Tukuma novada Izglītības pārvalde

stop bildeTukuma novada Izglītības pārvalde, lai sniegtu atbalstu bērniem, viņu vecākiem un pedagogiem,  ir iesaistījusies programmas “STOP 4-7” īstenošanā. Programma tiek īstenota, izmantojot valsts un Tukuma novada Domes piešķirto finansējumu. Aicinām vecākus, kuru bērni ikdienā saskaras ar dažādām uzvedības grūtībām, nepalikt vieniem un pieteikties dalībai programmā “STOP 4-7”, kas vērsta uz bērna sarežģītas uzvedības mazināšanu.

pilsetaViena no iespējamām izglītības ieguves formām ir izglītība ģimenē. Dažādu iemeslu dēļ arvien vairāk vecāku savu bērnu izglītošanai izvēlas tieši šādu mācību formu. Vecākiem ir tiesības izvēlēties savam bērnam izglītību ģimenē, kas iespējama no 1.līdz 8.klasei. Joprojām paliek spēkā nosacījums, ka nepieciešamo formalitāšu kārtošanai nav nepieciešams iesniegt ārsta izziņu vai psihologa atzinumu, to nosaka Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (40.25 punkts) un Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumu Nr. 591 “Kārtība, kādā izglītojamie tiek uzņemti vispārējās izglītības programmās, speciālajās izglītības iestādēs un speciālajās pirmsskolas izglītības grupās un atskaitīti no tām, kā arī pārcelti uz nākamo klasi”  22.punkts.

Smārdes pamatskolā šī gada jūnijā darbu beidza ilggadējā direktore Gunta Lāce. Viņa saviem skolotājiem un skolēniem iemācīja raudzīties nākotnē ar stingru skatienu un skaidru mērķi. G.Lāces ieguldījums izglītībā ir neatsverams un pamatīgs, jo viņas darbalauks vienmēr ir bijis ļoti plašs - gan pirmsskolas grupas, gan pamatskola, gan skolēnu ārpusstundu darbs, gan iesaistīšanās novada izglītības darbā. Paldies par bagātā mūža saldajiem darba augļiem!

Šodien, 31.augustā, Tukuma novada Izglītības pārvalde izteica lielu paldies Tukuma 2.pamatskolas direktorei Dzintrai Rībenai par ilggadēju un pašaizliedzīgu darbu skolotājas un skolas vadītājas amatā!

 

Paldies par sadarbību ar Izglītības pārvaldes kolēģiem un atsaucību dažādu ideju īstenošanā, par optimismu un gaišo smaidu, nesavtīgi rūpējoties par Tukuma 2.pamatskolas ikkatru skolēnu, pedagogu un skolas darbinieku!

1.septembrī Tukuma novada skolās mīļi gaidīsim ikvienu izglītojamo, kurš ir nodevis testu (arī to, kurš no laboratorijas atbildi nav saņēmis) vai kuram ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Lai pozitīvām emocijām piepildīta tikšanās skolā!

Ieteikumi testa rezultāta kavēšanās gadījumā (IZM informācija)

Trešdien, 1.septembrī, skolas izglītības procesu atsāks klātienē. Lai tas varētu notikt droši, 23.augustā izglītības iestādēs sākās līdz šim apjomīgākā vienlaikus veiktā testēšana. Tas bija liels izaicinājums gan skolām, gan arī testēšanas laboratorijām.

Valdībā pieņemtie noteikumi paredz, ka jaunajā mācību gadā nodarbinātie un skolēni pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē var piedalīties ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, vai ar negatīvu Covid-19 testu.

Zemāk atradīsiet atbildes uz jautājumiem, kā vecākiem rīkoties situācijā, ja tests nav veikts, testēšana vēl nav notikusi vai nav vēl saņemta atbilde.

Lita Celitane 3002021.gada 25.augusta Tukuma novada domes sēdē deputāti amatā apstiprināja Lapmežciema pamatskolas direktori – Litu Celitāni. Līdz šim L.Celitāne pildījusi Lapmežciema pamatskolas direktora vietnieka izglītības jomā pienākumus. Iepriekš strādājusi Sēmes un Zentenes pagastu pārvaldē, Zentenes pagasta padomē un Zentenes pamatskolā pildījusi direktora vietnieka un skolotājas pienākumus.

 Vēlam veiksmi jaunajā amatā!

DMC Firewall is a Joomla Security extension!