Tukuma novada Izglītības pārvalde

2022.gada 1.decembrī LU Zinātņu mājā notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" noslēguma konference "Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai", uz kuru tika aicināti pedagogi karjeras konsultanti un projekta pašvaldību koordinatori.

Pavisam konferencē izskanēja 3 pieredzes stāsti: par pašvaldības lomu karjeras atbalstā pieredzē dalījās Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre - Lathere; Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas pedagoģe karjeras konsultante Daina Romanovska dalījās pieredzē par Rīgas vispārējās izglītības iestāžu Karjeras izglītības atbalsta centru iespējām; par Tukuma novada pedagogu karjeras konsultantu karjeras kolēģijas pieredzi stāstīja Tukuma novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, projekta koordinatore Marita Bērziņa. Konferencē piedalījās arī pedagogu karjeras konsultantu kolēģijas pārstāvji.

Konferences darba kārtība

Katru gadu, gaidot pirmo Adventi, izglītības iestādes un arī Tukuma novada Izglītības pārvalde domā par savu telpu svētku noformējumu. Šogad pirmo reizi Izglītības pārvaldē Ziemassvētku telpu noformējums tapis sadarbībā ar Tukuma novada speciālās izglītības iestādes profesionālās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošanas” kursa audzēkņiem un skolotājiem Jāni Feldmani un Ričardu Neimani.

 

Lai mierīgs, gaišs,

labām domām un darbiem bagāts

Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

 

Advente jeb advents (latīņu: adventus — ‘atnākšana’) ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, kuras tiek pakāpeniski iedegtas gaidīšanas nedēļas svētdienās.

 

/https://lv.wikipedia.org/wiki/Advente 

 

Trešdien, 23.11.2022 Tukumā viesojās kolēģi no Valmieras novada Izglītības pārvaldes un Valmieras mācību jomu koordinatori. Tukuma novada Izglītības pārvaldē viesi tika iepazīstināti ar Izglītības pārvaldes vērtībām, darbības virzieniem, funkcijām un struktūru.  Speciālisti prezentēja arī metodiskā darba organizēšanas kārtību - jomu koordinatoru un kopienu līderu darba un sadarbības modeli  Tukuma novadā. Sarunās izzinājām arī situāciju Valmierā. Tālāk viesiem tika piedāvāta iespēja paviesoties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā un satikties ar novada jomu koordinatoriem, lai iepazītu situāciju Tukumā un Valmierā konkrētas jomas ietvaros, kā arī viesošanās atjaunotajā Tukuma 2.vidusskolā. Paldies Valmieras kolēģiem par apciemojumu!  

 

Otrdien, 22.11.2022 Tukuma novada Izglītības pārvalde aicināja jaunatnes jomā iesaistītos uz kopīgu diskusiju par Jaunatnes politikas īstenošanu Tukuma novadā. Kopīgā sarunās un diskusijās, piedaloties novada jaunatnes darbiniekiem, izglītības iestāžu pārstāvjiem, Izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta un pagastu pārvalžu pārstāvjiem, iezīmējās ceļš uz Tukuma novada Jaunatnes politikas stratēģijas izstrādi. Paldies Inesei Šubēvicai par plašo informāciju un atbalstu mērķu izvirzīšanā! Visiem kopā izdosies!

19.novembrī būs pagājis mēnesis, kopš Izglītības pārvaldē kā speciālists bērnu tiesību aizsardzības jautājumos darbu uzsāka Ilze Skaistkalne.

 

Ilze darba gaitas uzsākusi kā juriste pašvaldībā, strādājusi Baltijas Starptautiskajā akadēmijā kā diplomdarbu vadītāja, recenzente un diplomdarbu aizstāvēšanas komisijas locekle. Kopš 1996.gada darbojusies kā individuāli praktizējoša zvērināta advokāte.

 

Šobrīd Ilze Skaistkalne ir ievēlēta par Tukuma novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas vadītāju, iepazinusi Izglītības pārvaldes darbu, tikusies ar izglītības iestāžu vadītājiem, piedalījusies semināros, bijusi vizītēs izglītības iestādēs u.c.

Par godu Latvijas valsts dzimšanas dienai, Jaunpils vidusskolas pirmsskolā izveidota seno lietu izstāde.

Izstādes mērķis - radīt bērniem priekšstatu par Latvijas valsts vēsturiskajiem priekšmetiem, tehniku, apģērbu un veicināt patriotismu.

Our website is protected by DMC Firewall!