Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Par pārvaldi Izglītības pārvaldes prioritātes un nolikums

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

darbības prioritātes 2023./2024.mācību gadā

 

1.   Kompetenču pieejas mācību saturā ieviešanas un nostiprināšanas, mācīšanās un mācīšanas kvalitātes uzlabošanas izglītības iestādēs veicināšana, nodrošinot metodisko, profesionālās pilnveides un konsultatīvo atbalstu.

 

2.   Atbalsts iekļaujošās izglītības īstenošanai, nodrošinot metodisko un pedagoģisko palīdzību izglītības iestāžu pedagogiem, darbiniekiem, atbalsta personālam, izglītojamajiem un viņu vecākiem.

 

3.   Atbalsts profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības, valstiskās un tikumiskās audzināšanas īstenošanai, bērnu un jauniešu brīvā laika aktivitātēm.

 

4.   Atbalsts profesionālajai pilnveidei un izglītībai mūža garumā.

 

5.   Jauniešu dzīves kvalitātes uzlabošanas sekmēšana, atbalstot darbu ar jaunatni, radot atbalstošu vidi jauniešu iniciatīvām un līdzdalībai sabiedriskajā dzīvē.

 

6.   Izglītības jomas pārvaldības pilnveide un atbalsts dažādām mērķa grupām.

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes NOLIKUMS (Izdots ar Tukuma novada domes 29.06.2023. lēmumu Nr.TND/23/346 (prot. Nr. 8, 3. §)

 

__________________________________________________________________

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde 2022./2023.m.g.

Our website is protected by DMC Firewall!