Tukuma novada Izglītības pārvalde

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada Izglītības pārvalde izsniedza vispārējās vidējās izglītības centralizēto eksāmenu sertifikātus novada vidējās izglītības iestāžu vadītājiem.

 

Attēlā - no kreisās Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas direktore Sigita Kūla,

Zemgales vidusskolas direktora vietnieks izglītības jomā Kristiāns Jakubovskis.

http://www.skolureitings.lv/

Ata Kronvalda fonds ir izveidojis Latvijas skolu reitingu par 2021./2022.m.g. 

 

Ata Kronvalda fonds ir sabiedriska organizācija, kuras uzdevums ir Latvijas talantīgāko skolēnu apzināšana un viņu izglītības sekmēšana. Ar savu darbību fonds vēlas palīdzēt valstij un sabiedrībai izaudzināt talantīgos skolēnus, kas nākotnē būs valsts intelektuālais balsts. Vairāk informācijas Ata Kronvalda fonda mājas lapā.

Tukuma novada Izglītības iestādes skolu reitingā:

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina apmeklēt

novada izglītības iestāžu

vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu izstādi

Engures Saieta namā,

Jūras ielā 114,

Engurē,

Tukuma novadā.

2022.gada 29.jūnijā Tukuma novada domes sēdē par Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes "Taurenītis" vadītāju tika apstiprināta Inese Šīmane. No 2007. gada līdz 2018.gadam Inese strādājusi Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis" par pirmsskolas pedagogu, no 2019.gada guvusi pieredzi Tukuma muzejā kā muzejpedagogs un Komunikācijas nodaļas vadītāja pienākumu izpildītāja. Līdz šim brīdim strādāja par Durbes pils vadītāju. 

 

 

Lai jaunajā amatā izdodas sasniegt plānotos mērķus un īstenot ieceres!

www.izm.gov.lv 

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu integrāciju Ukrainas bēgļu bērniem.

Nometnes plānots organizēt 1. līdz 12.klases skolēniem,  aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas  skolēnu.

Nometņu organizatori Ukrainas un Latvijas jauniešiem varēs piedāvāt gan latviešu valodas nodarbības, gan daudzveidīgas cita veida norises un radošās aktivitātes, kas pilnveidos komunikācijas un saskarsmes iemaņas. Vienlaikus tas ir veids, kā sekmēt sociāli emocionālās prasmes un stiprināt psihoemocionālo labbūtību, kas ģeopolitiskās situācijas dēļ ir svarīgi kā Ukrainas, tā Latvijas bērniem un jauniešiem.

Spānijas pilsētā A Laracha tika ieviests projekts "Strengthening a Europe of solidarity in times of migration". Šajā projektā, kā dalībvalsts piedalījās arī Latvija. Latviju pārstāvēja Tukuma novads, no kura gan dalīties pieredzē, gan smelties jaunas zināšanas devas Tukuma novada Izglītības pārvaldes pārstāvji. Projekta galvenais mērķis bija, ar dialogu un dažādu Eiropas pilsoņu pārdomu un pieredzes stāstu palīdzību, veicināt izpratni par Eiropas dažādību un integrācijas veicināšanas iespējām. Tādējādi palīdzot uzlabot izpratni par Eiropas Savienību, kā arī tās vēsturi un pilsoņu dažādību, veicinot Eiropas pilsonības sajūtu, pilsoņu un demokrātiskās līdzdalības palielināšanu, pašreizējās ES situācijas izpratni saistībā ar migrācijas politiku un alternatīvu un jaunu pārvaramu izaicinājumu meklēšanu.

Our website is protected by DMC Firewall!