Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

 

Kā es varu pieteikt savu bērnu rindā uz pirmsskolas izglītības iestādi?

Informācija par bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības iestādē publicēta Izglītības pārvaldes mājas lapā, sadaļā Pirmsskolas rinda.

 

Kā un kad notiek jaunu bērnu uzņemšana?

Tukuma novada Dome līdz kārtējā gada 1.maijam nosaka maksimālo katrā iestādes pirmsskolas izglītības grupā uzņemamo bērnu skaitu un vecumu. Ar Tukuma novada Domes lēmumiem var iepazīties Izglītības pārvaldes mājas lapas sadaļā Pirmsskolas rinda –Tukuma novada Domes lēmumi.

Vietu piešķiršana notiek atbilstīgi Tukuma novada Domes saistošajiem noteikumiem "Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju". Par vietu piešķiršanu lemj Izglītības pārvaldes veidota komisija, kas rindas kārtībā, atbilstoši bērnu dzimšanas gadiem un pēc iespējas ievērojot vecāku izteiktās vēlmes, rosina piešķirt vietas iestādēs, kurās ir brīvas vietas. Tikai tad, kad ir pārvaldes vadītāja parakstīts lēmums, speciālistam ir tiesības un pienākums informēt vecākus par vietu pirmsskolas izglītības iestādē. 

 

1.    Vai šobrīd (ārkārtas situācijas laikā) ir iespējams reģistrēt bērnu pirmsskolas rindā attālināti un kā es to varu iesniegt?

Jā, ir iespējams bērnu reģistrēt rindā attālināti. Pieteikumu atradīsiet mājas lapā www.tip.edu.lv, sadaļā Pirmsskolas rinda -  Pieteikums bērna pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrācijai rindā (Word dokuments). Aizpildītu pieteikumu iesūtīt e-pastā: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  Ja netiek saņemts apstiprinājum e-pasts, lūgums sazināties ar izglītības darba vecāko speciālisti Sintiju Vārpiņu pa tālr.29208725, lai pārliecinātos vai pieteikums ir saņemts.

 

 Kur var sekot līdzi rindas situācijai, lai saprastu cik tālu rindā ir pavirzījies mans bērns?

Reģistrējot vecāku iesniegto pieteikumu pirmsskolas rindu reģistrā, vecāks piecu darbu dienu laikā uz pieteikumā norādīto elektronisko pasta adresi saņem Izziņu “Par pieteikuma reģistrāciju bērna uzņemšanai rindā”, kur tiek norādīts Bērna identifikācijas kods un pieteikuma iesniegšanas datums. Pēc šī identifikācijas koda un pieteikuma iesniegšanas datuma ir iespējams redzēt bērna kārtas numuru Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu rindas reģistrā.

 

Ko nozīmē ārpus kārtas statuss?

Atbilstoši Tukuma novada Domes 2015.gada 26.februāra saistošo noteikumu Nr.5 “Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju” 9.punktā noteiktajam ārpus kārtas statuss tiek noteikts ja:

- Viens no vecākiem ir robežsargs vai profesionālā dienesta karavīrs.

- Viens no vecākiem ir persona ar invaliditāti vai ģimenē ir bērns ar invaliditāti.

- Viens no vecākiem ir Pirmsskolas izglītības iestādes darbinieks.

- Bērns ir no daudzbērnu ģimenes.

Viens no vecākiem ir jaunais speciālists, kurš ieguvis augstāko izglītību un uzsācis darbu Tukuma novada administratīvajā teritorijā ne ātrāk kā divus gadus pirms bērna reģistrācijas rindā vai periodā, kad bērns reģistrēts rindā.

- Bērns ir palicis bez vecāku gādības.

 

Kā rindu reģistrā, kas ir Tukuma novada Izglītības mājas lapā, es varu saprast, ka bērnam ir atzīmēts ārpus kārtas statuss?

Ārpus kārtas statuss tiek apzīmēts ar burtu saīsinājumu ā.k.

 

 

Tukuma novada izglītības iestādes

Tukuma Raiņa ģimnāzija 

Tukuma 2.vidusskola

Zemgales vidusskola 

Tukuma E.Birznieka - Upīša 1.pamatskola

Tukuma 2.pamatskola

Tukuma 3.pamatskola

Džūkstes pamatskola

Irlavas pamatskola

Pūres pamatskola

Tumes pamatskola

Sēmes sākumskola

Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pasaciņa”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Vālodzīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte”  dibināta 2016.gadā

Pirmsskolas izglītības iestāde „Taurenītis”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Zemenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pienenīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde „Karlsons”   -  dibināta 2011.gadā

Pirmsskolas izglītības iestāde „Pepija”  -  dibināta 2013.gadā

Tukuma Mākslas skola

Tukuma Mūzikas skola

Tukuma Sporta skola

 
Engures novada izglītības iestādes
 
Smārdes pamatskola
Milzkalnes sākumskola
 

Jaunpils novada izglītības iestādes

Jaunpils vidusskola

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvalde - kā novada iestāde veidota 09.12.2009., līdz tam - Tukuma rajona Izglītības pārvalde

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs  -  atklāts 02.12.2011. Latvijas un Šveices sadarbības programmas "Atbalsts jaunatnes iniciatīvu attīstībai attālos vai mazattīstītos reģionos" ietvaros. (JSPA informācija)

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs - darbu uzsācis 01.11.2017. (Tukuma Laiks, 20.12.2017.)

 

Izglītības iestādes un atbalsta iestādes, kuras reorganizētas vai pārtraukušas savu darbību pēc 2000.gada

Apšuciema pamatskola  -  slēgta 2005.gadā

Dzirciema internātpamatskola  -  23.08.2018. apvienota ar Tukuma internātpamatskolu un izveidota Tukuma novada internātpamatskola, 2019.gadā pārsaukta - Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Džūkstes vidusskola31.08.2010. reorganizēta par Džūkstes pamatskolu

Irlavas vidusskola  -  31.08.2018. reorganizēta par Irlavas pamatskolu

Jaunsātu pamatskola - 31.08.2009. pievienota Pūres pamatskolai

Kr.Barona pamatskola -  slēgta 01.07.2008.

Lestenes pamatskola  -  slēgta 01.09.2009.

Pienavas sākumskola  -  slēgta 01.07.2008.

Pirmsskolas izglītības iestāde "Cīrulītis"  -  01.01.2019. pievienota Irlavas pamatskolai

Praviņu pamatskola  -  slēgta 30.06.2011.

Sēmes pamatskola - 30.06.2011. reorganizēta par Sēmes sākumskolu

Tukuma Bērnu un jauniešu centrs  -  01.06.2004. reorganizēts par Tukuma Mākslas skolu

Tukuma internātpamatskola  -  23.08.2018. apvienota ar Dzirciema internātpamatskolu un izveidota Tukuma novada internātpamatskola, 2019.gadā pārsaukta - Tukuma novada speciālās izglītības iestāde

Tukuma Vakara un neklātienes vidusskola  -  01.09.2019. pievienota Zemgales vidusskolai

Tukuma 3.vidusskola  -  01.09.2010. reorganizēta par Tukuma 3.pamatskolu

Tumes vidusskola  -  31.08.2019. reorganizēta par Tumes pamatskolu

Zentenes pamatskola  -  slēgta 01.07.2009.

 

 

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/ audzināšanas darba speciālistu MA darba plāns 2020./2021.m.g.

 

 


Aktualitātes:

 

"Karjeras diena 2020" 

KN 2020 samazin 200

Pasākumu programmas:

Profesiju diena “Kad izaugšu liels, es būšu…”. Raidījums “Nāc mums līdzi!”;

Karjeras spēļu dienas “Izmanto! Radi! Dalies!”. 

Akcija “Atver! Izmēģini! Piedāvā!”. Ideju krātuve “Es daru tā! Pamēģini arī Tu!”;

Karjeras izglītības stunda “Tavs palīgs ir klāt!”;

Ekskursijas uz uzņēmumiem. “Uzņēmējs – Tavs palīgs karjeras izvēlē!”;

 

Plašāku informāciju skatīt>>> ŠEIT.

 

 

Pārskatu par Karjeras nedēļu skatīt>>> ŠEIT.

 


Semināri:

 

17.09.2020.

Audzināšanas darba speciālistu MA sanāksmes darba kārtība

 

 


Informācija:

 

Jauns materiāls izmantošanai audzināšanas darbā

Pašā 2020.gada nogalē sociālajos tīklos tika publicēta informācija, ka iznākusi jauna grāmata, kuru var izmantot, runājot par audzināšanas jautājumiem. Vēlos uzsvērt, ka tā izmantojama ne tikai klases stundās, bet arī atbilstošas tematikas mācību priekšmetu stundās, arī interešu izglītības un karjeras nodarbībās.

 

Grāmatā ir 13 tematiskās nodaļas, pēc kuru pakāpeniskas iepazīšanas pusaudzim, jaunietim ir iespēja mainīt sevi un savu attieksmi pret pasauli. Lappuses papildinātas ar attēliem un atbilstošām latviešu tautasdziesmām, sakāmvārdiem, parunām, saistot psiholoģijas un pedagoģijas atziņas ar literatūru, folkloru un reāliem piemēriem no dzīves.

 

Autori: Kaspars Bikše un Māra Ozola.

Nosaukums: 13 – mans laimīgais skaitlis. Skolēna veiksmes rokasgrāmata. Mācību grāmata audzināšanas stundām.

Vairāk informācijas: https://maraozola.lv/

Lai izdodas izmantot!

 

 


Veidlapas:

 


Audzināšanas darba speciālistu MA 2019./2020. mācību gadā

 

Audzināšanas darba speciālistu MA 2018./2019. mācību gadā

 

Audzināšanas darba speciālistu MA 2017./2018. mācību gadā

 

Audzināšanas darba speciālistu MA 2016./2017. mācību gadā

 

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības pulciņi sporta jomā 2020./2021.m.g. 

 

Kalendārs 2020./2021.m.g. 1.semestris

 


Nolikumi:

 

Zemgales reģiona Bērnu un jaunatnes sporta spēļu nolikums

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu sporta olimpiādes nolikums 2020./2021.m.g.

 

Latvijas skolēnu 74.spartakiādē volejbolā (vidusskolas grupā)

 

Latvijas skolēnu 74.spartakiāde volejbolā (pamatskolas grupā)

 

Skolu rudens krosa stafetes

 

Vidusskolu kauss 2020

 

Pamatskolu kauss 2020

 

Sacensību nolikumi vieglatlētikā 2020./2021.mācību gadā

Pielikums

 

Zemgales reģiona sacensības U-14 un U-12 vecuma grupām 

 

Rudens sacensības U-12, U-14, U-16 vecuma grupām

 

Latvijas skolu 73. spartakiādes finālsacensībām dambretē

 

Latvijas skolotāju 7.kausa izcīņas turnīrs volejbolā

 

Atlases sacensības ISF Pasaules skolu čempionātam pludmales volejbolā 2021.gadā Izraēlā

 


Pieteikumi:

 

 


Sacensību norise:

 

 


Rezultāti:

 

Basketbols

Florbols

Futbols

Tautas bumba 

Stafetes "Drošie un veiklie"

Vieglatlētika (15.09.2020)

U12 grupas meitenes

   U12 grupas zēni

   U14 grupas meitenes

   U14 grupas zēni

   U16 grupas meitenes

   U16 grupas zēni 

Rudens kross

Volejbols

 


Informācija:

 

 

 


 

Sporta interešu izglītība 2019./2020. mācību gadā

 

Sporta interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā

 

Sporta interešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

 

Sporta interešu izglītība 2016./2017. mācību gadā

 

Our website is protected by DMC Firewall!