Tukuma novada Izglītības pārvalde

SZPD 2018./ 2019. mācību gadā


Aktualitātes:

Latvijas skolēnu 43. zinātniskās pētniecības darbu konferences nolikums

 

Vadlīnijas skolēnu zinātniskās pētniecības darbu izstrādei un vērtēšanai

 


SZPD 9.-12.klasēm

Valsts posms

Aktualitātes valstī (Valsts izglītības satura centrs)

 

Reģiona posms

 

Aktualitātes reģiona posmā (Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs)

 

Novadu posms

Tukuma novada Izglītības pārvaldes  30.10.2018. rīkojums Nr. 149-d  un tā pielikumi "Par skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferenci 2018./ 2019. mācību gadā".

 

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu 43. SZPD rezultāti


 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes 08.01.2018. iekšējie noteikumi Nr. 1 "Skolēnu zinātniski pētnieciskās novada konferences organizēšanas un norises kārtība"

 

1.pielikums "Skolēnu zinātniski pētniecisko darbu vērtēšanas kritēriji un recenzijas veidlapa"

2.pielikums "SZPD sekciju protokols"

3.pielikums "Skolēnu un skolas iegūtie punkti par piedalīšanos un sasniegumiem novada, reģiona, valsts , starptautiskās SZPD konferencēs"

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd