vietu pirmsskolas izglītības iestādē.

 

Esošie līgumi par pašvaldības līdzfinansējumu bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem ir spēkā līdz to termiņa beigām, bet jauni līgumi par bērna uzraudzības pakalpojuma sniegšanu no 2023. gada 1. septembra netiek slēgti, kamēr būs iespēja nodrošināt pirmsskolas izglītības programmu apguvi Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs.

 

Aicinām vecākus būt atbildīgiem un laicīgi informēt Izglītības pārvaldi par izmaiņām bērnu pirmsskolas izglītības iestāžu rindu reģistrā, piemēram par nevēlēšanos apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, dzīvesvietas maiņu, vēlamo uzņemšanas laiku, prioritāri izvēlētās pirmsskolas izglītības iestādes maiņu.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd