Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

 

 

Engures kultūras namā

27.janvārī plkst.15.00

 

Tukuma novada izglītības un kultūras iestāžu

tautas deju kolektīvu koncerts

TRAKĀ KAZA

19.janvārī Tukuma novadā viesojās Salaspils pašvaldības administrācijas Izglītības daļas darbinieki un izglītības iestāžu vadītāji. Tukuma novada Izglītības pārvalde, sadarbībā ar izglītības iestādēm, organizēja tikšanos Kandavas Mākslas un mūzikas skolā, kur informācijā un pieredzē dalījās Izglītības pārvaldes vadītāja Dace Strazdiņa un vadītājas vietniece Jeļena Šnikvalde, Kandavas Reģionālās pamatskolas direktore Elita Lavrinoviča un Kandavas Mākslas un mūzikas skolas direktore Maruta Balode, ieskatu par izglītības iestādes darbu un labās prakses piemēriem ciemiņiem sniedza arī Kandavas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādes "Zīļuks" vadītāja Dina Tauriņa. Viesiem bija iespēja apskatīt arī renovēto Tukuma 2.vidusskolu, kuru izrādīja Tukuma 2.vidusskolas direktore Anita Locāne.

Paldies viesiem par dalīšanos pieredzē un viesošanos Tukumā!

Izglītības un zinātnes ministrija, 16.01.2023.

 Latvijā pēta pieaugušo prasmes;

respondenti saņem uzaicinājuma vēstuli

 Ar Eiropas Sociālā fonda atbalstu Latvijā turpinās Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Starptautiskais pieaugušo kompetenču novērtēšanas programmas pētījums (PIAAC). Sadarbojoties Izglītības un zinātnes ministrijai, Latvijas Universitātei un pētījumu centram SKDS, līdz 2023. gada pavasarim plānots iegūt 7700 iedzīvotāju atbildes. Pētījumā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kurš janvārī saņēmis uzaicinājuma vēstuli savā pastkastītē.

Latvijas Universitātes aktuālais Mūžizglītības programmu piedāvājums 2023.gada janvārī - februārī:

pedagoģija, bibliotēkas, iestādes vadība un bizness, interešu izglītība.

Valsts izglītības satura centrs

Valsts izglītības satura centrs saskaņā ar Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu Nr.398 „Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību” 14. un 15. punktu  publicē  2022./2023.mācību gada valsts pārbaudes darbu programmas.

Izglītības un zinātnes ministrija

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra Eiropas skolu sadarbības tīkla eTwinning ietvaros aicina pirmsskolas pedagogus, izglītības iestāžu vadību un citu interesentus pieteikties dažādām tiešsaistes aktivitātēm. Tiešsaistes semināru laikā varēs uzzināt par pirmsskolas vecuma bērnu emociju regulāciju un iepazīties ar kolēģu pieredzi nacionālu un starptautisku eTwinning sadarbības projektu organizēšanā. Aktīvākajiem skolotājiem būs iespēja tīkloties ar kolēģiem no Latvijas un Eiropas ar mērķi plānot un īstenot nacionālus vai starptautiskus mācību projektus. Visi pasākumi ir bezmaksas.

Tukuma novada Izglītības pārvaldes Izglītības atbalsta centrs aicina ģimenes, kurās aug 4 līdz 7 gadus veci bērni ar uzvedības problēmām (dusmīgs, viegli aizkaitināms, pārkāpj noteikumus, ignorē vecāku vai skolotāju teikto, neievēro lūgumus u.c.) kopā ar bērna skolotājiem piedalīties multimodālā agrīnās intervences programmā STOP 4-7.

 

Atbalsta programma veidota balstoties uz līdzīgu ārvalstu programmu veiksmīgu pieredzi, tā aprobēta Latvijas kultūrvidē un ir zinātniski pierādīta tās efektivitāte (bērnu uzvedības problēmas samazinās, uzlabojas bērnu sociālās prasmes, un bērni spēj labāk pielāgoties videi, vecāki un skolotāji iemācās izmantot veiksmīgākas un situācijai atbilstošākas audzināšanas stratēģijas).

Valsts izglītības satura centrs

2022./2023.macību gada valsts pārbaudījumu grafiks [PDF]

MK 13.12.2022. noteikumi Nr. 778 “Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2022./2023.mācību gadā”

 

2022./2023.mācību gadā paredzēto valsts pārbaudes darbu saraksts un to norises laiku projekts, kā arī Valsts izglītības satura centra piedāvāto diagnosticējošo darbu saraksts.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd