Tukuma novada Izglītības pārvalde

Kad dabā mostas pavasaris un dzirdam pirmās putnu dziesmas, Lapmežciema tautas namā uz savu ikgadējo lielkoncertu „Būšu liels” sabrauc mūsu novada dejotāji. 

 

Šajā reizē koncertā piedalījās divpadsmit deju grupas:

2023.gada 24.februārī plkst.10.00-13.00 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā - Pedagogu karjeras konsultantu, Tukuma novada Izglītības pārvaldes un Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas organizētā

karjeras diena

"Atnāc un uzzini!" 

 

Karjeras dienas ietvaros notiks Tukuma novada skolu 9.klašu, 11. un 12.klašu skolēnu tikšanās un individuālas sarunas ar dažādu profesionālo vidusskolu, tehnikumu, koledžu un augstskolu pārstāvjiem, izglītības iestāžu izstādes un meistarklases.

Laikā no 8. – 14. februārim deju skolas četras izlases grupas devās uz Slovēniju, Brežici, kur notika ļoti augsta līmeņa deju sacensības “Lukec Open” 2023.
Sacensībās piedalījās 8 valstis: Slovēnija, Maķedonija, Bulgārija, Horvātija, Serbija, Itālija, Austrija un Latvija.
Tukuma deju skola DEMO saņēmuši ievērojamu skaitu godalgotas vietas.
Apsveicam ar augstajiem sasniegumiem mūsu dejotājus!

Latvijas Universitātes aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023.gada februārī - martā 

pedagoģija, bibliotēkas, iestādes vadība un bizness, interešu izglītība.

Līdz šī gada 2. aprīlim dažādu profesionālo jomu pārstāvjus ar jau iegūtu augstāko izglītību aicina pieteikties dalībai skolotāju izglītības projektā “Mācītspēks”, lai darba vidē balstītās studijās Latvijas Universitātē, Daugavpils Universitātē vai Liepājas Universitātē iegūtu skolotāja kvalifikāciju. Šogad īpaši pieteikties aicināti profesionāļi, kuri vēlas kļūt par latviešu vai otrās svešvalodas (vācu, franču u.c. valodu), kā arī STEM mācību priekšmetu pedagogiem.

“Mana vīzija, ka Latvijā ikviens skolēns saņem kvalitatīvu izglītību neatkarīgi no tā, kurā skolā viņš mācās. Un šo izglītību viņam sniedz labākie profesionāļi – motivēti un zinoši pedagogi. “Mācītspēks” ir unikāls projekts. Tas palīdz piesaistīt citu jomu profesionāļus pedagoga profesijai un tas noteikti ir plats solis uz to, lai mūsu skolas kļūtu par modernām izglītības iestādēm mainīgajā pasaulē,” norāda izglītības un zinātnes ministre Anda Čakša.

Pedagogi, skolēnu vecāki, citi interesenti!

Aicinām piedalīties Zemgales vidusskolas Erasmus+ Stratēģiskās partnerības projekta "Schools&Solutions" - Upscaling school restorative approaches to foster school climate and improve students’ competences on managing conflicts Nr. 2020-1-RO01-KA201-080411 intelektuālo rezultātu izplatīšanas konferencē "Konfliktsituāciju risināšanas veiksmes atslēga - attiecības atjaunojošie pārrunu apļi" 24. februārī plkst. 17:00.

2023.gada 16.februārī Lapmežciema kultūras namā norisināsies ikgadējais

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu tautas deju kolektīvu lielkoncerts

"Būšu liels".

Šogad koncertā piedalīsies trīspadsmit 1.-4.klašu deju kolektīvi, kas ar savām dejām priecēs gan skatītājus, gan viens otru. Sagaidīsim pavasari griežoties jautrās dejās!

Grāmatvedība iesācējiem -

NODOKĻI UN GRĀMATVEDĪBA PIE DAŽĀDĀM DARBĪBAS FORMĀM

Kā izvēlēties uzņēmējdarbības reģistrācijas formu, ja esat mazais uzņēmējs - pašnodarbinātais, individuālais komersants, individuālais uzņēmums vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību?

Kā, atkarībā no izvēlētās darbības formas, nāksies kārtot un organizēt grāmatvedības uzskaiti - vai pietiks ar vienkāršo grāmatvedību, vai būs nepieciešama divkāršā ieraksta grāmatvedība, t.i., būs nepieciešamas speciālas zināšanas un prasmes.

Kursos tiks sniegta informācija par to, kādi nodokļi un kādā kārtībā būs jāaprēķina un jāmaksā no savas uzņēmējdarbības.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd