Tukuma novada Izglītības pārvalde

Prasības pretendentam:

- uz pretendentu neattiecas Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktie ierobežojumi strādāt par pedagogu;

-  izglītība atbilstoši Izglītības likumā un Ministru kabineta noteikumos par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un profesionālās pilnveides kārtību noteiktajām prasībām;

-  valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas zināšanas  profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā;

Ko darīt, ja ierastā dzīve apmetusi kūleni un pat negrasās atgriezties ierastajā ritmā? Kā tikt galā ar savām dusmām, skumjām, bezspēcību? Šos un neskaitāmi daudzus citus jautājumus mēs sev uzdodam ik dienu šajā ārkārtējās situācijas laikā, bet viennozīmīgu atbildi diemžēl nesaņemam.

Aicinām skolēnu mācību uzņēmumus līdz 9.aprīlim pieteikt dalību Latvijas SMU pasākumā CITS BAZĀRS pavasarī, kas no 22. līdz 26.aprīlim norisināsies tiešsaistē. Lai piedalītos pasākumā, vienam no SMU dalībniekiem ir jāiesūta pieteikums dalībai jalatvia.lv profilos (pieteikšanās pieejama skolēnu profilos sadaļā "Pieteikuma anketas"). Dalībnieku saraksts tiks publicēts 12.aprīlī.

Ārkārtējās situācijas dēļ arī šajā mācību gadā tiek mainīta ierastā kārtība, kādā skolēni kārtos valsts pārbaudījumus. Jau šobrīd ir zināms, ka 12. klases svešvalodu eksāmenu norise ir pārcelta no marta uz maija mēnesi un, lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, skolēniem šogad un arī nākamgad jākārto trīs obligātie eksāmeni. 18. martā Saeimā 2.lasījumā tika apstiprināts lēmums par valsts pārbaudes darbu norisi  9. klasēm 2020./2021. mācību gadā.

Saskaņā ar 2021.gada 12.marta grozījumiem Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumā Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un, lai samazinātu jaunā vīrusa paveida izplatīšanās risku, ar 2021.gada 16.martu:

* pirmsskolas izglītības programmas apguve pirmsskolas izglītības iestādēs tiek nodrošināta tikai bērniem, kuru likumiskais pārstāvis nevar strādāt attālināti vai nevar nodrošināt bērna uzraudzību;

2021. gada 5.martā Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitāte attālināti rīkoja Zemgales reģionālo skolēnu zinātniski pētniecisko darbu 11.konferenci, kura tika organizēta ESF projekta "Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai" ietvaros, projekta numurs 8.3.2.1/16/I/002. Tajā tika plaši pārstāvēts arī Tukuma novads – 35 darbi. Eksperti vērtēja konferencei iesūtītos skolēnu zinātniskās pētniecības darbus, kuri aptvēra dažādas jomas: mākslu un kultūru, inženierzinātnes, datorzinātnes, ekonomiku un uzņēmējdarbību, medicīnu un veselības zinātnes, lauksaimniecības, meža un veterinārās zinātnes, valodniecību un literatūrzinātnes, izglītības zinātnes, psiholoģiju un socioloģiju.

Tukuma novada Izglītības pārvalde aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 25.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.

DMC Firewall is a Joomla Security extension!