Tukuma novada Izglītības pārvalde

 Izglītības pārvaldes gadagrāmata

gadagramata_200.jpg

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

GADAGRĀMATA

2021./2022.m.g. 

 

 

Ievads 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes 2021./2022.m.g. 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes gada plāns 2021./2022.m.g. 

Tukuma novada Izglītības iestādes 

Izglītības programmas, kuras īsteno Tukuma novada izglītības iestādes (informācija uz 01.09.2021) 

Statistika uz 01.09.2021

Izglītojamo skaits

Izglītojamo skaita salīdzinājums (3 gadi)

Pedagogu skaits

Pedagogu skaita salīdzinājums (3 gadi)

Metodiskais darbs - izglītība

Metodiskais darbs - interešu izglītība

Koris, mazie mūzikas kolektīvi

Tautas deja

Sporta pulciņi

Datorgrafika un datorapmācība

Radošās industrijas un citas interešu

izglītības programmas

Vides izglītība  

Skolu teātris, skatuves runa  

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

Valsts pārbaudes darbi

Skolēnu izcilības veicināšana

Skolotāju inovācijas, radošums

Izglītības programmas novadā

Pirmsskola /Sintija Vārpiņa/

Izglītojamo skaits iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

2021./2022.m.g. absolventu tālākizglītība

Izglītības atbalsta centrs

Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs

Izglītības pārvaldes koordinētie projekti un Valsts programma

ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" /Laila Ingevica/

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšalicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" /Egija Muižniece/

ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" /Marita Bērziņa/

ESF projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" /Egija Muižniece/

Valsts finansēta programma "Latvijas skolas soma" /Egija Muižniece/

Nometņu organizēšana /Angelika Dembovska/

Finanses

 

 

 

__________________________________________________________

 

Tukuma novads (līdz ATR 2021.g.septembrim)

   2020./2021. m.g. Gada grāmata 

   2019./2020. m.g. Gada grāmata 

           2018./2019. m.g. Gada grāmata

2017./2018. m.g. Gada grāmata

2016./2017. m.g. Gada grāmata

2015./2016. m.g. Gada grāmata

2014./2015. m.g. Gada grāmata

2013./2014. m.g. Gada grāmata

2012./2013. m.g. Gada grāmata

2011./2012. m.g. Gada grāmata

2010./2011. m.g. Gada grāmata

2009./2010. m.g. Gada grāmata

 

Kandavas novads (līdz ATR 2021.g.septembrim)

2020./2021. m.g.

2019./2020. m.g.

2018./2019. m.g.

2017./2018. m.g.

 

Tukuma rajons

2008./2009. m.g. Gada grāmata

2007./2008. m.g. Gada grāmata

2006./2007. m.g. Gada grāmata

2005./2006. m.g. Gada grāmata

Nosaukums

 

Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai

 

Anotācija

 

Skolotāji iepazīst dažādus metodiskos paņēmienus mūzika valodas, jēdzienu, terminu un mūzikas pieraksta elementu pamatu apguvē. Skolotāji iepazīst kanonu – dažādu tautību tautas dziesmas, kas ir bagātīgs materiālu avots kolektīviem, kur dzied zēni mainīgām balsīm, un prot lietot dažāda veida muzikālo materiālu savā pedagoģiskajā praksē.

Mērķauditorija

Tukuma novada un/vai citu novadu izglītības iestāžu mūzikas skolotāji

Lektors

Irina Lopesa-Himenesa, Dace Perševica, Sanita Apine

Norises laiks un vieta

24.10.2022. – 28.10.2022., Tukuma novada Valsts ģimnāzija

Mācību stundu skaits

8

Kontaktpersona

Sanita Apine, tel.29297137, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

50

  

Nosaukums

Digitālais dizains izglītībā

Anotācija

Skolotāji apgūst, kā digitāli apstrādāt informāciju, lai mācību materiāli gan kvalitatīvi nodotu zināšanas, gan būtu viegli pielāgojami un atkārtoti izmantojami mācību procesa laikā. Kurss noderēs skolotājiem, kuri vēlas iegūt pārliecību par savām spējām, strādājot ar datoru.

Mērķauditorija

Tukuma novada un/vai citu novadu vispārizglītojošo skolu pedagogi

Lektors

Ilva Siliniece

Norises laiks un vieta

23.08., 26.08.2022., Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Mācību stundu skaits

12 (6 h klātiene, 6 h attālināti)

Kontaktpersona

Ilva Siliniece, tel.20416486, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

100 un vairāk

 

Nosaukums

Mācību satura apguves plānošana starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai

Anotācija

Īstenojot lietpratības pieeju izglītībā, skola darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi pilnveidojas. Kā organizēt skolas darbu, lai ikviens skolotājs dotu savu ieguldījumu – izprastu kopīgā darba rezultātu, iesaistītos procesā, kopīgi sasniegtu mērķi? Kādi var būt skolotāju sadarbības modeļi?

Nodarbību laikā skolotāji iepazīsies ar sadarbības veidošanas aspektiem, veidojot izpratni par tās realizēšanu mācību procesā skolā. Pedagogi iepazīsies ar pieredzes piemēriem, modelēs savas pieejas.

Mērķauditorija

Jaunpils vidusskolas skolotāji

Lektors

Inese Zlaugotne

Norises laiks un vieta

08.06.2022., Jaunpils vidusskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Inese Zlaugotne, tel. 26328684, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

23

 

Nosaukums

Skolēni ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā

Anotācija

Pedagogi lekciju un pieredzes apmaiņas procesā pilnveido mācību procesa un korekcijas darba plānošanas, organizēšanas un īstenošanas prasmes izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, apgūst paņēmienus diskalkulijas radīto traucējumu kompensēšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem. Iepazīstas ar pieredzes piemēriem, modelē savas pieejas atbalsta nodrošināšanā.

Mērķauditorija

Jaunpils vidusskolas skolotāji

Lektors

Viktorija Krīgerte, Andra Rektiņa

Norises laiks un vieta

06.06.2022., Jaunpils vidusskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Jānis Liepiņš, tel.63162193, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

23

 

Nosaukums

 

Tēlniecisko paņēmienu pielietošana mākslas pedagoģijā

 

Anotācija

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma iepazīstina ar tēlniecības materiāliem un daba paņēmieniem, apgūstot veidošanas tehnikas un metodes materiālā. Programmas ietvaros kursu dalībnieki iepazīst tēlniecības tehnikas un veidus, stilus, kompozīcijas uzbūvi, kā arī pilnveido prasmi uztvert un atspoguļot objektus telpiski.

Programmas apguves rezultātā radīta izpratne par veidošanas paņēmieniem un pielietošanas iespējām mācību procesā, ļaujot dažādot uzdevumus vizuālās mākslas stundās/nodarbībās.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas skolotāji

Lektors

Līga Trēgere

Norises laiks un vieta

08.08.2022. - 12.08.2022., Tukuma muzejs

Mācību stundu skaits

36

Kontaktpersona

Inese Klestrova, tel.63182392, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

16

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" seminārs 12.05.2022 

 

2021. gada nogalē Izglītības attīstības centrs veica situācijas izpēti par skolēniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs. Kāda ir skolu pieredze, galvenie secinājumi un ko par darbu ar jauniebraucējiem saka pedagogi, mums pastāstīs pārstāvji no Izglītības attīstības centra.

 

Integrācijas atslēga gan bērniem, gan pieaugušajiem ir vispirms apgūt jaunās mītnes valsts valodu. Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne pastāstīs par atbalstu skolām, iepazīstinās ar metodiskajiem un mācību materiāliem, kā arī citiem pieejamajiem resursiem latviešu valodas apguvei, kas palīdzēs ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem.

 

Rīgas 93. vidusskolā šajā mācību gadā ir izveidots atbalsta centrs, kura mērķis ir sniegt metodisko atbalstu Rīgas pedagogiem darbā ar jauniebraucējiem. Skolas direktore Gunita Kļaviņa un centra metodiķes dalīsies pieredzē, gan pastāstot par centra darbību un sniegto atbalstu pedagogiem, gan kopā pārdomājot, ko no līdzšinējās prakses varētu pārņemt arī skolas ārpus Rīgas. 

Situācijas izpēte par skolēniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs - Izglītības attīstības centrs

Metodiskais atbalsts - Rīgas 93.vidusskola

Noderīga informācija

 

VISC sanāksmes "Atbalsts mācību procesa īstenošanai" izglītības iestādēm, kurām ir aktuāli jautājumi par atbalsta sniegšanu Ukrainas skolēniem – bēgļiem

 

05.05.2022. sanāksmes ieraksti: 

  1. aktuālā informācija par vērtēšanu un citi jautājumi: https://domaundari-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ukr_832_visc_gov_lv/ESclsvgMi-pOl0toOPLFo28B0myTLsu4QID-x6G8Lko8PQ?e=ywaZtL 
  2. Ukrainas pedagogi: https://domaundari-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ukr_832_visc_gov_lv/ESJTpjcr6XBIuXNBNIJ019cB0zDHs1ZNcnK9O-Znem_ypw?e=XeWlhy

 

 06.04.2022. sanāksmes ieraksti: 

1) 2. atbalsta sanāksmes ieraksts (var piekļūt ikviens, kuram ir saite)

2) Ukrainas pedagogu pieteikumi latviešu valodā (var piekļūt ikviens, kuram ir saite; informāciju atjaunojam trešdien līdz plkst. 18.00 un piektdien līdz plkst. 18.00)

3) Atbalsta sanāksmes saite 

 

Citi

Par Ukrainas civiliedzīvotāju  reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja statusam

Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana pirmsskolā

Par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Tukuma novada izglītības iestādēs. Mācību procesa nodrošināšana

 

Individuālais izglītības programmas apguves plāns nepilngadīgam patvēruma meklētājam

 

Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē  (заява про вступ до навчального закладу)

 

Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē

Informācijas reģistrēšana VIIS par Ukrainas civiliedzīvotāju

 Patvērums droša māja, dažādi vebināri par bēgļiem  

 

Latviešu valodas apguve (для оволодіння латиською мовою)

 Informācija par latviešu valodas apguvi bērniem (Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку)

 

 Atbalsta materiāli izglītības iestādēm

Papildināts 29.03.2022 

 

1.Interaktīvs materiāls “Sāksim runāt latviski!” valodas apguvei (A0) Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu krājuma pilnveidošanai. Materiālā ir iekļauti 12 temati.  https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

2. „Sāksim runāt latviski!” ar attēlu kartītēm

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/INT-LVA-VISS.pdf

3. Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A1 un Laipa A2 (A1 un A2 līmenī).   https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html

4. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa.

https://elaipa.lv/Home/A1.  un https://elaipa.lv/Home/A2

5. Darbības vārdu tabulas – ar tulkojumu krievu un angļu valodā

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf

6. Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1 Materiālā ir iekļautas 12 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/

7. Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1 Materiālā ir iekļautas 12 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/  

8.Interaktīvs materiāls Klausīšanās .24 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/klausisanas/index.html#/page/1

9.Interaktīvs materiāls. Sarunas Interaktīvajā materiālā ir iekļauti 10 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/sarunas/index.html#/page/1  

10.Interaktīvs materiāls Lasīšana.24 tematiem (A1,A2) https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Texts/00/Titlepage-1.html

11. Spēle “Atrodi burtus!”(pirmsskolai)

 https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_burtus/real.html

12. Spēle Atrodi vārdus!(pirmsskolai)

 https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

13. Spēle Valodiņa (pirmsskolai)

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/valodina/aiziet.html

14.Izprintējama / digitāla bilžu vārdnīca (pirmsskolai)

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/list/

15. Vārdu apguve interaktīvā veidā (bet bez tulkojuma)

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

 16.Lasīšana, vārdi un teikumi (kad jau prot burtus)

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/02/

17.Atsevišķas lapas var izmantot no šī digitālā materiāla

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/1.klase/

18. Ukrainas izdevniecība "Ранок" piedāvā mācību materiālus bez maksas

https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/312649-ukrainas_izdevnieciba_ranok_piedava_macibu_materialus_bez_maksas.html 

 

Informatīvie materiāli, ko var izmantot mācību procesā:

Dažas idejas, kā audzēkņiem no Ukrainas palīdzēt iejusties labāk skolā

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4036394/dazas-idejas-ka-audzekniem-no-ukrainas-iejusties-labak-skola

Jauns bērns klasē un pirmie vardarbības signāli

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4011892/jauns-berns-klase-un-pirmie-vardarbibas-signali

Kā sarunāties ar bērnu par karu un citām supersarežģītām tēmām?

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/3998600/ka-sarunaties-ar-bernu-par-karu-un-citam-supersarezgitam-temam

Як говорити з дитиною про війну та інші надскладні теми?

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4006274/jak-govoriti-z-ditinoju-pro-vjnu-ta-nsh-nadskladn-temi

 

 

 

 atbalsts-ukrainai_200.jpg

 

TUKUMA NOVADĀ

 

Tukuma novada pašvaldība

 

Tukuma novada pašvaldības aktuālā informācija

Par palīdzību Ukrainas bēgļiem Tukuma pašvaldībā, kontaktinformācija

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

Kontaktpersona Egija Muižniece -  26335356, 63126520 - egija.muizniece[at]tukums.lv

 

Vadītāja Dace Strazdiņa - 28351771 - dace.strazdina[at]tukums.lv

Vadītājas vietniece Jeļena Šnikvalde - 26379703 - jelena.snikvalde[at]tukums.lv - skolu jautājumi

Izglītības darba vecākā speciāliste Sintija Vārpiņa - 29208725 - sintija.varpina[at]tukums.lv - pirmsskolas rinda un bērnu uzraudzības pakalpojumi

 

Iespējas bērniem un jauniešiem

 

Kaspars Valdmanis piedāvā bezmaksas futbola treniņnodarbības Tukumā, Pauzera pļavās, dažāda vecuma Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lūdzu informēt jūsu izglītības iestādē uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju vecākus (likumiskos pārstāvjus). Jautājumu gadījumā sazināties ar K. Valdmani mob. 29241313.

***

Iespēja Ukrainas civiliedzīvotājiem apmeklēt bezmaksas karatē nodarbības:

Bērniem no 5 - 7 g.v - otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00 -18.00

Bērniem no 8-12 g.v. - pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 18.00- 19.00

Bērniem 13+ ( arī pieaugušie) - pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 19.00

 

Mareks Lavrinovičs - ( mob. 29811404)  - Adrese. Tukums, Tidaholmas iela 3 ( 2 stāvs)

 

 

Latviešu valodas apguve (для оволодіння латиською мовою)

 Informācija par latviešu valodas apguvi bērniem (Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку)

 

 

Izglītības iestādēm

 

Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē  (заява про вступ до навчального закладу)

Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē

Informācijas reģistrēšana VIIS par Ukrainas civiliedzīvotāju

 Patvērums droša māja, dažādi vebināri par bēgļiem  

 


************************************************************************* 

VALSTĪ

 

Psihoemocionālais atbalsts ukraiņiem

Tabula ar tālruņiem un SIVA iespējama ģimeņu rehabilitācija ārsta uzraudzībā.. Konsultācijas arī ukraiņu valodā. 

************************************************************************* 

https://www.ukraine-latvia.com/

*************************************************************************

Valsts vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā" 

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, 2. martā darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Informatīvais tālrunis nodrošina kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā: kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. 

 Ukraina palīdzība

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā – vienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

 

Par veselības aprūpes pakalpojumiem

 

Informācija par Ukrainas iedzīvotāju ierašanos un uzturēšanos Latvijā - Iekšlietu ministrijas aktuālā informācija

 

Nodarbinātības valsts aģentūra par darba atrašanas atbalstu Ukrainas kara bēgļiem

 

*************************************************************************

 

skaitikli 200Bērnu uzraudzības pakalpojumi - Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) informācija

 

Par Ukraiņu civiliedzīvotāju reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja statusam

 

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

 

Reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums. 

 

Ukrainas civiliedzīvotāji var iesniegt iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai iesniedzot klātienē darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7.

 

Iesnieguma forma latviešu un ukraiņu valodā

 

Papildu informāciju iespējams iegūt IKVD:

Kristīne Tālberga, tālr.: 28684264;

2)   Jana Veinberga, tālr.: 28383507.

Projektu īstenošana

projekts 1 200Ziemeļu Ministru padomes Nordplus pieaugušo izglītības projekta ietvaros partneri no trīs valstīm un četrām organizācijām pusotra gada laikā apgūs un dalīsies ar pieredzi nemateriālā mantojuma saglabāšanā. Vadošais partneris Zviedrijas Ostrobotnijas izglītības un kultūras asociācija (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn), Somija; Norvēģijas lauku sieviešu apvienība, Norvēģija (Norges Bygdekvinnelag); Kultūras projektu koordinācijas centrs, Kuldīga un Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats” no 2022. gada 14. līdz 18.martam piedalījāmies Nordplus pieaugušo izglītības projekta “Sargāt nemateriālo kultūras mantojumu mācoties“ (“Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning”) vizītē Ostrobotnijas reģionā Somijas rietumos.

Lasīt vairāk >>

 

 

jaunpils RATS 200Ziemeļu Ministru padomes Nordplus pieaugušo izglītības projekta “Sargāt nemateriālo kultūras mantojumu mācoties“ (“Safeguarding of Intangible Cultural Heritage through Learning”)  ietvaros, partneri no trīs valstīm un četrām organizācijām apgūst un dalās ar pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā. Vadošais partneris projektā ir Zviedru Ostrobotnijas izglītības un kultūras asociācija (Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn) Somija, partneri Norvēģijas lauku sieviešu apvienība, (Norges Bygdekvinnelag), biedrība Kultūras projektu koordinācijas centrs (Latvijas, Kuldīga)  un biedrība “Jaunpils reģionālās attīstības centrs “Rats””(Latvija). No 2022. gada 25. līdz 29.aprīlim Latvijā, Jaunpilī, Kuldīgā un Alsungā uzņēma projekta dalībniekus no partnerorganizācijām. 

Lasīt vairāk >>

 

 

 

Kursu piedāvājums

https://www.facebook.com/JaunpilsRATS 

 

 *****************************

 

Biedrība dibināta 2002 gadā ar mērķi aktivizēt Jaunpils un apkārtējo pagastu iedzīvotājus sevis izglītošanai un savas dzīves uzlabošanai.

 

Papildinformācija

Biedrība Jaunpilī darbojas kopš 2002.gada. organizējot aktivitātes vairākās jomās:

·         Mūžizglītības pasākumu organizēšana.

·         Sabiedrības aktivizēšanas pasākumu organizēšana.

·         Uzņēmējdarbības – tūrisma atbalsts.

·         Novada biedrību darbības koordinācija.

 

Rekvizīti

Biedrība "Jaunpils RAC"Rats""

"Ērģelnieki", Jaunpils, Jaunpils pag., Tukuma nov., LV-3145

Reģ.no. 50008064711

AS Swedbank

Bankas konts: LV07HABA0551032060428

 

Kontakti

 

Renāte Zīverte, 26563460,  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Kandavas PIUAC organizē pieaugušo neformālās izglītības kursus un piedāvā Tukuma un apkārtējo novadu iedzīvotājiem piedalīties dažādās kursu nodarbībās.

 Nodarbību mērķis ir apgūt vai pilnveidot prasmes, zināšanas un kompetences gan saistībā ar darbu, gan sabiedriskajiem un personīgajiem mērķiem.

 Kursi tiek plānoti un organizēti pēc iedzīvotāju pieprasījuma.

 Mūsu piedāvājums ir datorzinības ar priekšzināšanām, flordizains, datorgrafika, viedtālruņu lietošana senioriem un citiem interesentiem, biroja darba organizācija un pārvaldība, angļu valoda, krievu valoda, fotografēšanas pamati.

Pēc programmas  apguves dalībniekiem tiek izsniegta PIUAC apliecība. 

Kursu piedāvājums 2022.

 

Kontakti

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste, Kandavas PIUAC vadītāja p.i. Egija Muižniece

28618612, 26335356 Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

 

Piedāvājums

 

epoksida delisu izgatavosana 550

Reklāma apstādījuma kopšanas darbi 550

___________________________________________________________

 EKLĒRU UN VECRĪGU GATAVOŠANAS MEISTARKLASES

 

eklers 200Šī gada 23. martā plkst. 18:00 Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs rīko eklēru un vecrīgu gatavošanas meistarklasi kopā ar Auriku Rimovicu.

Ilgums : ~ 3h / dalības maksa: 22 EUR

Papildus informācija – ar visu nepieciešamo mēs nodrošināsim.

Iepriekšēja pieteikšanās obligāta T: 26335356, vietu skaits ierobežots. Pasākumu norise ar sadarbspējīgu (vakcinācijas vai pārslimošanas) sertifikātu.

 

Ko iemācīsies?   

Pagatavot mīklu un izcept eklērus un vecrīgas                    

Pagatavot 2 dažādus pildījumus         

Dekorēt eklērus, vecrīgas                               

Ko iegūsi?

Kastīti ar eklēriem un vecrīgām līdzņemšanai

Mīklas un pildījuma receptes

Lielisku garastāvokli

 download.png

_____________________________________________________________

 

reklama seminaram jpeg 02042022 200 Bezmaksas seminārs 02.04.2022 plkst.12.00 "Finanses būs vajadzīgas arī Tavās vecumdienās".

- finanšu ieradumi un to maiņa;

- situācijas apskats Latvijā;

- uzkrājumu rīki;

- ieguldījuma iespējas Austrijā - Grawe.

 

Pieteikšanās pa tālruni 26335356.

_____________________________________________________________

 

Norevegu valodas kursi 200Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs piedāvā norvēģu valodas kursus. 

 

Kursu ilgums - 50h (3 mēneši)

 

Laiks - pirmdienas 18.30, otrdienas 18.30

Maksa - 50,00 euro (ar PVN) mēnesī

Pieteikšanās: +37126335356, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd