Tukuma novada Izglītības pārvalde

VIAA informācija

2022.gada 2. augustā sākas pieteikšanās Eiropas Savienības (ES) fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA).  Strādājošie vecumā no 25 gadiem 8. pieteikšanās kārtā var izvēlēties kādu no vairāk nekā 40 izglītības programmām. Mācībām īpaši aicināti pieteikties sociālā riska grupu nodarbinātie ar zemu vai darba tirgum nepietiekamu izglītības līmeni, lai izmantotu iespēju iegūt profesiju vai uzlabotu savas digitālās prasmes. Pieteikties mācībām līdz 31. augustam var mājaslapā www.macibaspieaugusajiem.lv.

 Informācija (krievu valodā)/ Летние лагеря для детей и молодежи Латвии и Украины Тукумского края (6-18 лет)

 

Pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un Tukuma novada pašvaldību, Tukuma novada Izglītības pārvaldes projektu konkursa “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm” iesniegto pieteikumu izvērtēšanas komisija 2022. gada 19. jūlija sēdē prot. Nr.1 apstiprinājusi 3 konkursa pieteikumus:

 

Veselības ministrija

 

14. jūlijā Ministru kabineta sēdē apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos (Ministru kabineta 2013. gada 17. septembra noteikumi Nr. 890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu"), apstiprinot prasības jaunam pakalpojumu veidam - ārtelpu bērnudarzam, ko varēs piedāvāt bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzēji un pirmsskolas izglītības iestādes.

 Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina jauniešus no 1. līdz 31. augustam pieteikties Tukuma novada pašvaldības stipendijai studijām augstskolā pirmajam studiju gadam. Uz stipendiju, kuras apmērs gadā ir 1500,00 EUR, var pretendēt jaunietis, kura dzīvesvieta deklarēta Tukuma novadā un kurš 2022.gadā ar teicamām sekmēm - vērtējumi sekmju izrakstā mācību priekšmetos un necentralizētajos eksāmenos nav zemāki par 8 ballēm un katra nokārtotā centralizētā eksāmena kopvērtējums nav zemāks par 70 % - absolvējis vispārējās vidējās izglītības iestādi un uzsācis mācības augstskolā akreditētā studiju programmā Latvijā vai ārzemēs pilna laika studiju programmā.    Vairāk par pieteikšanos >>

Valdība ir atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes Ukrainas bēgļu bērniem, lai  sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu bērnu integrāciju sabiedrībā.

Nometnes plānotas organizēt 1.-12.klašu bērniem un jauniešiem, līdz 2022.gada 31.augustam, aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas skolēnu.

Pamatojoties uz Sadarbības līgumu, kas noslēgts starp Valsts izglītības satura centru un Tukuma novada pašvaldību, Tukuma novada Izglītības pārvalde izsludina projektu konkursu “Atbalsts Ukrainas un Latvijas bērnu un jauniešu nometnēm”.

Noskaidrotas 12 skolas, kas saņems AS "Latvenergo" finansējumu fizikas kabinetu aprīkojumam.

"Iespējamā misija vienmēr ir iestājusies par katram bērnam vienlīdzīgi pieejamu un kvalitatīvu izglītību, kas ietver sevī arī mācību resursus un aprīkojumu atbilstoši mācību saturam. Mums ir patiess prieks, ka Latvenergo atbalsts ir nokļuvis tajās skolās, kurās ir stabili nākotnes plāni un aizraujoši skolotāji," norāda nodibinājuma Iespējamā misija valdes priekšsēdētāja Ramona Urtāne.

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada Izglītības pārvalde izsniedza vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātus novada vidējās izglītības iestāžu vadītājiem.

 

Attēlā - no kreisās Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore Sigita Kūla,

Zemgales vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Kristiāns Jakubovskis.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd