Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Uzņemšana 1. klasē

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

 1kl_200x.png

2023. gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1.klasēs sāksies 10.martā no plkst. 8.00.

 

Ja bērnam attiecīgajā izglītības iestādē mācās brālis vai māsa vai attiecīgajā izglītības iestādē strādā kāds no vecākiem, bērnu izglītības iestādē var pieteikt no 1. marta līdz 9. martam (noteikumu 6.1. apakšpunkts). No 10.marta šī priekšrocība netiek piemērota.

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2023. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2023. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2023. gada 10.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

 

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē”

 

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

1.pielikums - IESNIEGUMS

2.pielikums - IESNIEGUMS (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

 

  (Izglītības iestādēm:     3.pielikums     4.pielikums)

 

Ar 2023.gada 1. janvāri  šos noteikumus piemēro arī izglītības iestādes, kuras līdz Administratīvi teritoriālajai reformai bija Kandavas, Engures un Jaunpils novados.

 

Tukuma novada izglītības iestāžu informācija par uzņemšanu 1.klasē*

 

 

Izglītības iestāde 

Informācija par

uzņemšanu

1.klasēs

 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

skatīt šeit >>

skatīt šeit >>

skatīt šeit >>

 Tukuma 2.vidusskola 

 

skatīt šeit >>

 

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola skatīt šeit >>
 Engures vidusskola  skatīt šeit >>
 Jaunpils vidusskola  skatīt šeit >>
 Zemgales vidusskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola  skatīt šeit >>
 Tukuma 3.pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Cēres pamatskola  skatīt šeit >>
 Džūkstes pamatskola  skatīt šeit >>
 Irlavas pamatskola  skatīt šeit >>
 Kandavas Reģionālā pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Lapmežciema pamatskola

 skatīt šeit >>

 Pūres pamatskola un Jaunsātu filiāle

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Smārdes pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Tumes pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Zantes pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Vānes sākumskola  skatīt šeit >>
 Milzkalnes sākumskola  skatīt šeit >>
 Sēmes sākumskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Zemītes sākumskola

 skatīt šeit >>

 apraksts

 

 

_________________________________________________________________________________________

ARHĪVS

Uzņemšana 1.klasē - 2021

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd