Tukuma novada Izglītības pārvalde

Interešu izglītība 2018./ 2019. mācību gadā

 

Aktualitātes:

 

Galvenie darbības virzieni interešu izglītībā 2018./ 2019. m.g.

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumu plāns interešu izglītībā 2018./ 2019. m.g.

 

 

Interešu izglītības programmu īstenošanai piešķirtās valsts budžeta mērķdotācijas sadale 2018./ 2019. m.g. Tukuma, Engures un Jaunpils novados

 

 

 


Ārpusstundu nodarbības  Tukumā un Tukuma novadā 2018./ 2019. m.g.

Izglītības iestādes

Biedrības, klubi


Informācija:

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolu audzināšanas darba speciālistu seminārs (03.10.2018.)

Darba kārtība

 


Interešu izglītības jomu atbildīgo kontaktinformācija

 


 

Datorgrafika un datorapmācība Koris, mazie mūzikas kolektīvi

Radošās industrijas un citas interešu

izglītības programmas

Skolu teātris, skatuves runa  
Sporta pulciņi Tautas deja 
Vides izglītība         Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

 

 


 

 

 

 

Ieteikumi iesniedzot interešu izglītības programmas pieteikumu

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas sadale Tukuma novadā

                          1. pielikums

                          2. pielikums

                          3. pielikums

 

 

Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas

 

 

 

 

 


 piladzua

 

Interešu izglītība 2020./ 2021. mācību gadā

 

Izglītības pārvaldes galvenie darbības virzieni 2020./ 2021. m.g.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes pasākumu plāns interešu izglītībā 2020./ 2021. m.g.

 


Informācija:

 

10.06.2021.

sdzdsv 200xXII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki 2021. gadā notiks netradicionālā un epidemioloģiskajai situācijai pielāgotā formātā, un to norises laiks paredzēts no 2. jūlija līdz 30. oktobrim. Šo Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) un svētku rīkotāju piedāvāto risinājumu 8. jūnijā apstiprināja valdība. Pēc ministrijas aplēsēm jaunā formāta svētki valstij izmaksās 2 046 967 eiro iepriekš plānoto 4 180 883 vietā, kas ministrijas budžetā bija paredzēti tradicionālajiem svētkiem. Plašāku informāciju skatīt>>> ŠEIT.

 


20.05.2021.

kids children running green meadow 220xAktualitātes interešu izglītības īstenošanas procesā

Lai veicinātu bērnu un jauniešu iesaisti organizētās aktivitātēs ārpus telpām, valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu palielināt vienā grupā pieļaujamo cilvēku skaitu. Turpmāk izglītības procesā formālajā un neformālajā izglītībā, darbā ar jaunatni, kā arī sporta treniņu norisē klātienē ārpus telpām vienā grupā varēs darboties līdz 20 cilvēkiem līdzšinējo 10 vietā. Šie grozījumi Ministru kabineta noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" šodien, 2021. gada 18. maijā, apstiprināti valdībā.

Gaisa cirkulācija ārpus telpām ir dabiski pietiekama, tāpat ir iespējams ieturēt lielāku  distanci, tāpēc ir pamats uzskatīt, ka mācības un nodarbības lielākā  cilvēku grupā  nerada palielinātu risku saslimstībai. Jaunais regulējums arī ļaus turpmāk nedalīt klasi atsevišķās grupās, vispārējās izglītības iestādēm īstenojot atļautās formālās izglītības programmas ārpus telpām.

Valdība apstiprināja arī Veselības ministrijas virzītos grozījumus, kas paredz tiesības vakcinētām un Covid-19 infekciju pārslimojušām personām amatieru sporta kolektīva ietvaros trenēties iekštelpās līdz 20 cilvēkiem grupā. Minētais regulējums attieksies tikai uz pastāvīgiem amatieru sporta kolektīviem, kuros nav regulāra dalībnieku mainība. Vienā sporta treniņa (nodarbības) norises telpā varēs norisināties sporta treniņš tikai vienai grupai, un telpā nedrīkstēs atrasties persona, par kuru nav informācijas, ka tā ir vakcinēta vai bijusi inficējusies.

 

Autors: Izglītības un zinātnes ministrija

 


 

2021.gada 17.maijā TKursi Interesu izgl 17052021 200xukuma novada Izglītības pārvalde organizē kursus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu interešu izglītības pedagogiem.

Lai pieteiktos kursiem, līdz 14.maijam atsūtiet elektroniski e-pastā Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. kursu apliecībām nepieciešamo informāciju, norādot izglītības iestādi, vārdu, uzvārdu.

Darba kārtību skatīt>>> ŠEIT

 


 

Piemērojami no 2021.gada 7.aprīļa

 

Ieteikumi piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai

 

Interešu izglītības programmu īstenošanā un nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības. (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumi-covid-19- infekcijas-izplatibas-ierobezosanai )

 

Atbilstoši MK noteikumu Nr. 360 4.punktam – lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā – ievēro šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēna un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

 

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

 

Saskaņā ar 2021.gada 1.aprīlī pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.191 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumos Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”” MK noteikumi Nr.360 papildināti ar šādiem apakšpunktiem: 32.7 9. interešu izglītības un profesionālās ievirzes izglītības programmu apguvi īsteno attālināti. Šis nosacījums neattiecas uz šo noteikumu 32.7 10. apakšpunktā minētajiem gadījumiem, ja tiek nodrošinātas epidemioloģiskās drošības prasības; 32.7 10. profesionālās ievirzes izglītības, interešu izglītības un māksliniecisko kolektīvu nodarbības var īstenot klātienē ārtelpās (ne vairāk kā 10 personām grupā).

 

IZM ir izstrādājusi drošības noteikumu ievērošanas pamatprincipus izglītībā: https://www.izm.gov.lv/lv/media/10787/downloa

 

Izglītības iestāde seko līdz aktuālajai informācijai un ievēro citas konkrētajā brīdī spēkā esošas noteiktās epidemioloģiskās un sanitāri higiēniskās prasības. Iestāde informē darbiniekus, izglītojamos, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus un pakalpojumu sniedzējus par mobilās lietotnes kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid” izmantošanu - “Latvijā ir pieejama mobilā lietotne kontaktpersonu noteikšanai un informēšanai “Apturi Covid”, kas dod iespēju ikvienam pēc iespējas ātrāk atklāt inficēšanas riskus, ja bijis ciešs kontakts ar Covid-19 pacientu un pēc iespējas ātrāk pieņemt lēmumu par laboratorisko izmeklēšanu un pašizolēšanos, kā arī iegūt rekomendācijas un informāciju tālākai rīcībai. Detalizētu informāciju par lietotni var iegūt, kā arī to var ērti lejuplādēt, apmeklējot mājaslapu https://www.apturicovid.lv“.


 

Interešu izglītības jomu atbildīgo kontaktinformācija

 


 

Datorgrafika un datorapmācība Koris, mazie mūzikas kolektīvi

Radošās industrijas un citas interešu

izglītības programmas

Skolu teātris, skatuves runa  
Sporta pulciņi Tautas deja 
Vides izglītība         Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla

 


Ārpusstundu nodarbības Tukumā un Tukuma novadā 2020./ 2021. m.g.

Interešu izglītības programmas, kuras saņēmušas valsts mērķdotāciju


 

Ieteikumi iesniedzot interešu izglītības programmas pieteikumu

 

Interešu izglītības programmu izvērtēšana un mērķdotācijas sadale Tukuma novadā

                          1. pielikums

                          2. pielikums

                          3. pielikums

 

 

Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas

 

 


 

Interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2016./2017. mācību gadā

 

 

 

 

 

 

stelles 200

 

 


 


 Pasākumi un aktualitātes interešu izglītībā

 

MŪZIKA

Izglītības iestāžu vokāli instrumentālo ansambļu, instrumentālo kolektīvu un popgrupu festivāls “No baroka līdz rokam Tukumā”

nolikums       pielikums - pieteikuma anketa

 

Tukuma novada vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”

nolikums

pieteikums

 

Tukuma novada izglītības iestāžu koru repertuāra pārbaude - konkurss, gatavojoties XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 

nolikums

pieteikums

 

Latvijas vispārējo izglītības iestāžu pamatizglītības programmas ar augstākiem sasniegumiem mūzikā koru konkurss "Tukuma laiks"

nolikums

pielikums

 

TEĀTRIS UN SKATUVES RUNA

Tukuma novada izglītības iestāžu skolēnu skatuves runas konkurss 

nolikums

pieteikums

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu skolēnu teātru uzvedumu festivāls “Dedzi gaiši, uguntiņa!”

nolikums

pielikums

 

SPORTS

FOLKLORA

DEJA

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu lielkoncerts "Trakā kaza"

nolikums (pdf)     nolikums un pieteikums  (Word)

 

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu lielkoncerts "Būšu liels"

nolikums (pdf)     nolikums un pieteikums (Word)

 

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu lielkoncerts "Zemgales bļoda"

nolikums (pdf)     nolikums un pieteikums  (Word)

 

 Tukuma novada izglītības iestāžu mūsdienu un citu deju žanru kolektīvu koncerts “Sadejojam Kandavā”

nolikums

pieteikuma anketa

 

VIZUĀLĀ UN VIZUĀLI PLASTISKĀ MĀKSLA

52.Starptautiskā bērnu mākslas izstāde - konkurss „LIDICE 2024”

Tukuma novada kārtas nolikums     1.pielikums     2.pielikums

Informācija par konkursa 1.kārtas norisi un vērtēšanu

Rezultāti (novada kārta)

Rezultāti (valsts kārta)

Tukuma novada izglītības iestāžu interešu izglītības pulciņu dalībnieku radošo darbu konkurss – izstāde “Saules ritmi”

nolikums

pielikums

 

VIDE

 

TEHNISKĀ JAUNRADE

Tukuma novada izglītības iestāžu 5. - 9.klašu skolēnu konkurss tehniskajā jaunradē “Koka auto modeļu sacensības”

nolikums

pielikums

 

RADOŠĀ INDUSTRIJA

CITAS JOMAS 

 

 

 

 


Pasākumi profesionālās ievirzes izglītībā

 

24.11.2023.  Zemgales kultūrvēsturiskā novada mūsdienu deju radošais konkurss.

VISC nolikums

Kārtība (Tukuma novada Izglītības pārvalde)

Radošā  konkursa norises 06.10.2023. kārtība Nr.1-25/11 "Zemgales kultūrvēsturskā novada mūsdienu deju radošā konkursa norises kārtība 

Pieteikuma anketa

Dalībnieku saraksts, apliecinājums par kārtības ievērošanu

 

Mūsdienu deju radošā konkursa 1.kārta - Tukuma novads (Izglītības pārvalde)

Nolikums

Dalībnieka personas datu aizsardzības nosacījumi

Pieteikuma anketa

 


 Citi pasākumi

 

 Tukuma novada izglītības iestāžu pasākums “Ziemassvētku gaidot”

 nolikums

 


 

Interešu izglītības jomas

 

Tukuma novada izglītības iestāžu un juridisko personu īstenotie interešu izglītības pulciņi 2023./2024.m.g.

 

Mūzikas joma

Teātris un skatuves runa

Sporta joma

Folkloras joma

Dejas joma

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas joma

Vides joma

Tehniskās jaunrades joma

Radošās industrijas joma

Citas jomas

 

 


 

Normatīvie dokumenti

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 01.07.2022 noteikumi Nr.6 "Par interešu izglītības programmu izvērtēšanu un mērķdotāciju sadali Tukuma novadā".

1.pielikums - Interešu izglītības programmas pieteikums.

2.pielikums - Interešu izglītības pedagoga īstenotās programmas darba izvērtējums (jāiesniedz mācību gada beigās).

3.pielikums - Interešu izglītības programmu darbības pārskats (jāiesniedz mācību gada beigās).

4.pielikums - Interešu izglītības programmu jomas un apakšjomas.

 


 

Interešu izglītības jomu atbildīgie:

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska 

Tālrunis: 63107274 vai 25433432  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. 

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla ; Skolu teātris, skatuves runa; Vides izglītība; Datorgrafika un datorapmācība ; Radošās industrijas un citas interešu izglītības programmas . 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības mūzikas pulciņu metodiķe Dace Perševica

Tālrunis: 29517156  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Koris un  mazie mūzikas kolektīvi 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes interešu izglītības tautisko deju pulciņu pārraudzības metodiķe Madara Augule 

Tālrunis: 26136717  Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Tautas deja 

 

Sports - Tukuma novada domes Kultūras un sporta nodala


 

 

Interešu izglītība 2022./ 2023. mācību gadā 

 

Interešu izglītība 2021./2022. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2020./2021. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2018./2019. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2017./2018. mācību gadā

 

Interešu izglītība 2016./2017. mācību gadā

 

 

 

 

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!