Tukuma novada Izglītības pārvalde

 Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus no 1. līdz 31. augustam pieteikties Tukuma novada pašvaldības stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 EUR, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2022.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.    Vairāk par pieteikšanos >>

Valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes Ukrainas bēgļu bērniem, lai  sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu bērnu integrāciju sabiedrībā.

Nometnes plānotas organizēt 1.-12.klašu bērniem un jauniešiem, līdz 2022.gada 31.augustam, aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu.

Pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un Tukuma novada pašvaldību, Tukuma novada Izglītības pārvalde izsludina projektu konkursu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Noskaidrotas 12 skolas, kas saņems AS "Latvenergo" finansējumu fizikas kabinetu aprīkojumam.

"Iespējamā misija vienmēr ir iestājusies par katram bērnam vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu izglītību, kas ietver sevī arī mācību resursus un aprīkojumu atbilstoši mācību saturam. Mums ir patiess prieks, ka Latvenergo atbalsts ir nokļuvis tajās skolās, kurās ir stabili nākotnes plāni un aizraujoši skolotāji," norāda nodibinājuma Iespējamā misija valdes priekšsēdētāja Ramona Urtāne.

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada Izglītības pārvalde izsniedza vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātus novada vidējās izglītības iestāžu vadītājiem.

 

Attēlā - no kreisās Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore Sigita Kūla,

Zemgales vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Kristiāns Jakubovskis.

http://www.skolureitings.lv/

Ata Kronvalda fonds ir izveidojis Latvijas skolu reitingu par 2021./2022.m.g. 

 

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts. Vairāk informācijas Ata Kronvalda fonda mājas lapā.

Tukuma novada Izglītības iestādes skolu reitingā:

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina apmeklēt

novada izglītības iestāžu

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādi

Engures Saieta namā,

Jūras ielā 114,

Engurē,

Tukuma novadā.

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada domes sēdē par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" vadītāju tika apstiprināta Inese Šīmane. No 2007. gada līdz 2018.gadam Inese strādājusi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis" par pirmsskolas pedagogu, no 2019.gada guvusi pieredzi Tukuma muzejā kā muzejpedagogs un Komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja. Līdz šim brīdim strādāja par Durbes pils vadītāju. 

 

 

Lai jaunajā amatā izdodas sasniegt plānotos mērķus un īstenot ieceres!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!