Tukuma novada Izglītības pārvalde

Projekta īstenotāji vēlas rosināt cilvēku interesi par vides jautājumiem un iedvesmot uz aktīvu līdzdalību, veidot un attīstīt starppaaudžu sadarbību. Projekta ietvaros plānots stādīt kokus, iepazīstināt cilvēkus ar dažādiem veidiem kā dot lietām otru dzīvi, tiks organizēta Brīvbode, kurā varēs mainīties ar lietām,  uzlabots pilsētvides izskats un attīstīta pašizpausme, apgleznojot sienu, kā arī notiks kopīga veselīga ēdiena gatavošana. 

Irlavas pamatskolas skolēniem ir labas savstarpējās attiecības un projekta īstenotāji ar šī projekta īstenošanu vēlas veicināt skolēnu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu pēc stundām. Projekta īstenotāji paši izgatavos dažādas spēles un spēlēs kopā ar citiem skolas biedriem, kā arī organizēs dažādus spēļu turnīrus.

Projekta mērķis ir piesaistīt bērnus un jauniešus ielu vingrošanai, aktīvam dzīves veidam , iepazīstināt cilvēkus ar ielu vingrošanu , kā arī pašiem organizatoriem iegūt nepieciešamās iemaņas pasākuma organizēšanā un koordinēšanā. Galvenā projekta aktivitāte ir čempionāts, kurā varēs piedalīties visu vecuma grupu Tukuma iedzīvotāji un viesi, izmēģinot savus spēkus dažādās disciplīnās. Mērķauditorija ir visu vecuma grupu cilvēki, galvenokārt, bērni un jaunieši.

Rezultātā iesaistītie jaunieši apgūs pasākuma rīkošanas un plānošanas procesu, interesenti iegūs zināšanas par ielu vingrošanu, pārbaudīs savus spēkus disciplīnās un varēs vērot sacensības.


Projekta ietvaros notiks četrdesmit 3. līdz 9.klases Irlavas pamatskolas skolēnu divu dienu aktīva atpūta pie jūras. Projekta īstenotāju mērķis ir rosināt skolēnus vērot un aizdomāties par jūras ekoloģiju un piesārņojuma problēmu Baltijas jūrā. Pirmajā dienā skolēni dosies pārgājienā no Ragaciema līdz Apšuciemam. Pārgājiena laikā skolēni piedalīsies izzinošā nodarbībā ”Ko ikdienā nepamanām piekrastē” par Baltijas jūras ekoloģiju. Skolēni cels teltis, kopīgi gatavos maltītes, vakarā piedalīsies dažādās sportiskās aktivitātes un stafetēs. Skolēni jūras krastā zīmēs vai no dabas materiāliem veidos zīmējumus ar nosaukumu ”Kādu es redzu jūru nākotnē”.  Darbi tiks izstādīti skolā, Irlavas pagastā un bērnudārzā ”Cīrulītis”, bet darbu fotogrāfijas skolas Facebook mājas lapā.

 

2019.gada 5.martā Slampes Kultūras pilī, Slampē notika Tukuma novada Izglītības pārvaldes organizētais Tukuma, Engures un Jaunpils novadu skolēnu skatuves runas konkurss. Konkursa novadu kārtā pieteicās 43, piedalījās 42 dalībnieki. Sagatavoties jaunajiem talantiem palīdzēja 28 skolotāji.

Visvairāk konkursa dalībnieku savam repertuāram bija izvēlējušies dzejnieka Imanta Ziedoņa daiļradi.

Konkursa dalībnieku sniegumu vērtēja pieredzes bagāta un kompetenta žūrijas komisija, kuras sastāvā bija režisore un pedagoģe Dace Liepeniece, Latvijas Nacionālā teātra aktieris Jānis Skanis un pasākumu režisore un vadītāja Margita Skrazlovska.

Klausoties konkursantu priekšnesumus, žūrija vērtēja gan jaunā skatuves runas meistara domas atklāsmi un kontaktu ar klausītāju, gan jauno mākslinieku dikciju un artikulāciju. Svarīgs vērtēšanas kritērijs bija arī repertuāra atbilstība runātāja vecumam un personībai.

Skatuves runas konkursa dalībnieku priekšnesumi tika vērtēti piecās klašu grupās: 1. klašu grupa, 2.-3.klašu grupa, 4.-6. klašu grupa, 7.-9. klašu grupa, 10.-12. klašu grupa.

Šogad skatuves runas konkursa nolikumā dalībnieku snieguma vērtēšanā ir mainīta vērtēšanas punktu sistēma:

·       augstākās pakāpes diploms, ja iegūti 45-50 punkti;

·       I pakāpes diploms - 40 – 44,99 punkti;

·       II pakāpes diploms - 30 – 39,99 punkti;

·       III pakāpes diploms - 20 – 29,99 punkti;

·       pateicība par piedalīšanos - līdz 19,99 punktiem.

 Saskaņā ar žūrijas vērtējumu, iegūti šādi rezultāti:

 

1.kl.                 2.-3.kl.                         4.-6.kl.                         7.-9.kl.                         10.-12.kl.

 

Kurzemes reģiona konkurss notiks 2019.gada 15.martā Kandavas Kultūras namā plkst.10.00 - Kultūras nama lielajā zālē, Lielā ielā 28, Kandavā.

 

Uz skatuves runas konkursa Kurzemes reģionā izvirzīti:

Tīna Knostenberga - Tukuma 2.vidusskola, 3.a Klase, Skolotāja Velga Grīnvalde

Arta Zemture - Tumes Vidusskola, 3.klase, Skolotāja Anda Zaķe

Lilija Ožeta - Tukuma 2.pamatskola, 8.a Klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Elza Anmane - Zemgales Vidusskola, 9.klase, Skolotāja Aksana Strogonova

Līva Viktorija Dūmiņa - Tukuma Raiņa Ģimnāzija, 11.klase, Skolotāja Vivita Jaunkļaviņa

Artūrs Potjomkins - Tukuma 2.vidusskola, 12.b Klase, Skolotāja Ingrīda Freimane

 


Tukuma novada Izglītības pārvalde izsaka pateicību žūrijas komisijas locekļiem - Dacei Liepeniecei, Jānim Skanim un Margitai Skrazlovskai, Slampes Kultūras pils direktorei Ivonnai Bredovskai -,kafejnīcas vadītājai Raimai Segliņai un atsaucīgajam Kultūras pils kolektīvam par viesmīlību un tehnisko nodrošinājumu. 

Paldies visiem skatuves runas dalībniekiem un skolotājiem!

 

 

 

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

 izglītības darba vecākā speciāliste Angelika Dembovska

Kontakttālrunis 25433432

 

Mājturības un tehnoloģiju un mājsaimniecības valsts 19. olimpiādes norises kārtība (VISC)

MEITENES

8.-9.klašu 2.posma novada nolikums (IP)

 

Rezultāti (8.-9.klašu grupa)

Rezultāti (10.-12.klašu grupa)

 

Uzaicināto saraksts uz valsts posmu

 

ZĒNIEM

 

8.-9.klašu novada posma nolikums (IP)

25.01.2018. rīkojums Nr. 14-d "Par v-ts 19. mājturības olimpiādes zēniem atcelšanu" (IP)

 


MEITENĒM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes novadu posms

6.-7.klašu olimpiādes nolikums

Rezultāti

 


ZĒNIEM


Mājturības un tehnoloģiju olimpiādes (7. un 8.klasēm) novadu posms

 

Nolikums (IP)

Rezultāti

 

 

Pūres pamatskolas skolēni

Valsts programmas "Latvijas skolas soma" iniciatīvās

 

16.12.2019. Jaunsātu skolas skolēni iepazina ritma nozīmi sadzīvē un kultūrā, vēroja un klausījās vargana spēles demonstrējumu, ko sniedza stāstniece Līga  Reitere no Ventspils.

10.12.2019. Jaunsātu skolas skolēni apmeklēja muzejpedagoģijas nodarbību “Ceļojums pa literatūras un mūzikas vēstures takām”, kuru nodrošināja Rakstniecības un mūzikas muzeja darbinieki.

15.05.2019. 6.klases un 16.05.2019. 5.klases skolēni devās uz Dundagas novada Sausteres ciema Kubalu skolu, lai piedalītos valsts programmas ‘Latvijas skolas soma” muzejpedagoģijas nodarbībā “Ar maizes kuli uz skolu”. 

03.05.2019. Pūres pamatskolā viesojās biedrība “Kultūras artefakts” no Daugavpils ar spēli “Trāpi 100!”.

17.04.2019. Pūres pamatskolas 4.klases skolēniem bija  iespēja  piedalīties  Pastariņa muzejā radošajā  darbnīcā ” Saulgriežu skoliņa”. Pūres pamatskolas 4.klases skolēniem bija  iespēja  piedalīties  Pastariņa muzejā radošajā  darbnīcā ” Saulgriežu skoliņa”. 

03.04.2019. 5.-6.klašu skolēni devās ceļojumā uz Latvijas Dzelzceļa muzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku, lai piedalītos muzejpedagoģijas nodarbībā "Ceļojumu pastkaršu veidošana". 

22.03.2019. Pūres pamatskolas 7.a klases skolēni devās uz Lapmežciema muzeju

21.03.2019. Pūres pamatskolas 7.b klases skolēni devās izglītojošā braucienā uz Engures novada Lapmežciema muzeju, lai iepazītu un izzinātu jūras piekrastes dabas vērtības, zvejniecības vēsturi un sadzīvi.

19.03.2019. 3. un 4.klases skolēniem bija iespēja doties uz Rīgas kinostudiju - filmu studiju "Animācijas Brigāde" un piedalīties kinolektorijā "Iepazīsties - Leļļu kino!"

14.02.2019.  Pūres pamatskolas 2.klases skolēniem bija iespēja paviesoties Tukuma novada Zentenes pagasta Dzirciemā „Pastariņa muzejā”, kurš atrodas lauku sētā „Bisnieki”, kur dzimis latviešu rakstnieks Ernests Birznieks-Upītis.

13.02.2019.  Pūres pamatskolas 1.klases skolēni apmeklēja Pastariņa muzeju un piedalījās pasākumā "Saulgriežu skoliņa" 

8. februārī Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs organizēja konkursa “Tukuma novada gada jaunietis 2018” noslēguma pasākumu. Konkursa mērķis ir veicināt Tukuma novada jauniešu izaugsmi, novērtējot viņu sasniegumus. Konkurss Tukuma novadā notika pirmo reizi un turpmāk ir plānots kā ikgadējs pasākums.

Konkursam tika pieteikti 14 jaunieši trīs vecuma grupās. Vērtēšana notika divās kārtās. Vispirms žūrija, atbilstoši konkursa vērtēšanas kritērijiem, izvērtēja rakstiskos pieteikumus un pēc tam aicināja pretendentus uz klātienes prezentāciju. Vērtēšanā žūrija ņēma vērā jauniešu līdzdalību sabiedrībā, dažādās organizācijās vai neformālās interešu grupās, lēmumu pieņemšanas procesā, brīvprātīgajā darbā, dažādu iniciatīvu vai projektu īstenošanā vai dalībā tajos, ieguldījumu Tukuma novada tēla veidošanā, kā arī apkārtējo iedvesmošanā ar savu darbību.

Žūrijas sastāvā bija Jaunatnes lietu komisijas pārstāvji Marita Bērziņa, Ieva Upesleja un Artis Jaunkļaviņš un jaunieši no kaimiņu novadiem – Ketija Keita Krastiņa no Jaunpils novada un Daniels Balodis no Jūrmalas.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 13 līdz 15 gadiem nominētas septiņas jaunietes: Annika Kristena Ozoliņa, Enija Krauja, Helēna Anna Dzērvāne, Lilija Ožeta, Linda Bitte, Ulla Grinberga un Veronika Strogonova. Titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā 13 līdz 15 gadi ieguva Enija Krauja. Jaunieti konkursam pieteica Džūkstes mazpulka vadītāja Gundega Jēkabsone. Enija ir Džukstes pamatskolas skolēnu parlamenta priekšsēdētāja un kopš 2014.gada aktīvi darbojas Džūkstes mazpulkā. Enija dejo jauniešu tautas deju kolektīvā.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 16 līdz 18 gadiem nominēti seši jaunieši: Adrians Gūtšmits, Atis Ozols, Elza Anastasija Vasermane, Kristiāns Jakubovskis, Matīss Ķiecis un Natālija Pletčere. Titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā 16 līdz 18 gadi ieguva Kristiāns Jakubovskis. Jaunieti konkursam  pieteica draudzene Ksenija. Puisis ir veicis brīvprātīgo darbu Tukuma slimnīcas uzņemšanas nodaļā un šobrīd slimnīcā strādā par medmāsas palīgu. Kristiāns darbojas arī Tukuma novada Domes Kultūras komisijā. Viņš spēlē akordeonu, patīk lasīt grāmatas un veidot ciltskokus.

Titulam “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 19 līdz 25 gadiem nominēts Gints Sprēdis. Jaunieti konkursam pieteica “TuTV” biedrības vadītāja Iveta Jansone. Iveta min, ka Gints ir cilvēks ar kameru rokās. Ginta sapnis ir lielais kino, viņš vēlas kļūt par kino operatoru vai režisoru. Gints ieguva titulu “Tukuma novada gada jaunietis 2018” vecuma grupā no 19 līdz 25 gadiem.

Pasākuma laikā žūrijas pasniedza simpātijas balvu  Elzai Anastasijai Vasermanei un Lilijai Ožetai.

Dalībniekus, viņu ģimenes, draugus, skolotājus un citus atbalstītājus ar muzikālo priekšnesumu priecēja mūziķis Kaspars Zlidnis.

Pasākumu atbalstīja Tukuma novada Dome un balvas nominantiem un titula ieguvējiem sarūpēja pasākuma atbalstītāji “Puratos Latvia”, “Kvazi Pizza” un “Tukuma Boulings”.

 

Ieva Upesleja

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

Jaunatnes lietu speciāliste

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd