Tukuma novada Izglītības pārvalde

9.decembrī, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) organizēja kvalitātes balvas "Spārni 2022" pasniegšanu, kurā tika godināti VIAA karjeras nodaļas izvirzītie ESF projekta "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" koordinatori, izcilākie SkillsLatvija un Erasmus+ iesniegtie izcilākie projekti.

Ceturtdien, 2022. gada 8. decembrī tika godināti konkursa “Labākais darbā ar jaunatni 2022” uzvarētāji. Pavisam Izglītības un zinātnes ministrijā tika saņemti 57 pieteikumi, no kuriem apbalvošanai izvirzīti 24 pieteikumi astoņās nominācijās.

Nominācijā „Veiksmīgākais projekts” tika iesniegti 14 projekti no visas Latvijas. Kā veiksmīgākais atzīts Tukuma novada Izglītības pārvaldes Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra projekts „Ar TEJK uz izaugsmi”. Nominācijā Kategorijā „Viedais atbalsts” saņemta 2.vietas Atzinība. Sveicam Ilzi Jansoni - Peipiņu, Sandi Ozoliņu, pārējos centra darbiniekus, kā arī jauniešus, kuri iesaistījās projektā! Lai izdodas īstenot aizvien jaunus projektus!

Priecājamies arī par Latvijas Mazpulku komandu! Sveicam Mazpulku padomes priekšsēdētāju un Zemgales reģiona mazpulku koordinatori Gundegu Jēkabsoni un visus mazpulcēnus ar iegūtajām balvām!

2022.gada 3.decembrī tirdzniecības centrā “Domina Shopping” pēc divu gadu pārtraukuma klātienē notika ikgadējais izglītības organizācijas “Junior Achievement Latvia” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) rīkotais Latvijas skolēnu mācību uzņēmumu Ziemassvētku gadatirgus “Cits Bazārs”. Tajā pašu radītas preces un oriģinālas Ziemassvētku dāvanas apmeklētājiem piedāvāja 270 skolēnu mācību uzņēmumi no visas Latvijas.  Lasīt vairāk

Pasākuma mērķis ir radīt iespēju Tukuma novada izglītības iestāžu izglītojamajiem iesaistīties savas izglītības iestādes pagalma izdaiļošanā, gatavojoties Ziemassvētkiem.

Svētku tēma “Brīnumi notiek tur, kur tiem tic, un, jo vairāk tiem tic, jo vairāk tie notiek!”.

Pasākumā  piedalās izglītības iestāžu izglītojamie.

Iesūtītajās fotogrāfijās varam redzēt katras izglītības iestādes Ziemassvētku  telpu un āra noformējumu.

Izglītības iestādes tika aicinātas noformējumam izmantot videi draudzīgus materiālus.

Iesūtītie darbi ir apkopoti un apskatāmi digitālā formātā Tukuma novada Izglītības pārvaldes mājas lapā.

2022.gada 1.decembrī LU Zinātņu mājā notika Eiropas Savienību fondu darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" noslēguma konference "Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai", uz kuru tika aicināti pedagogi karjeras konsultanti un projekta pašvaldību koordinatori.

Katru gadu, gaidot pirmo Adventi, izglītības iestādes un arī Tukuma novada Izglītības pārvalde domā par savu telpu svētku noformējumu. Šogad pirmo reizi Izglītības pārvaldē Ziemassvētku telpu noformējums tapis sadarbībā ar Tukuma novada speciālās izglītības iestādes profesionālās izglītības programmas “Kokizstrādājumu izgatavošanas” kursa audzēkņiem un skolotājiem Jāni Feldmani un Ričardu Neimani.

 

Lai mierīgs, gaišs,

labām domām un darbiem bagāts

Ziemassvētku gaidīšanas laiks!

 

Advente jeb advents (latīņu: adventus — ‘atnākšana’) ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, kuras tiek pakāpeniski iedegtas gaidīšanas nedēļas svētdienās.

 

/https://lv.wikipedia.org/wiki/Advente 

 

Trešdien, 23.11.2022 Tukumā viesojās kolēģi no Valmieras novada Izglītības pārvaldes un Valmieras mācību jomu koordinatori. Tukuma novada Izglītības pārvaldē viesi tika iepazīstināti ar Izglītības pārvaldes vērtībām, darbības virzieniem, funkcijām un struktūru.  Speciālisti prezentēja arī metodiskā darba organizēšanas kārtību - jomu koordinatoru un kopienu līderu darba un sadarbības modeli  Tukuma novadā. Sarunās izzinājām arī situāciju Valmierā. Tālāk viesiem tika piedāvāta iespēja paviesoties Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijā un satikties ar novada jomu koordinatoriem, lai iepazītu situāciju Tukumā un Valmierā konkrētas jomas ietvaros, kā arī viesošanās atjaunotajā Tukuma 2.vidusskolā. Paldies Valmieras kolēģiem par apciemojumu!  

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd