Tukuma novada Izglītības pārvalde

 Sakarā ar valstī izziņoto ārkārtas stāvokli un, pamatojoties uz Tukuma novada Izglītības pārvaldes 23.03.2020. izdoto rīkojumu Nr.54-d, no 2020.gada 1.aprīļa konkursa “Radi rotājot!” dalībnieku darbi  apskatāmi Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā www.tip.edu.lv.

Darbiem, kuri veidoti “gif” formātā, norādīta publiski pieejama interneta saite. Konkursā apskatāmi 46 darbi, kurus  konkursa dalībnieki veidojuši, iedvesmojoties no latviešu tautas mākslas, pielietojot ornamentāciju, zīmes, krāsas un ritmus. Izmantojot tehnoloģiskās iespējas, darbi veidoti mūsdienīgi, rodot idejām oriģinālus risinājumus.

 

 Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu skolēnu datorgrafikas, datorapmācības un animācijas darbu konkursa “Radi rotājot!” dalībnieki:

 

 Nr.p.k. Izglītības iestāde  Dalībnieks  Klase  Darba nosaukums  Skolotājs 
 1.  Zemgales vidusskola Edgars Feldmanis  5.  "Radi Scratch" Aleksandra Leimane
   Zemgales vidusskola Estere Krūze 5. “Radi Scratch” Aleksandra Leimane
   Zemgales vidusskola Martins Gulbis 4. “Radi rotājot” Aleksandra Leimane
 2.  Zemgales vidusskola Emīls Korkls 6.   “Atpūtas vieta” Aleksandra Leimane
 3.  Zemgales vidusskola Adrians Meilis  5.  „Deju raksti”  Sintija Valucka
 4.  Zemgales vidusskola Aleksis Baumanis  5.  „Ar zvaigznēm”  Sintija Valucka
 5.  Zemgales vidusskola  Daniels Raivo Siņicins  5.  „Vakara deja”  Sintija Valucka
 6.  Zemgales vidusskola Raivo Rutkovskis  5.  „Dancis uz batuta”  Sintija Valucka
7. Džūkstes pamatskola Elīza Grekova 3. “Mani draugi skatās TV” Vaira Silta Zīriņa
8. Džūkstes pamatskola Miķelis Švāns 3. “Mana klase” Vaira Silta Zīriņa
9. Džūkstes pamatskola Aivita Auniņa 4. “Meža paslēpes” Vaira Silta Zīriņa
10. Džūkstes pamatskola Alise Tīna Vāciete  4. “Jūra” Vaira Silta Zīriņa
11. Džūkstes pamatskola Jolanta Jēkabsone 4. “Ventas rumba” Vaira Silta Zīriņa
12. Džūkstes pamatskola Krišjānis Madris 5. “Latvju koks” Vaira Silta Zīriņa
13. Džūkstes pamatskola Sandija Freimane 5. “Tautumeita” Vaira Silta Zīriņa
14. Džūkstes pamatskola Sannija Rubene 5. “Bokserītis” Vaira Silta Zīriņa
15. Engures vidusskola Amanda Gricmane  6.b  “Mans ciems”  Arta Šteinberga
16. Engures vidusskola Roberts Šivars  6.b  “Ar taureņa spārniem pār Latviju”  Arta Šteinberga
17. Engures vidusskola Tīna Fišere-Blumberga  6.a  “Jūras ziedi”  Arta Šteinberga
18. Engures vidusskola Sintija Kraule  6.a  “Zvaigžņu pulkstenis”  Arta Šteinberga
19. Engures vidusskola Eleonora Kleina  6.a  “Ilūzija”  Arta Šteinberga
20. Engures vidusskola Anna Lāce  6.a  “Saulriets”  Arta Šteinberga
21. Engures vidusskola Samanta Gricmane  6.b  “Rožu dārzs”  Arta Šteinberga
22. Tumes pamatskola  Arta Zemture  4.  “Krupīšu rotaļas”  Oskars Laugalis
23. Tumes pamatskola  Gastons Hauka  2.  “Jumīšu raksts”   Oskars Laugalis
24. Tumes pamatskola  Gastons Hauka  2.  “Austras koks atdzīvojas”  Oskars Laugalis
25. Tumes pamatskola  Henrijs Paipals  4  “Saules raksts”  Oskars Laugalis
26. Tumes pamatskola  Katrīna Bautra  3.  “Krustiņu spēle”  Oskars Laugalis
27. Tumes pamatskola  Katrīna Bautra  3.  “Dieva zīmes raksts”  Oskars Laugalis
28. Tumes pamatskola  Ksenija Gavrina  2.  “Jumīši vingro”  Oskars Laugalis
29. Tumes pamatskola  Ksenija Gavrina  2.  “Zalkša pārtapšana”  Oskars Laugalis
30. Tumes pamatskola  Madara Liene Pone  4.  “Zalkša raksts”  Oskars Laugalis
31. Tumes pamatskola  Modris Lauva  4.  “Dieva krustu raksts”  Oskars Laugalis
32. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde  Amanda Sofija Čepulele,
Karīna Fekļistova,
Maksims Poņavins

 

 1.kurss  “Mātes pūra lāde”

 

 Sarmīte Balode
33. Tukuma novada speciālās izglītības iestāde  Aleksandrs Kaļinka,
Kristers Lamberts, 
Santa Dakša
 6.  “Rakstu rakstiem tēvu zeme”  Sarmīte Balode
  Tukuma E.Birznieka-Upīša 1.pamatskola  Raimonds Ansons  5.a  “Latvija pasaulē”  Ilvars Ruņģis
  Tukuma 2.pamatskola  Adelīna Migunova  2.a  „Sapņu ziediem sapņu vāze”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Anna Dzalbe  2.a  „Omnibuss, omnibuss, iebrauc manā 
dārzā kluss...”  dārzā kluss...”
 Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Georgs Nazarovs  2.a  „Veltījums Latvijai”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Gustavs Kenebuks  2.b  „Veiksmes hokejnūja”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Kate Miltiņa  2.b  „Brokastu krūzes”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Kristaps Reķis  2.b  „Elektromobilis”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Madara Rasmane  2.a  „Stilīgie puķpodi”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Patrīcija Herca  2.a  „Latviskas rokassomiņas”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Raivo Šuhs  2.a  „Lai labi garšo”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Ralfs Dišlers  2.a  „Sporta tērpi labiem sasniegumiem”  
labiem sasniegumiem”
 Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola  Sabīne Vavilova 2.a   „Es dejoju un dziedu Latvijai”  Evita Skavronska
  Tukuma 2.pamatskola Sofija Kurmeļova 2.b „Audi raksti villainītes!” Evita Skavronska

 

 

Konkursa dalībnieku darbi “Gif” formātā:

Arta Zemture “Krupīšu rotaļas” https://photos.app.goo.gl/Z6ps76u5qcdm4514A

Gastons Hauka “Jumīšu raksts” https://photos.app.goo.gl/b4xC38ng8jDoj4HZ9

Katrīna Bautra “Krustiņu spēle” https://photos.app.goo.gl/1nY776zwsT7i6ceQA

Ksenija Gavrina “Jumīši vingro” https://photos.app.goo.gl/swTieUT1N1tsYexv7

Madara Liene Pone “Zalkša raksts” https://photos.app.goo.gl/EGRVPczmCeDbae9y5 

 

 

 

 

mācītspēks horizontāli 11.maijs samazin 200Dažādu profesionālo jomu pārstāvji tiek aicināti kļūt par skolotājiem unikālā izglītības projektā “Mācītspēks”, ko Izglītības un zinātnes ministrijas vadībā īsteno Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte un Daugavpils Universitāte sadarbībā ar nodibinājumu Iespējamā misija. Projekta dalībnieki strādās skolā, saņemot skolotāja darba algu un mācību stipendiju, kā arī paralēli studēs augstskolā, iegūs skolotāja kvalifikāciju un atbalstu savai profesionālajai izaugsmei. Otrais pieteikšanās posms ilgs līdz šī gada 11. maijam.

Vairāk informācija par projektu: http://www.macitspeks.lv/ 

 

adult books business coffee 374016 smazin 2002020.gadā VISC sadarbībā ar augstskolām un citām izglītības institūcijām īsteno pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursus, stiprinot pirmsskolas pedagogus un mācību priekšmetu skolotājus: jauns mācību saturs, mācību plānošana un īstenošana skolēnu pamatprasmju, caurviju prasmju un vērtībās balstītu ieradumu attīstībai, lai mācīšanās rezultāts ir lietpratība; vērtēšana; starpdisciplinārā pieeja; skolotāju sadarbības veidi starpdisciplinaritātes īstenošanai mācību jomas ietvaros un starp jomām u.c.

baby wearing pink crew neck cap sleeve shirt between 2 173666 samazin 200Šajā materiālā apkopoti vairāki publiski pieejami resursi un ieteikumi, kas varētu palīdzēt vieglāk pārdzīvot krīzes laiku.

 

 

 

 

339bd28459963cfa3243f57ee1772c6c samazin 200Lai atbalstītu skolotājus pilnveidotā mācību satura un pieejas ieviešanā, Skola2030 visiem Latvijas skolotājiem piedāvā iespēju pašmācības veidā tiešsaistē apgūt būtiskākos pilnveidotā mācību satura un pieejas aspektus. 

Mācības tiešsaistē jeb e-kurss ir pieejams ikvienam, tas ir bez maksas un tam var piekļūt jebkurā laikā. E-kursu veido 4 mācību moduļi, ievads un nobeigums. Kopumā e-kursa apguve aizņem aptuveni 40h laika,  iesakām to apgūt 6 nedēļās. 

 

JAL tiessaiste samazin 200Pārejot uz attālinātu mācīšanos ārkārtas situācijas laikā, Latvijas lielākā izglītības organizācija Junior Achievement Latvia sadarbībā ar RTU Rīgas Biznesa skolu (RBS) Latvijas vidusskolēniem tiešsaistē organizē bezmaksas lekciju kursu biznesa vadībā un tirgzinībās.

Pieteikšanās ŠEIT.
Pirmais vebinārs norisināsies 26. martā plkst. 16.00.

90594321 2577713849164023 3652200434854002688 n samazin 2002020.gada 2.martā Kandavas kultūras namā notika izglītības iestāžu Kurzemes reģiona skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursā piedalījās dalībnieki no Tukuma, Engures, Talsu, Kuldīgas Ventspils novadu, Ventspils pilsētas un dalībnieki no Kandavas novada izglītības iestādēm. Kopumā konkursā piedalījās 44 dalībnieki.

 

 

90392439 1107581502909055 6030297459844972544 n samazin 200Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā, projekta #PuMPuRS individuālās konsultācijas var tikt realizētas attālināti. Attālinātās konsultācijas iespējamas īstenot no 23.03.2020. un tām jābūt organizētām saskaņā ar direktora rīkojumu. Attālinātās konsultācijas drīkst sniegt tikai pēc direktora rīkojuma, kurā ir norādīti pedagogi, izglītojamie un kārtība, kādā konsultācijas un atskaitīšanās tiks organizēta. Direktora rīkojumu nepieciešams pievienot Projekta datu bāzē. 

Vairāk informācija ŠEIT.

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd