Tukuma novada Izglītības pārvalde

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs aicina ģimenes, kurās aug 4 līdz 7 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

 

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

Valsts izglītības satura centrs

2022./2023.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

MK 13.12.2022. noteikumi Nr. 778 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023.mācību gadā”

 

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiku projekts, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

Latvijas Universitāte

Pētījuma galvenie secinājumi:  

  • Skolēnu vidējā atzīme no 2019.gada rudens (pirms pandēmijas) līdz 2021.gada pavasarim pakāpusies no 6,25 uz 6,56 ballēm – tā secināts pētījumā, aprēķinot vidējo atzīmi no septiņu mācību priekšmetu vidējām atzīmēm (latviešu valoda, matemātika, angļu valoda, ķīmija, fizika, bioloģija un ģeogrāfija). 

Latvijas Universitātes Tukuma filiālē no 2.janvāra līdz 22.janvārim notiks ziemas uzņemšana 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmā PIRMSSKOLAS SKOLOTĀJS.

 

TUKUMA FILIĀLĒ Pieteikšanās notiek:

- elektroniski, aizpildot veidlapu un augšupielādējot nepieciešamos dokumentus. Elektroniskā veidlapa būs pieejama šeit no 2. janvāra plkst. 9.00 līdz 22. janvārim plkst. 23.00.

- klātienē – pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00, Pils ielā 14, Tukumā.

Vairāk informācijas

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde (reģ. Nr.90000050975)

izsludina konkursu uz vakanto

izglītības darba vecākā speciālista amatu

(pirmsskolas jautājumos)

(uz noteiktu laiku, pilna darba slodze)

 

9.decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēja kvalitātes balvas "Spārni 2022" pasniegšanu, kurā tika godināti VIAA karjeras nodaļas izvirzītie ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" koordinatori, izcilākie SkillsLatvija un Erasmus+ iesniegtie izcilākie projekti.

Ceturtdien, 2022. gada 8. decembrī tika godināti konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2022” uzvarētāji. Pavisam Izglītības un zinātnes ministrijā tika saņemti 57 pieteikumi, no kuriem apbalvošanai izvirzīti 24 pieteikumi astoņās nominācijās.

Nominācijā „Veiksmīgākais projekts” tika iesniegti 14 projekti no visas Latvijas. Kā veiksmīgākais atzīts Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra projekts „Ar TEJK uz izaugsmi”. Nominācijā Kategorijā „Viedais atbalsts” saņemta 2.vietas Atzinība. Sveicam Ilzi Jansoni - Peipiņu, Sandi Ozoliņu, pārējos centra darbiniekus, kā arī jauniešus, kuri iesaistījās projektā! Lai izdodas īstenot aizvien jaunus projektus!

Priecājamies arī par Latvijas Mazpulku komandu! Sveicam Mazpulku padomes priekšsēdētāju un Zemgales reģiona mazpulku koordinatori Gundegu Jēkabsoni un visus mazpulcēnus ar iegūtajām balvām!

Our website is protected by DMC Firewall!