Tukuma novada Izglītības pārvalde

2024.gada 13.maijā arī mūsu novada vidusskolu abiturienti uzsāka centralizēto eksāmenu kārtošanu. Uz pirmo CE sociālajās zinātnēs Tukuma 2.vidusskolā sabrauca vidusskolēni no Jaunpils vidusskolas, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolas, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas, Zemgales vidusskolas un Engures vidusskolas – pavisam 31 eksāmena kārtotājs.

Tukuma novada domes 27.aprīļa 2023.gada noteikumi Nr.39 "Par bērnu vasaras brīvdienu nometņu līdzfinansēšanu Tukuma novada pašvaldībā" nosaka kārtību, kādā Tukuma novada pašvaldība līdzfinansē pašvaldības administratīvajā teritorijā deklarēto bērnu dalību bērnu vasaras brīvdienu diennakts nometnēs.

Noteikumu mērķis ir atbalstīt bērnu pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu skolēnu vasaras brīvdienās, veicināt veselīgu dzīvesveidu, atbalstīt nometnes organizētāja iniciatīvu bērnu un jauniešu brīvā laika organizēšanā, izstrādājot un īstenojot nometņu projektus.

Bērnu nometnes (turpmāk – nometnes) organizē un to darbību nodrošina saskaņā ar Ministru Kabineta 01.09.2009. noteikumiem Nr.981 “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.

17.maijā Durbes estrādē sadejoja un sadziedāja lieli un mazi Tukuma novada dejotāji un dziedātāji. Svētkos piedalījās arī izglītības iestāžu SMU - jaunie uzņēmēji, reklamējot un pārdodot savu veidoto produkciju. Pasākums pulcēja ap 1200 dalībniekus! Svētki sākās ar gājienu no Durbes pils un turpinājās ar koncertu estrādē. Paldies visiem svētku dalībniekiem! Jūs esat fantastiski - Jūsu talants un enerģija aizrāva mūs visus, un mēs esam lepni par jūsu sniegumu! Paldies ari par jūsu labajiem vārdiem un pozitīvajām emocijām, par jokiem un smaidiem!

Pasākuma dalībnieki       kori       tautas deju kolektīvi     skolēnu mācību uzņēmumi

Paldies - 

2024.gada 17.maijā Tukumā, Durbes estrādē notiks Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu koru, tautas deju kolektīvu un skolēnu mācību uzņēmumu pasākums "Daru radot un radu darot". 

Pasākumā piedalīsies 15 kori - 437 dziedātāji, 26 deju kolekīvi - 463 dejotāji un 28 mācību uzņēmumi - 58 jaunie uzņēmēji.

svētku afiša

svētku programma

Uz tikšanos Durbē!

Zinātnieki ir pierādījuši, ka grāmatu lasīšana uzlabo veselību, palielina koncentrēšanās spējas, veicina pašdisciplīnu un bagātina vārdu krājumu. Veicinot lasītprasmi un lasītprieku, Tukuma novada skolas piedalījās izaicinājumā "Sāc dienu ar lasīšanu skolā un pabeidz ar lasīšanu mājās". Programmas ietvaros skolas viena otru izaicināja aktīvi izmantot laiku lasīšanai, organizējot dažādus pasākumus, kas veicina lasītprieku sākumskolas klasēs.

Šogad Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Zemgales vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Engures vidusskolā pulcējās vidusskolēni, lai aizstāvētu savus izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus pirmajā atlases kārtā. Skolu vērtēšanas komisijas lēma, kuri darbi ir guvuši augstu novērtējumu ar ieteikumu iesniegt tos dalībai Zemgales reģionālajā 48. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (SZPD) konferencē, kuru 26.aprīlī tiešsaistē organizē Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte. No Tukuma novada izglītības iestādēm tika iesniegti divdesmit astoņi SZPD. Dalībniekiem attālināti prezentācijā (7 minūtes) bija jāiekļauj uzskates materiāli, atbildes uz recenzentu jautājumiem. Katru uzstāšanos vērtēja katras zinātnes nozares vai nozaru apvienotā vērtēšanas komisija (3 personas). ZPD autori, kuri recenzijas un mutvārdu vērtējumu kopsummā saņēma vismaz 100 punktus, tika izvirzīti 3.posmam – valsts ZPD konferencei, kura notiks šī gada 22.maijā Rīgā, Latvijas Universitātes Akadēmiskajā centrā.

No 2.maija līdz 24.maijam Tukuma bibliotēkā, Bērnu literatūras centrā, ir skatāma Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu Lego konstrukciju izstāde “Mūsu novada ēkas”.

            Tukuma Tautskolas Lego pulciņa dalībnieki un Tukuma pirmsskolas izglītības iestāžu “Pepija”, “Taurenītis”, “Karlsons” bērni ir konstruējuši Tukuma pilsētas zināmākās vietas un ēkas. Sēmes sākumskolas, Jaunpils vidusskolas un Smārdes pamatskolas pirmsskolas grupu bērni ar saviem darbiem piedāvā iepazīt Tukuma novada ēkas. Taču Lapmežciema pamatskolas pirmsskolas grupas bērni Lego konstrukcijās ir atveidojuši Ragaciema sedumu.

            Paldies Tukuma PII “Pepija” interešu izglītības skolotājai Kristīnei Ciemiņai par ideju bērnu Lego konstrukciju izstādes veidošanai un veiksmīgu tās realizēšanu. Paldies par atsaucību un sadarbību izstādes darbu tapšanas procesā iesaistītajiem pedagogiem un Tukuma bibliotēkas darbiniecēm.

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pedagogu kopienas līdere

Inga Ivane

2024.gada 17.maijā Tukumā, Durbes estrādē notiksTukuma novada izglītības un kultūras iestāžu koru, tautas deju kolektīvu un skolēnu mācību uzņēmumu pasākums "Daru radot un radu darot". 

Pasākumā piedalīsies 15 kori - 437 dziedātāji, 26 deju kolekīvi - 463 dejotāji un 28 mācību uzņēmumi - 58 jaunie uzņēmēji.

svētku afiša

svētku programma

Uz tikšanos Durbē!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!