Tukuma novada Izglītības pārvalde

Projekta mērķis ir saliedēt Tukuma E. Birznieka-Upīša 1.pamatskolas skolēnus ar interesantām aktivitātēm dabā un iepazīt savas pilsētas apkārtni.  Aktivitātes būs dabai draudzīgas un izzinošas. Piesaistot lektoru, tiks iepazīta un uzzināta jauna informācija, kas pirms tam nebija zināma. 1.- 4. klases skolēni iepazīs dabu un cilvēkus sev apkārt. 8. klases skolēni iepazīs sākumskolas skolēnus un sadraudzēsies ar tiem, kā arī  iepazīs  Tukuma apkārtni. Projekta ideja - lai cilvēki, kas piedalās šajā pārgājienā, saprot, ka nav tikai  e-vide, kura mums  ir apkārt, bet tā ir  tikai neliela daļa no mūsu dzīves.

Projekta īstenotāji vēlas paši veidot jaukas nodarbības, kurās dalībniekiem iemācīs dažādus veidus kā darināt pērļu rotiņas. Galvenās aktivitātes ir rokassprādžu pērļošana. Mērķauditorija ir Irlavas pamatskolas no 4. līdz 9. klases skolēni. Ja ir vēlēšanās, arī vecākiem ir iespēja piedalīties nodarbībās.

Projekta īstenotāji vēlas rosināt cilvēku interesi par vides jautājumiem un iedvesmot uz aktīvu līdzdalību, veidot un attīstīt starppaaudžu sadarbību. Projekta ietvaros plānots stādīt kokus, iepazīstināt cilvēkus ar dažādiem veidiem kā dot lietām otru dzīvi, tiks organizēta Brīvbode, kurā varēs mainīties ar lietām,  uzlabots pilsētvides izskats un attīstīta pašizpausme, apgleznojot sienu, kā arī notiks kopīga veselīga ēdiena gatavošana. 

Irlavas pamatskolas skolēniem ir labas savstarpējās attiecības un projekta īstenotāji ar šī projekta īstenošanu vēlas veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc stundām. Projekta īstenotāji paši izgatavos dažādas spēles un spēlēs kopā ar citiem skolas biedriem, kā arī organizēs dažādus spēļu turnīrus.

Projekta mērķis ir piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanai, aktīvam dzīves veidam , iepazīstināt cilvēkus ar ielu vingrošanu , kā arī pašiem organizatoriem iegūt nepieciešamās iemaņas pasākuma organizēšanā un koordinēšanā. Galvenā projekta aktivitāte ir čempionāts, kurā varēs piedalīties visu vecuma grupu Tukuma iedzīvotāji un viesi, izmēģinot savus spēkus dažādās disciplīnās. Mērķauditorija ir visu vecuma grupu cilvēki, galvenokārt, bērni un jaunieši.

Rezultātā iesaistītie jaunieši apgūs pasākuma rīkošanas un plānošanas procesu, interesenti iegūs zināšanas par ielu vingrošanu, pārbaudīs savus spēkus disciplīnās un varēs vērot sacensības.


Projekta ietvaros notiks četrdesmit 3. līdz 9.klases Irlavas pamatskolas skolēnu divu dienu aktīva atpūta pie jūras. Projekta īstenotāju mērķis ir rosināt skolēnus vērot un aizdomāties par jūras ekoloģiju un piesārņojuma problēmu Baltijas jūrā. Pirmajā dienā skolēni dosies pārgājienā no Ragaciema līdz Apšuciemam. Pārgājiena laikā skolēni piedalīsies izzinošā nodarbībā ”Ko ikdienā nepamanām piekrastē” par Baltijas jūras ekoloģiju. Skolēni cels teltis, kopīgi gatavos maltītes, vakarā piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātes un stafetēs. Skolēni jūras krastā zīmēs vai no dabas materiāliem veidos zīmējumus ar nosaukumu ”Kādu es redzu jūru nākotnē”.  Darbi tiks izstādīti skolā, Irlavas pagastā un bērnudārzā ”Cīrulītis”, bet darbu fotogrāfijas skolas Facebook mājas lapā.

 

2019.gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā pieteicās 43, piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

Visvairāk konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā ir mainīta vērtēšanas punktu sistēma:

·       augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;

·       I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punkti;

·       II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti;

·       III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti;

·       pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.

 Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti šādi rezultāti:

 

1.kl.                 2.-3.kl.                         4.-6.kl.                         7.-9.kl.                         10.-12.kl.

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2019.gada 15.martā Kandavas Kultūras namā plkst.10.00 - Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā.

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

Tīna Knostenberga - Tukuma 2.vidusskola, 3.a Klase, Skolotāja Velga Grīnvalde

Arta Zemture - Tumes Vidusskola, 3.klase, Skolotāja Anda Zaķe

Lilija Ožeta - Tukuma 2.pamatskola, 8.a Klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Elza Anmane - Zemgales Vidusskola, 9.klase, Skolotāja Aksana Strogonova

Līva Viktorija Dūmiņa - Tukuma Raiņa Ģimnāzija, 11.klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Artūrs Potjomkins - Tukuma 2.vidusskola, 12.b Klase, Skolotāja Ingrīda Freimane

 


Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Skanim un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai -,kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

Kontakttālrunis 25433432

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes norises kārtība (VISC)

MEITENES

8.-9.klašu 2.posma novada nolikums (IP)

 

Rezultāti (8.-9.klašu grupa)

Rezultāti (10.-12.klašu grupa)

 

Uzaicināto saraksts uz valsts posmu

 

ZĒNIEM

 

8.-9.klašu novada posma nolikums (IP)

25.01.2018. rīkojums Nr. 14-d "Par v-ts 19. mājturības olimpiādes zēniem atcelšanu" (IP)

 


MEITENĒM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes novadu posms

6.-7.klašu olimpiādes nolikums

Rezultāti

 


ZĒNIEM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes (7. un 8.klasēm) novadu posms

 

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd