Tukuma novada Izglītības pārvalde

Programma paredzēta jauniešiem, kam ir interese par uzņēmējdarbību, arī bez iepriekšējas pieredzes un specifiskām zināšanām. Tā norisinās 3 posmos, tās izveide un izvērtēšana notiek sadarbībā ar augstskolu SSE RIGA un uzņēmējiem. 

Organizācija “Mentor Latvia”  ir bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas Latvijā darbojas kopš 2011. gada. Tās galvenais mērķis ir sniegt emocionālu atbalstu un veicināt 15-19 gadu vecuma jauniešu labklājību, kuri bērnībā nav izjutuši un iepazinuši ģimenes sadzīvi un rūpes.

Padziļināt zināšanas kādā no mācību priekšmetiem; iepazīties ar mūsdienu zinātniskās pētniecības darba būtību, organizāciju un metodēm; pilnveidot prasmes darbā ar zinātnisko literatūru, elektronisko literatūru un citiem informācijas avotiem – tie ir tikai daži no uzdevumiem, kuri izvirzīti skolēnu zinātniski pētnieciskās darbības veicināšanā. Nu jau vairākus gadus Tukuma, Engures un Jaunpils novadu vidusskolu jaunieši izstrādā zinātniski pētnieciskos darbus un prezentē tos izglītības iestādēs. Labākie darbi tiek izvirzīti dalībai novada skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē.

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolas aicina nākamos pirmklasniekus un viņu vecākus uz atvērto durvju dienām, lai iepazītos ar skolu un skolotājiem, uzzinātu, kā tiek organizēts mācību process, brīvais laiks un interešu izglītība.

 


 

Viens no lielākajiem izaicinājumiem „Erasmus+” projektu veidotājiem ir izstrādāt efektīvu un uz mērķa grupu orientētu projektu rezultātu izplatīšanas un izmantošanas stratēģiju. Nereti, plānojot projektu, rodas jautājumi, piemēram, vai projekta laikā tapusī filmiņa ir projekta publicitātes instruments vai projekta rezultāts, vai abi kopā? Vai izvēlētie projekta rezultātu izplatīšanas veidi aizsniedz mērķa grupu un vai šos rezultātus var izmantot tālāk un kā? Kā padarīt šo procesu efektīvu?

 

Kā jau katru gadu, arī šogad Tukuma novada Izglītības pārvalde organizēja Tukuma, Engures  un Jaunpils novadu datorgrafikas darbu konkursu. Šogad konkursa dalībnieki veidoja datorgrafikas darbus par tēmu “Skaista mana tēvu zeme”, izmantojot mūsdienu plašās un daudzveidīgās moderno tehnoloģiju iespējas un atspoguļojot savas sētas, ciema, pilsētas, novada skaistumu un daudzveidību.

 Konkursam tika iesūtīti 46 datorgrafikas darbi,

Tukuma Mūzikas skolas sitaminstrumentu spēles skolotājs Aivars Sprigulis un viņa audzēkņi Ilze Tišlere, Emīls Lisovs un Markuss Bite 9. februārī piedalījās VI Starptautiskajā sitaminstrumentu festivālā – konkursā “Ritmas kitaip 2017” Šauļos, Lietuvā. Visi spēlētāji saskaņā ar nolikumu tika iedalīti divās grupās (individuālie un ansambļi) un trīs vecuma grupās (1.grupa līdz 11 gadiem, 2.grupa no 11 līdz 14 gadiem, 3.grupa no 15 līdz 18 gadiem).

 

Saulainajā 14. februāra pēcpusdienā Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāles skolēni, tērpušies svētku tērpos, kopā ar saviem skolotājiem devās uz Jaunsātu pagasta Tautas namu, lai piedalītos deju konkursā „No sirds uz sirdi” un priecētu skatītājus ar skaistām dejām.

Deju konkursa galvenā deja – valsis.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd