Tukuma novada Izglītības pārvalde

Latvijas Universitātes aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023.gada martā 

pedagoģija, bibliotēkas, iestādes vadība un bizness, interešu izglītība.

Šī gada janvāra beigās un februāra sākumā Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā, Tukuma 2.vidusskolā, Zemgales vidusskolā, Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā un Engures vidusskolā pulcējās vienkopus 12.klašu skolēni, lai prezentētu un aizstāvētu savus izstrādātos zinātniskās pētniecības darbus pirmajā atlases kārtā. Skolu vērtēšanas komisijas lēma, kuri darbi ir guvuši augstu novērtējumu ar ieteikumu iesniegt tos dalībai Zemgales reģionālajā 47. Skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (SZPD) konferencē, kuru organizēs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte tiešsaistē.

Kultūras informācijas sistēmu centrs

 

No šī gada 6. marta Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās tiek dots starts izzinoši izglītojošam konkursam “LASI, MEKLĒ UN CEĻO!”, kurā bibliotēku lasītāji un bibliotekāri aicināti meklēt atbildes uz jautājumiem elektroniskajos resursos, kuri pieejami Latvijas bibliotēkās (arī attālinātā veidā) – 3td e-GRĀMATU bibliotēkā www.3td.lv, digitālo zinību resursā www.letonika.lv un Lursoft laikrakstu bibliotēkā www.news.lv.

  • Konkurss norisināsies no 6. marta līdz 2. aprīlim 4 nedēļu garumā
  • Katras nedēļas sākumā tiks atvērta jauna jautājumu kārta, uz kuru atbildes būs jāiesniedz līdz nedēļas beigām.

Ja Tu esi Tukuma novada jaunietis vecumā no 13 līdz 25 gadiem un Tev ir ideja, izmanto iespēju saņemt finansējumu līdz pat 500 euro savas ieceres īstenošanai. Iesniedz projektu līdz 23.martam un realizē to no 17.aprīļa līdz 31.oktobrim!

Tukuma novada jauniešu iniciatīvu projekta konkursa kopējais budžets ir 5000,00 euro (vienam projektam līdz 500,00 euro). Konkursu finansē Tukuma novada pašvaldība un organizē Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs.

Projektu var iesniegt jauniešu grupa, kurā ir vismaz trīs jaunieši, šādās jomās: jauniešu ar ierobežotām iespējām līdzdarbošanās, jauniešu līdzdalība politiskajos procesos, drošs un veselīgs dzīvesveids, vides uzlabošana un vides jautājumu risināšana, saturīga brīvā laika pavadīšana, jaunietis jaunietim, neformālās izglītības aktivitātes.

Tukuma novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2023 nolikums un konkursa pieteikuma anketa.

10.martā plkst.16.00 tiks organizēts informatīvs seminārs, kurā tiks stāstīts par konkursu un par konkursa pieteikuma sagatavošanu. Iepriekšēja pieteikšanās (saite norādīta afišā)

Re TV šajā mācību gadā, raidījuma "Vērtīgi zināt" ietvaros,  viesojās Tukuma novada izglītības iestādēs:

 

Vānes sākumskola

Džūkstes pamatskolā un Tumes pamatskolā

Smārdes pamatskolā

Jaunpils vidusskolā un Zemītes sākumskolā

Zantes pamatskolā un Zemgales vidusskolā

Cēres pamatskolā

                              Par ReTV 

 

www.visc.gov.lv

Lai skolēniem un skolotājiem būtu vieglāk sagatavoties šī mācību gada valsts pārbaudes darbiem, ir iespēja iepazīties ar sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem. Metodiskajos materiālos tiek atklāti uzdevumu tipi, kas sagaida pārbaudes darbā,  parādīti skolēnu atbilžu izvērtējuma piemēri, kā arī sniegti noderīgi ieteikumi gatavošanās procesam un norādīti papildus avoti, kas noderēs gatavojoties.

Aicinām Tukuma novada pirmsskolu un vispārizglītojošo skolu pedagogus pieteikties konferencei “Mana instrumentu kaste”, lai gūtu iedvesmu no savas jomas profesionāļiem, lai, piedaloties meistarklasēs un uzklausot novada pedagogu pieredzes stāstus, gūtu jaunas idejas praktiskam darbam ar skolēniem un veicinātu vienotu izpratni par izglītības procesiem Tukuma novadā.  

Re TV šajā mācību gadā, raidījuma "Vērtīgi zināt" ietvaros,  viesojās Tukuma novada izglītības iestādēs:

 

Džūkstes pamatskolā un Tumes pamatskolā

Smārdes pamatskolā

Jaunpils vidusskolā un Zemītes sākumskolā

Zantes pamatskolā un Zemgales vidusskolā

Cēres pamatskolā

                              Par ReTV 

Our website is protected by DMC Firewall!