Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Uzņemšana 1. klasē

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. Ja 10. marts ir sestdiena vai svētdiena, tad par pirmo pieteikšanās dienu izglītības iestādē uzskatāma nākamā darba diena.

 1kl_200x.png

2024. gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1.klasēs sāksies 11.martā no plkst. 8.00.

 

Ja bērnam attiecīgajā izglītības iestādē mācās brālis vai māsa vai attiecīgajā izglītības iestādē strādā kāds no vecākiem, bērnu izglītības iestādē var pieteikt no 1. marta līdz 9. martam (noteikumu 6.1. apakšpunkts). No 10.marta šī priekšrocība netiek piemērota.

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2024. gada 11. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2024. gada 11.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

 

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2024. gada 11.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

 

Tukuma novada Domes 2022. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par izglītojamo uzņemšanu Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (ar grozījumiem 25.05.2023)

 

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

1.pielikums - IESNIEGUMS

2.pielikums - IESNIEGUMS (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

 

  (Izglītības iestādēm:     3.pielikums     4.pielikums)

 

Ar 2023.gada 1. janvāri  šos noteikumus piemēro arī izglītības iestādes, kuras līdz Administratīvi teritoriālajai reformai bija Kandavas, Engures un Jaunpils novados.

 

Tukuma novada izglītības iestāžu informācija par uzņemšanu 1.klasē 2023./2024.m.g.

 

 

Izglītības iestāde 

Informācija par

uzņemšanu

1.klasēs

 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

skatīt šeit >>

skatīt šeit >>

skatīt šeit >>

 Tukuma 2.vidusskola 

 

Atvērto durvju diena - 

2024.gada 29.februāris pl. 18.00

skatīt šeit >> (FB)

skatīt šeit >>

skatīt šeit >>

 Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola

skatīt šeit >>

Atvērto durvju diena - 2024.gada 21.februārī plkst 17.00 skolas aktu zālē

 Engures vidusskola

 skatīt šeit >>

skatīt šeit>>

 Jaunpils vidusskola

 skatīt šeit >>

Atvērto durvju diena - 

2024.gada 13.martā no plkst. 10.00 līdz 14.00

 Zemgales vidusskola

 https://www.zevid.lv/lvl/?page_id=15115

 Atvērto durvju diena - 2024.gada 6.martā (17.00-18.00)

 

 Tukuma E.Birznieka-Upīša 1. pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

  Atvērto durvju diena - 21.februārī, plkst.18.00

 Tukuma 3.pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

  Atvērto durvju diena - 10.02.2024 no plkst. 10.00 - 12.00

 Cēres pamatskola

 skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena - 2024. gada 8.martā no plkst. 9:00 - 12:00

 Džūkstes pamatskola

 skatīt šeit >>

Atvērto durvju diena marta pirmajā nedēļā

 Irlavas pamatskola

 skatīt šeit >>

Atvērto durvju diena februāra pēdējā nedēļā

 Kandavas Reģionālā pamatskola

 skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena 26.02.2024.

 Lapmežciema pamatskola

 skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena - 2024.gada 3.jūnijs no plkst.10:00-12:00

 Pūres pamatskola

 skatīt šeit >>

 

 Smārdes pamatskola

skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena - 1.marts un 31.maijs

12.00-14.00

 Tumes pamatskola

 skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena - 26.02.2024. plkst. 17.00

 Zantes pamatskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit >>

 Vānes sākumskola  skatīt šeit >>
 Milzkalnes sākumskola  skatīt šeit >>
 Sēmes sākumskola

 skatīt šeit >>

 Atvērto durvju diena - 21.februāris, visas  dienas garumā

 Zemītes sākumskola

 skatīt šeit >>

 skatīt šeit>>

Atvērto durvju diena 6.marts un 25. maijs visas dienas garumā, skolēnu darbu izstāde un koncerts pl. 14.30

 

DMC Firewall is a Joomla Security extension!