Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Skolēniem, viņu vecākiem un pedagogiem - PALDIES!

18.jūnijā Tumes kultūras namā notika skolēnu un pedagogu apbalvošanas pasākums. Tukuma novada pašvaldība un Izglītības pārvalde teica "paldies" bērniem un pedagogiem par izcilajiem sasniegumiem reģionā un valstī.

Ieskats pasākumā (fotogrāfe Ieva Krūmiņa)

ieskats pasākumā  (fotogrāfe Ieva Krūmiņa)

Atbilstoši Tukuma novada Izglītības pārvaldes 28.04.2023 iekšējo noteikumu Nr.2 "Par Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu ar naudas balvu (ar grozījumiem 28.05.2024.) 6.punktam, apbalvošanai var izvirzīt:

6.1. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju izrakstā par pamatizglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts pārbaudes darbu rezultātus, nav zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles);  6.2. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuriem vērtējumi visos mācību priekšmetos sekmju izrakstā par vispārējās vidējās izglītības programmas apguvi, neņemot vērā noslēguma valsts pārbaudes darbu rezultātus, nav zemāki par 8 ballēm (8, 9, 10 balles); 6.3. vispārizglītojošo skolu skolēnus par izvirzīšanu dalībai Valsts izglītības satura centra (turpmāk – VISC) noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs un starptautiskajās skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs; 6.4. vispārizglītojošo skolu skolēnus par iegūto 1., 2., 3. vietu vai Atzinību VISC noteiktajās valsts un reģionu mācību priekšmetu olimpiādēs un skolēnu zinātniskās pētniecības darbu konferencēs; 6.5. vispārizglītojošo skolu skolēnus par izcīnīto 1., 2., 3. vietu vai Atzinību valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos, pedagogu profesionālo organizāciju, pašvaldības izglītības funkciju nodrošinātāju vai augstāko izglītības iestāžu rīkotajos valsts mēroga konkursos un cita veida pasākumos, kuros ir konkursa elementi – aktivitātēs, kuras notikušas vismaz trīs posmos, ar ne mazāk kā divām atlases kārtām;  6.6. vispārizglītojošo skolu skolēnus, kuri apgūst pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu, par iegūto 1., 2. vai 3. vietu profesionāli orientēto mācību priekšmetu valsts mēroga konkursos izglītības iestādēm, kas īsteno pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu; 6.7. profesionālās ievirzes skolu skolēnus, kuri apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmu, par izcilību profesionālās ievirzes izglītībā; 6.8. pedagogus par Noteikumu 6.3., 6.4., 6.5., 6.6. un 6.7. apakšpunktā minēto skolēnu sagatavošanu. 7. Apbalvošanai izvirzāmo skolēnu skaitu Noteikumu 6.6. un 6.7. apakšpunktā minētajās skolās nosaka proporcionāli skolēnu skaitam, kuri apgūst attiecīgi pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas, paredzot, ka naudas balvu piešķir ne vairāk kā 3 % no attiecīgās izglītības iestādes skolēnu skaita, kuri apgūst attiecīgi pamatizglītības profesionāli orientētā virziena programmu vai profesionālās ievirzes izglītības programmas. Lai nodrošinātu naudas balvas pretendentu izvirzīšanas objektivitāti un atbilstību šajā punktā noteiktajai kvotai, Noteikumu 6.6. un 6.7. apakšpunktā minētās skolas izstrādā iekšējos noteikumus par kārtību, kādā skolēni un skolotāji tiek izvirzīti apbalvošanai, ko saskaņo ar Izglītības pārvaldi. 

Paldies visiem, kuri atbalstīja skolēnus ceļā uz augsto sasniegumu iegūšanu!

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd