Tukuma novada Izglītības pārvalde

Sākums Uzņemšana 1. klasē

Aktuālā informācija:

Pamatojoties uz izsludināto ārkārtējo situāciju, laikā līdz 2020.gada 14.aprīlim, tiek mainīta bērnu reģistrācijas 1.klasei kārtībaNo 2020.gada 17.marta Tukuma novada pašvaldības izglītības iestādēs vecāks iesniegumu bērna reģistrācijai 1.klasē var iesniegt attālināti:

* nosūtot pa pastu uz attiecīgās izglītības iestādes adresi;

* nosūtot elektroniski (iespējams arī bez elektroniskā paraksta) uz attiecīgās izglītības iestādes e-pasta adresi;

* ievietojot izglītības iestādes pasta kastītē;

 

Izglītības iestāžu kontaktinformācija pieejama ŠEIT

Iesniegums (pielikums)

 


Tukuma novada Domes 2017. gada 26. janvāra noteikumi Nr.1 “Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti Tukuma novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1. klasē” (turpmāk  – noteikumi) nosaka, ka bērnu pieteikšana Tukuma novada skolās katru gadu notiek laikā no 10. marta plkst. 8.00 līdz 10. aprīļa plkst. 17.00.

 

skola

 2020. gada 10.martā no plkst. 8.00 sāksies pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs.

 Izņēmums - pieteikšana izglītības iestādē tiek uzsākta 1.martā, ja izglītības iestādē, kurā vēlaties pieteikt bērnu mācās brālis vai māsa vai strādā kāds no vecākiem (noteikumu 7.punkts).

 

Lai bērnu pieteiktu skolā, vecāks vai likumiskais pārstāvis iesniedz skolas direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu no 2020. gada 10. marta varēs iesniegt klātienē, ierodoties izvēlētajā skolā un uzrādot vecāka un bērna identitāti apliecinošus dokumentus, kā arī elektroniski. Elektroniski iesniegums iesūtāms uz skolas oficiālo elektroniskā pasta adresi (elektroniskā pasta adrešu saraksts pieejams Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļā “Izglītības iestādes”) un iesniegumam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu (atbilstoši Elektronisko dokumenta likuma 3.panta prasībām) ne agrāk kā 2020. gada 10.martā  plkst. 8.00, kam pievienotas vecāka un bērna identitāti apliecinošu dokumentu kopijas.

Elektroniski iesniegti iesniegumi, kas skolām tiks iesūtīti pirms 2020. gada 10.marta plkst. 8.00, netiks reģistrēti.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina vecākus izmantot iespēju iesniegumus bērnu uzņemšanai skolu 1.klasēs iesniegt elektroniski, jo, kā liecina iepriekšējo gadu pieredze, visi atbilstoši prasībām elektroniski iesniegtie iesniegumi tika skolās saņemti un saskaņā ar noteikumos noteikto kārtību reģistrēti, tādejādi mazinot administratīvo slogu bērnu vecākiem, ietaupot laiku un izslēdzot nepieciešamību veidot vecāku rindas pie izglītības iestādēm.

Arī šogad Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolas aicinās topošos pirmklasniekus un viņu vecākus uz Atvērto durvju dienām. Informāciju publicēsim Tukuma novada Izglītības pārvaldes interneta vietnē www.tip.edu.lv sadaļās “Aktuāli” un “Uzņemšana 1.klasē” kā arī Izglītības pārvaldes sociālo tīklu “twitter” un “facebook” kontos.

 

Tukuma novada Domes 26.01.2017. noteikumi Nr.1 "Par kārtību, kādā izglītojamie tiek uzņemti novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes 1.klasē"

Bērna pieteikšana un uzņemšana 1. klasē

IESNIEGUMS

IESNIEGUMS (iesniedzams ar elektronisko parakstu)

iistaa ATVERTO DURVJU DIENA 2020 molb 300 samazin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informācija (arhīvs):

2019.gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1.klasēs sāksies 10.martā no plkst.8.00 un turpināsies līdz 10.aprīļa plkst.17.00.

2018. gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs sāksies 12. martā no plkst. 8.00 un turpināsies līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. 

2017. gadā pieteikumu pieņemšana bērnu uzņemšanai Tukuma novada skolu 1. klasēs sāksies 10. martā no plkst. 8.00 un turpināsies līdz 10. aprīļa plkst. 17.00. 

 

Atvērto durvju dienas nākamajiem pirmklasniekiem un viņu vecākiem:

2019.gadā

2018.gadā

2017.gadā

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd