Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

Tukuma bibiliotēkas aktualitātes

 

Tukuma bibliotēka ir kultūras, izglītības, informācijas iegūšanas un pašizglītošanās vieta. Bibliotēka nodrošina informācijas avotu sistematizāciju, kataloģizāciju, bibliogrāfēšanu, kā arī nodrošina drukāto darbu, elektronisko avotu un citu dokumentu pieejamību iedzīvotājiem.
Tukuma bibliotēka iedzīvotājiem nodrošina vairāk kā 73 800 drukāto darbu, 90 periodisko izdevumu, bezmaksas pieeju internetam un bibliotēkas veidotajām un abonētajām bibliogrāfiskajām un pilnteksta datubāzēm.

 

 Cita informācija par Tukuma bibliotēku

 gramata atverta

 

Citas vietnes

informācijas iegūšanai

 

Latvijas Nacionālā bibliotēka

 

Latvijas bibliotēku portāls

 

Latvijas Nacionālā digitālā bibliotēka

 

Virtuālās izstādes

 

Latvijas Nacionālais arhīvs

Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts kinofotofonodokumentu arhīva audiovizuālo, foto un skaņas dokumentu digitālā krātuve

 

Nacionālais kino centrs - filmas.lv

1.septembrī - 

uz tikšanos skolā!

Svinīgais pasākums Tukuma novada izglītības iestādēs

 

ИНФОРМАЦИЯ О ЛАГЕРЯХ:
2022, Tukums
 
В течение 24-часового лагеря «Sadosimies rokās» организуются уроки латышского языка, мероприятия по ознакомлению с латышской культурой и традициями, уроки латышской музыки, игры, творческие мастерские, спортивные занятия, конкурсы, игры, знакомство с латышскими традиционными блюдами.
 Дополнительная информация и заявление: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 28662886
 
В мероприятиях круглосуточного лагеря «Jautrais pakavs» дети и молодые люди узнают о благополучии лошадей, конном спорте и отдыхе, на уроках творческого рисования и изготовления практических вещей, необходимых для всадника, таких как проводник, лакомства для лошадей, удобная сумка для всадника и т. д. По вечерам они будут вместе заниматься активностями и песнями. Вы познакомитесь с жизнью на природе во время пребывания в палатках.
Дополнительная информация и заявление: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 25989668
 
В круглосуточном лагере Talentu pils sēta два прекрасных педагога, Алиса и Никола, проведут вас по залам бесконечных лабиринтов Talantu pils. Будет возможность открыть двери - по актерскому мастерству, импровизации и сценической культуре, пению, мастер-классам по перкуссии, робототехнике, основам анимации, йоге, занятиям по пилатесу, балету и современному танцу, пленэрной живописи. Также запланирована школа выживания в дневном походе.
Дополнительная информация и заявление: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt., 29147608

 

Valdība atbalstījusi Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto risinājumu organizēt bērnu un jauniešu vasaras nometnes, lai sniegtu psihoemocionālu atbalstu, sekmētu latviešu valodas apguvi un veicinātu integrāciju Ukrainas bēgļu bērniem.

Nometnes plānots organizēt 1. līdz 12.klases skolēniem,  aicinot piedalīties  50% Ukrainas un 50% Latvijas  skolēnu.

Lasīt vairāk www.izm.gov.lv 

 

 

 Izglītības pārvaldes gadagrāmata

gadagramata_200.jpg

 

 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes

GADAGRĀMATA

2021./2022.m.g. 

 

 

Ievads 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbības prioritātes 2021./2022.m.g. 

Tukuma novada Izglītības pārvaldes gada plāns 2021./2022.m.g. 

Tukuma novada Izglītības iestādes 2021./2022.m.g.

Izglītības programmas, kuras īsteno Tukuma novada izglītības iestādes (informācija uz 01.09.2021) 

Statistika /Agita Dišlere/

Izglītojamo skaits uz 01.09.2021

Izglītojamo skaita salīdzinājums (3 gadi) 2019.-2021.g.

pirmsskolas izglītībā 

skolēnu skaits 1.-12.klasēs

skolēnu skaits 1.klasē

skolēnu skaits 1.-6.klasēs

skolēnu skaits 7.-9.klasēs

skolēnu skaits 10.-12.klasēs

Pedagogu skaits 2021./2022.m.g.

Pedagogu skaita salīdzinājums (3 gadi)

Metodiskais darbs - izglītība /Laila Ingevica/

Metodiskais darbs - interešu izglītība

Koris, mazie mūzikas kolektīvi /Dace Perševica/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Tautas deja /Madara Augule/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Sporta pulciņi /Ina Užule/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Datorgrafika un datorapmācība /Angelika Dembovska/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Radošās industrijas un citas interešu izglītības programmas  /Angelika Dembovska/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Vides izglītība  /Angelika Dembovska/ 

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Skolu teātris, skatuves runa   /Angelika Dembovska/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Vizuālā un vizuāli plastiskā māksla /Angelika Dembovska/

dalība pasākumos     *     sasniegumi     *     ar Pateicības rakstiem apbalvotie pedagogi

Valsts pārbaudes darbi

Centralizētie eksāmeni /Laila Ingevica/

9.klase /Laila Ingevica/

Skolēnu izcilības veicināšana /Laila Ingevica/

Olimpiāžu, SZPD rezultāti

Skolēnu un pedagogu sasniegumi mācību darbā un apbalvosana ar naudas balvu

Ar Pateicības rakstu par skolēnu izcilības veicināšanu apbalvotie pedagogi

Profesionālās ievirzes izglītībā  /Angelika Dembovska, iestāžu vadītāji/

Engures Mūzikas un mākslas skola

Kandavas Bērnu un jaunatnes sporta skola

Kandavas Deju skola

Kandavas Mākslas un mūzikas skola

Tukuma Mākslas skola

Tukuma Mūzikas skola

Tukuma Sporta skola

Skolotāju inovācijas, radošums /Laila Ingevica/

Licencētās Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmas  /Angelika Dembovska/

Saskaņotās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmas 2021.gadā   /Angelika Dembovska/

Pirmsskola  /Sintija Vārpiņa/

Izglītojamo skaits iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu

Pirmsskolas vecuma bērnu grupu skaits izglītības iestādēs (2019./2020.,m.g.-2021./2022.m.g.)

2021./2022.m.g. absolventu tālākizglītība /Egija Muižniece/

pamatizglītības pirmais posms

pamatizglītība

vidējā izglītība

Izglītības atbalsta centrs

Par Izglītības atbalsta centru

Multifunkcionālais Jaunatnes iniciatīvu centrs /Sandis Ozoliņš, Ilze Jansone - Peipiņa/

Par Multifunkcionālo Jaunatnes iniciatīvu centru

Tukuma novada Multifunkcionālā jaunatnes iniciatīvu centra facebook lapa 

Tukuma novada jauniešu info punkta facebook lapa 

Tukuma novada MJIC mājaslapa 

Jauniešu centra instagram konts 

Izglītības pārvaldes koordinētie projekti un Valsts programma

ESF projekts Nr.8.3.2.2/16/I/001 "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" /Laila Ingevica/

ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 "Atbalsts priekšalicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" /Egija Muižniece/

ESF projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" /Marita Bērziņa/

ESF projekts Nr.8.4.1.0/16/I/001 "Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide" /Egija Muižniece/

Valsts finansēta programma "Latvijas skolas soma" /Egija Muižniece/

Nometņu organizēšana  /Angelika Dembovska/

JA Latvia  /Angelika Dembovska/

sasniegumi

ar Patecības rakstiem apbalvotie pedagogi

Valsts nozīmes pasākumi Tukuma novadā

XII Latvijas  Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki Tukuma novadā

Bērnu tautas deju festivāls "Latvju bērni danci veda" Tukumā

Finanses

 ***************************************

 /Marita Bērziņa/

 

__________________________________________________________

 

Tukuma novads (līdz ATR 2021.g.septembrim)

   2020./2021. m.g. Gada grāmata 

   2019./2020. m.g. Gada grāmata 

           2018./2019. m.g. Gada grāmata

2017./2018. m.g. Gada grāmata

2016./2017. m.g. Gada grāmata

2015./2016. m.g. Gada grāmata

2014./2015. m.g. Gada grāmata

2013./2014. m.g. Gada grāmata

2012./2013. m.g. Gada grāmata

2011./2012. m.g. Gada grāmata

2010./2011. m.g. Gada grāmata

2009./2010. m.g. Gada grāmata

 

Kandavas novads (līdz ATR 2021.g.septembrim)

2020./2021. m.g.

2019./2020. m.g.

2018./2019. m.g.

2017./2018. m.g.

 

Tukuma rajons

2008./2009. m.g. Gada grāmata

2007./2008. m.g. Gada grāmata

2006./2007. m.g. Gada grāmata

2005./2006. m.g. Gada grāmata

Nosaukums

 

Mūzikas pedagogu pieredzes stāsti un praktiskā muzicēšana skolēnu lietpratības veicināšanai

 

Anotācija

 

Skolotāji iepazīst dažādus metodiskos paņēmienus mūzika valodas, jēdzienu, terminu un mūzikas pieraksta elementu pamatu apguvē. Skolotāji iepazīst kanonu – dažādu tautību tautas dziesmas, kas ir bagātīgs materiālu avots kolektīviem, kur dzied zēni mainīgām balsīm, un prot lietot dažāda veida muzikālo materiālu savā pedagoģiskajā praksē.

Mērķauditorija

Tukuma novada un/vai citu novadu izglītības iestāžu mūzikas skolotāji

Lektors

Irina Lopesa-Himenesa, Dace Perševica, Sanita Apine

Norises laiks un vieta

24.10.2022. – 28.10.2022., Tukuma novada Valsts ģimnāzija

Mācību stundu skaits

8

Kontaktpersona

Sanita Apine, tel.29297137, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

50

  

Nosaukums

Digitālais dizains izglītībā

Anotācija

Skolotāji apgūst, kā digitāli apstrādāt informāciju, lai mācību materiāli gan kvalitatīvi nodotu zināšanas, gan būtu viegli pielāgojami un atkārtoti izmantojami mācību procesa laikā. Kurss noderēs skolotājiem, kuri vēlas iegūt pārliecību par savām spējām, strādājot ar datoru.

Mērķauditorija

Tukuma novada un/vai citu novadu vispārizglītojošo skolu pedagogi

Lektors

Ilva Siliniece

Norises laiks un vieta

23.08., 26.08.2022., Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija

Mācību stundu skaits

12 (6 h klātiene, 6 h attālināti)

Kontaktpersona

Ilva Siliniece, tel.20416486, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

100 un vairāk

 

Nosaukums

Mācību satura apguves plānošana starpdisciplināra mācību procesa realizēšanai

Anotācija

Īstenojot lietpratības pieeju izglītībā, skola darbojas kā mācīšanās organizācija, kura pastāvīgi pilnveidojas. Kā organizēt skolas darbu, lai ikviens skolotājs dotu savu ieguldījumu – izprastu kopīgā darba rezultātu, iesaistītos procesā, kopīgi sasniegtu mērķi? Kādi var būt skolotāju sadarbības modeļi?

Nodarbību laikā skolotāji iepazīsies ar sadarbības veidošanas aspektiem, veidojot izpratni par tās realizēšanu mācību procesā skolā. Pedagogi iepazīsies ar pieredzes piemēriem, modelēs savas pieejas.

Mērķauditorija

Jaunpils vidusskolas skolotāji

Lektors

Inese Zlaugotne

Norises laiks un vieta

08.06.2022., Jaunpils vidusskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Inese Zlaugotne, tel. 26328684, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

23

 

Nosaukums

Skolēni ar mācīšanās traucējumiem izglītības procesā

Anotācija

Pedagogi lekciju un pieredzes apmaiņas procesā pilnveido mācību procesa un korekcijas darba plānošanas, organizēšanas un īstenošanas prasmes izglītojamajiem ar speciālām vajadzībām, apgūst paņēmienus diskalkulijas radīto traucējumu kompensēšanā un atbalsta sniegšanā skolēniem. Iepazīstas ar pieredzes piemēriem, modelē savas pieejas atbalsta nodrošināšanā.

Mērķauditorija

Jaunpils vidusskolas skolotāji

Lektors

Viktorija Krīgerte, Andra Rektiņa

Norises laiks un vieta

06.06.2022., Jaunpils vidusskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Jānis Liepiņš, tel.63162193, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

23

 

Nosaukums

 

Tēlniecisko paņēmienu pielietošana mākslas pedagoģijā

 

Anotācija

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma iepazīstina ar tēlniecības materiāliem un daba paņēmieniem, apgūstot veidošanas tehnikas un metodes materiālā. Programmas ietvaros kursu dalībnieki iepazīst tēlniecības tehnikas un veidus, stilus, kompozīcijas uzbūvi, kā arī pilnveido prasmi uztvert un atspoguļot objektus telpiski.

Programmas apguves rezultātā radīta izpratne par veidošanas paņēmieniem un pielietošanas iespējām mācību procesā, ļaujot dažādot uzdevumus vizuālās mākslas stundās/nodarbībās.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo skolu un mākslas skolu, kā arī interešu izglītības vizuālās mākslas skolotāji

Lektors

Līga Trēgere

Norises laiks un vieta

08.08.2022. - 12.08.2022., Tukuma muzejs

Mācību stundu skaits

36

Kontaktpersona

Inese Klestrova, tel.63182392, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

16

 

Nosaukums

Metodiskie paņēmieni mācību un audzināšanas procesa dažādošanai

Anotācija

Tālākizglītības programmas mērķis ir sniegt praktisku atbalstu pedagogiem mācību procesa dažādošanai, tādējādi iedvesmojoties jaunajam mācību gadam. Pedagogi dalīsies pieredzē ar saviem mācību paņēmieniem un dažādiem metodiskajiem jautājumiem, kurus varēs izmantot pedagoģiskajā darbā, kā arī radoši izpaudīsies praktiskajās nodarbībās. Darbnīcas tiek organizētas paralēli vairākās sesijās un kursu dalībniekiem ir iespēja nokomplektēt sev piemērotāko saturu.

Mērķauditorija

pedagogi

Lektors

dalībnieki

Norises laiks un vieta

14.08.2022., Kandavas Reģionālā pamatskola

Mācību stundu skaits

12

Kontaktpersona

Elita Lavrinoviča, tel. 29574120, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

45

 

 

Nosaukums

Sociāli emocionālo prasmju attīstīšana audzināšanas procesā

Anotācija

Sociāli emocionālās prasmes ir ciešā saistībā ar katra indivīda veselību. Ņemot vērā,  ka  sociāli emocionālajām prasmēm ir nozīmīga loma personības attīstībā, jo tā  prognozē panākumus un labklājību, skolotājam ir nepieciešamas iemaņas, lai šo jomu spētu integrēt savā darbā, sadarbojoties ar izglītojamiem.

Mērķauditorija

pedagogi

Lektors

Ineta Kona

Norises laiks un vieta

29.08.2022., Smārdes pamatskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Iveta Čilipāne, tel. 22036502, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

20

 

 

Nosaukums

 

Pieredze uz kompetencēm balstīta izglītības satura ieviešanā

Anotācija

 

Pilnveidot zināšanas un sniegt atbalstu pirmskolas un pamatizglītības iestāžu pedagogiem mācību  procesa nodrošināšanā.

Darba drošības zināšanu aktualizācija.

Mērķauditorija

pedagogi

Lektors

Inta Korņejeva, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskolas direktore,

Līga Tohva, darba drošības speciāliste,

Haralds Lučkovskis, Pūres pamatskolas direktors

Norises laiks un vieta

31.08.2022., Pūres pamatskola

Mācību stundu skaits

6

Kontaktpersona

Haralds Lučkovskis, tel. 63191207, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

20

 

 

Nosaukums

Vērtēšanas veidi un atgriezeniskās saites sniegšanas iespējas sākumskolā

Anotācija

 

Snieguma līmeņu aprakstu veidošana un ieviešana mācību procesā.

Pārbaudes darbu veidošana 1.-3.klasei atbilstoši kompleksam sasniedzamajam rezultātam.

Noderīga atgriezeniskā saite skolēnu individuālo kompetenču attīstībai un mācību snieguma uzlabošanai.

Pieredzes apmaiņa par praktiski veidoto darbu pielietojumu mācību procesā.

Mērķauditorija

pedagogi

Lektors

Indra Tīruma, Kuldīgas Centra vidusskolas sākumskolas skolotāja, Kuldīgas novada sākumskolas MJK,

Gunta Sakaviča, Rīgas 84.vidusskolas sākumskolas skolotāja

Norises laiks un vieta

22.09.2022.

20.10.2022.

24.11.2022., Pūres pamatskola

Mācību stundu skaits

12

Kontaktpersona

Vineta Logina, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

100

Pieteikšanās

Līdz 21.09.2022.  https://forms.gle/yULFv8HVuEumAGxq6

 

Nosaukums

 

Praktiskas metodes un paņēmieni pirmsskolas vecuma bērnu valodas attīstībai kompetenču pieejas kontekstā

Anotācija

 

Ieskats pirmsskolas vecuma bērna runas attīstībā, kā arī kursanti apgūst zināšanas un metodes pirmsskolas vecuma bērna runas attīstības veicināšanai.

Praktiskas, ikdienā pielietojamas zināšanas un metodes, kā ar pirkstu spēlēm, mēles mežģiem, ātrrunas vingrinājumiem sekmēt bērna runas attīstību.

Pedagoga (cita pieaugušā) atbildība par bērna runas attīstību, valodas lietojumu.

Mērķauditorija

Pirmsskolas izglītības skolotāji

Lektors

Rasa Pakalniņa, Mg.paed.

Norises laiks un vieta

20.10.2022., PII “Pepija”, Mazā Smilšu iela 14, Tukums

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Inga Ivane, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.   

Vietu skaits

50

Pieteikšanās

Līdz 12.10.2022.

 

Nosaukums

 

Efektīvas metodes izglītojamo un pedagogu labbūtībai izglītības iestādē

Anotācija

 

Pedagogi:

iegūs zināšanas par  skolēnu un pedagogu labbūtības nodrošināšanu ikdienas darbā, par metodēm un nosacījumiem sadarbības nodrošināšanai,

pratīs izmantot iegūtās zināšanas audzināšanas un mācību procesā, kā arī sadarbībai ar izglītojamo vecākiem, pieņemt un iesaistīt skolēnus, kolēģus un skolēnu vecākus sadarbībai,

spēs noteikt efektīvākās metodes un pielietot tās ikdienas darbā labbūtības nodrošināšanai,

atpazīs cēloņus problemātiskai izglītojamo uzvedībai,

attīstīs prasmi problēmrisināšanā darbā ar skolēniem, kolēģiem, skolēnu vecākiem,

mācēs atpazīt un reģistrēt problēmsituācijas,

saņems praksē pārbaudītus praktiskus ieteikumus pozitīva mikroklimata veidošanai klasē un skolā,

tiks nodrošināti ar iespēju dalīties pieredzē un ieteikumos.

Mērķauditorija

Vispārējās un speciālās izglītības pedagogi, pirmsskolas izglītības pedagogi, sociālie pedagogi, logopēdi un citi pedagoģijas speciālisti.

Lektors

Ināra Oļena, Mg.paed.

Norises laiks un vieta

10.11.2022., tiešsaiste

Mācību stundu skaits

8 h

Kontaktpersona

Linda Otto, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

100

Pieteikšanās

Pieteikšanās saite: https://forms.gle/FTBnskM6TQbe6ZfB9

 

 

 

 

 

Nosaukums

 

No antīkās pasaules līdz modernismam mākslā stāstos un attēlos

Anotācija

 

Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma iepazīstina  ar nozīmīgākajiem stiliem mākslas vēsturē no antīkajiem laikiem līdz mūsdienām, ilustrējot ar attēlu materiālu.

Programmas apguves rezultātā radīta izpratne par mākslas vēstures stilu pamatjautājumiem, to īpatnībām un  raksturīgākajiem paraugiem.

Mērķauditorija

Vispārizglītojošo un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu mākslas pedagogi

Lektors

Inese Klestrova, Mākslas zinātņu doktors

Norises laiks un vieta

19.10.-01.03.2022., tiešsaiste

Mācību stundu skaits

16 h

Kontaktpersona

Sņežana Tišlere, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

25

Pieteikšanās

Līdz 14.10.2022.

 

Nosaukums

 

Kompetencēs balstīts mācību saturs - veselības un fiziskās aktivitātes pirmsskolā

Anotācija

 

Pedagogi apgūs praktiskas, ikdienā pielietojamas zināšanas un metodes, kā plānot un īstenot dažādas fiziskās aktivitātes atbilstoši pirmsskolas vecuma bērna spējām, vajadzībām un interesēm.

Kursanti iegūs zināšanas un metodes, kā organizēt fiziskās aktivitātes un veselīgu dzīves ritmu pirmsskolas vecuma bērniem ar mūsdienas mainīgos apstākļos un uzturēt emocionālo stabilitāti, nepazaudēt sevi.

Mērķauditorija

Pirmsskolas izglītības skolotāji

Lektors

Svetlana Buza

Norises laiks un vieta

19.10.2022.

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Eva Upmane, 22420049, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

30

Pieteikšanās

Līdz 17.10.2022.

 

Nosaukums

 

Kompetenču pieejā balstīta mācību procesa veidošana 9.klases bioloģijas mācību procesā atbilstoši “Noteikumiem par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem

Anotācija

 

Pilnveidot skolotāju prasmi plānot un organizēt mūsdienīgu, inovatīvu, kompetenču pieejai izglītībā atbilstošu mācību procesu atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 27. novembra noteikumiem Nr. 747 “Noteikumi par valsts pamatizglītības standartu un pamatizglītības programmu paraugiem”. Nodarbību gaitā periodiski tiks veikta atgriezeniskā saite par attiecīgajā nodarbības posmā apgūto – pedagogi individuāli analizēs stundu fragmentus un pēc tam salīdzinās ar kolēģu un nodarbības vadītāja veikto analīzi.

Nodarbības beigās pedagogi veiks pašvērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem.

Mērķauditorija

Tukuma novada bioloģijas un dabaszinību skolotāji

Lektors

Līga Sausiņa

Norises laiks un vieta

27.10.2022.

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Sanita Baumane, 26198270, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

25

Pieteikšanās

Līdz 26.10.2022.

 

Nosaukums

 

Teksta izpratnes veicināšanas pieejas sākumskolā

Anotācija

 

● Pieejas teksta izpratnes veicināšanai – teorētiskās pamatnostādnes.

● Pieejas teksta izpratnes veicināšanai – praktiskie piemēri.

● Pieredzes apmaiņa skolēnu lasīšanas veicināšanai un lasītprasmes pilnveidei.

Mērķauditorija

Tukuma novada sākumskolas skolotāji

Lektors

Andris Krieķis, Rīgas 6.vsk., latviešu valodas un literatūras skolotājs, LU lektors, pētnieks;

Ineta Mežniece, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas sākumskolas skolotāja

Norises laiks un vieta

1.nodarbība 14.11.2002. 15.00 – 18.00 Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija;

2.nodarbība 29.11.2022. 15.00 – 18.00 Tiešsaiste

3.nodarbība 06.12.2022. 15.00 – 17.00 Tiešsaiste

Mācību stundu skaits

8 h

Kontaktpersona

Vineta Logina, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

50

Pieteikšanās

Līdz 11.11.2022. ej.uz/teksta-izpratne

 

 

Nosaukums

 

Materiāls plastilīns divdimensiju plaknē

Anotācija

 

Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogu profesionālā kompetences pilnveide, iepazīstoties un praktiski apgūstot dažādas tehnikas. Pedagogi praktiskam darbam izmanto plastilīnu. Kursos apgūto zināšanu un prasmju pielietojums vizuālajās un vizuālās plastikas nodarbībās.

Mērķauditorija

Tukuma novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas pedagogi

Lektors

Andris Vikainis

Norises laiks un vieta

17.11.2022.

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Angelika Dembovska, 25433432, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.  

Vietu skaits

20

Pieteikšanās

Līdz 11.10.2022.

 

 

Nosaukums

 

Klasvadības stratēģijas, kas veicina labvēlīgu mācību vidi un skolēnu motivāciju aktīvai darbībai

Anotācija

 

Veiksmīga un efektīva klasvadība, klases vadības paņēmienu kopums un to atbilstoša izmantošana izglītības procesā ir viens no galvenajiem priekšnoteikumiem, lai tiktu nodrošināta efektīva darbība mācību stundā. Pedagogu profesionālās pilnveides programmā pedagogi tiek iepazīstināti ar dažādām klasvadības stratēģijām, kas veicina labvēlīgu mācību vidi un rosina skolēnus aktīvai darbībai.

 

Mērķauditorija

Tukuma novada pedagogi

Lektors

Iveta Dziedātāja

Norises laiks un vieta

08.12.2022.

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Daiga Elpere, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

100

Pieteikšanās

Līdz 07.12.2022.

 

Nosaukums

 

Profesionālās pilnveides sporta pedagogu pieredzes seminārs “Kustību rotaļas un spēles ceļā uz sasniedzamo rezultātu”

Anotācija

 

Kursu dalībnieks būs ieguvis un paplašinājis izpratni par to, kā caur rotaļām un spēlēm bērni pilnveidos savas prasmes un nonāks pie sasniedzamā rezultāta, kā plānot mācību procesu, īstenojot starppriekšmetu saikni, kā stundu vērošana var atbalstīt skolotāja darbības pilnveidi un  profesionālo izaugsmi

Mērķauditorija

Tukuma novada sporta pedagogi

Lektors

Gita Pērkone, Tija Tripāne

Norises laiks un vieta

06.12.2022.

Mācību stundu skaits

6 h

Kontaktpersona

Ina Užule, Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Vietu skaits

20

Pieteikšanās

Līdz 05.12.2022.

 

 

Finansējuma atbalsts izglītojamiem, kas reģistrēti VIIS ar apakšstatusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”

 

 5-6 gadīgiem un 1.-12. klases izglītojamajiem, kā arī speciālās pirmsskolas izgītības programmas bērniem no 1,5-4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās, kuri reģistrēti VIIS uz 01.09.2022. (ieskaitot):

1.      Finansējums tiek piešķirts no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai (tāpat kā LV skolēniem);

2.      Līdz 31.12.2022. atbalsts ir pieejams arī no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:

2.1. Pedagogu darba samaksai (individuālā plāna īstenošanai) – 50% apmērā, proti, 128,50 euro mēnesī, mācību līdzekļiem – 5,96 euro (4 mēnešiem kopā)

 

1,5-4 gadīgiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (neatkarīgi no reģistrācijas datuma VIIS – gan pirms 01.09.2022., gan pēc 01.09.2022.) finansējums tiek piešķirts kā patvēruma meklētājiem 100% apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, proti – 257 euro mēnesī pedagogu darba samaksai un 50 euro mācību līdzekļu iegādei.

 

 1.-12.klases UA skolēniem, kuri izglītības ieguvi sāk pēc 01.09.2022. (VIIS reģistrēti pēc 01.09.2022.) finansējums tiek piešķirts kā patvēruma meklētājiem 100% apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, proti – 257 euro mēnesī pedagogu darba samaksai un 50 euro mācību līdzekļu iegādei.

 

Pamatojums: Grozījumi MK 26.07.2016. noteikumos Nr. 488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”

https://likumi.lv/ta/id/335963-grozijumi-ministru-kabineta-2016-gada-26-julija-noteikumos-nr-488-kartiba-kada-nepilngadigam-patveruma-mekletajam-nodrosina-izg 

 

 Raksts izdrukai

 

***************************************************

 

Informatīva sanāksme „Atbalsts Ukrainas civiliedzīvotāju mācību procesa īstenošanai”

2022. gada 22. septembris

 

 ****************************

 

Biedrības "Patvērums "Drošā māja"" seminārs 12.05.2022 

 

2021. gada nogalē Izglītības attīstības centrs veica situācijas izpēti par skolēniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs. Kāda ir skolu pieredze, galvenie secinājumi un ko par darbu ar jauniebraucējiem saka pedagogi, mums pastāstīs pārstāvji no Izglītības attīstības centra.

 

Integrācijas atslēga gan bērniem, gan pieaugušajiem ir vispirms apgūt jaunās mītnes valsts valodu. Latviešu valodas aģentūras metodiķe Ērika Pičukāne pastāstīs par atbalstu skolām, iepazīstinās ar metodiskajiem un mācību materiāliem, kā arī citiem pieejamajiem resursiem latviešu valodas apguvei, kas palīdzēs ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem.

 

Rīgas 93. vidusskolā šajā mācību gadā ir izveidots atbalsta centrs, kura mērķis ir sniegt metodisko atbalstu Rīgas pedagogiem darbā ar jauniebraucējiem. Skolas direktore Gunita Kļaviņa un centra metodiķes dalīsies pieredzē, gan pastāstot par centra darbību un sniegto atbalstu pedagogiem, gan kopā pārdomājot, ko no līdzšinējās prakses varētu pārņemt arī skolas ārpus Rīgas. 

Situācijas izpēte par skolēniem imigrantiem un reemigrantiem Rīgas izglītības iestādēs - Izglītības attīstības centrs

Metodiskais atbalsts - Rīgas 93.vidusskola

Noderīga informācija

 

VISC sanāksmes "Atbalsts mācību procesa īstenošanai" izglītības iestādēm, kurām ir aktuāli jautājumi par atbalsta sniegšanu Ukrainas skolēniem – bēgļiem

 

05.05.2022. sanāksmes ieraksti: 

  1. aktuālā informācija par vērtēšanu un citi jautājumi: https://domaundari-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ukr_832_visc_gov_lv/ESclsvgMi-pOl0toOPLFo28B0myTLsu4QID-x6G8Lko8PQ?e=ywaZtL 
  2. Ukrainas pedagogi: https://domaundari-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/ukr_832_visc_gov_lv/ESJTpjcr6XBIuXNBNIJ019cB0zDHs1ZNcnK9O-Znem_ypw?e=XeWlhy

 

 06.04.2022. sanāksmes ieraksti: 

1) 2. atbalsta sanāksmes ieraksts (var piekļūt ikviens, kuram ir saite)

2) Ukrainas pedagogu pieteikumi latviešu valodā (var piekļūt ikviens, kuram ir saite; informāciju atjaunojam trešdien līdz plkst. 18.00 un piektdien līdz plkst. 18.00)

3) Atbalsta sanāksmes saite 

 

Citi

Par Ukrainas civiliedzīvotāju  reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja statusam

Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšana pirmsskolā

Par Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanu Tukuma novada izglītības iestādēs. Mācību procesa nodrošināšana

 

Individuālais izglītības programmas apguves plāns nepilngadīgam patvēruma meklētājam

 

Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē  (заява про вступ до навчального закладу)

 

Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē

Informācijas reģistrēšana VIIS par Ukrainas civiliedzīvotāju

 Patvērums droša māja, dažādi vebināri par bēgļiem  

 

Latviešu valodas apguve (для оволодіння латиською мовою)

 Informācija par latviešu valodas apguvi bērniem (Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку)

 

 Atbalsta materiāli izglītības iestādēm

Papildināts 29.03.2022 

 

1.Interaktīvs materiāls “Sāksim runāt latviski!” valodas apguvei (A0) Interaktīvais mācību materiāls paredzēts vārdu krājuma pilnveidošanai. Materiālā ir iekļauti 12 temati.  https://maciunmacies.valoda.lv/speles/LVA_Saksim_runat_latviski/index.html

2. „Sāksim runāt latviski!” ar attēlu kartītēm

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2019/10/INT-LVA-VISS.pdf

3. Interaktīvs mācību līdzeklis Laipa A1 un Laipa A2 (A1 un A2 līmenī).   https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Laipa/index.html

4. Latviešu valodas pašmācības līdzeklis pieaugušajiem e-Laipa.

https://elaipa.lv/Home/A1.  un https://elaipa.lv/Home/A2

5. Darbības vārdu tabulas – ar tulkojumu krievu un angļu valodā

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/03/DarbibasVarduTabulas_2014.pdf

6. Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1 Materiālā ir iekļautas 12 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/

7. Pārbaudes uzdevumu piemēri Laipa A1 Materiālā ir iekļautas 12 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/lemon/  

8.Interaktīvs materiāls Klausīšanās .24 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/klausisanas/index.html#/page/1

9.Interaktīvs materiāls. Sarunas Interaktīvajā materiālā ir iekļauti 10 temati. https://maciunmacies.valoda.lv/speles/sarunas/index.html#/page/1  

10.Interaktīvs materiāls Lasīšana.24 tematiem (A1,A2) https://maciunmacies.valoda.lv/speles/Texts/00/Titlepage-1.html

11. Spēle “Atrodi burtus!”(pirmsskolai)

 https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_burtus/real.html

12. Spēle Atrodi vārdus!(pirmsskolai)

 https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

13. Spēle Valodiņa (pirmsskolai)

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/valodina/aiziet.html

14.Izprintējama / digitāla bilžu vārdnīca (pirmsskolai)

http://bilzuvardnica.maciunmacies.lv/list/

15. Vārdu apguve interaktīvā veidā (bet bez tulkojuma)

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/atrodi_vardus/real.html

 16.Lasīšana, vārdi un teikumi (kad jau prot burtus)

https://maciunmacies.valoda.lv/wp-content/uploads/2020/02/

17.Atsevišķas lapas var izmantot no šī digitālā materiāla

https://maciunmacies.valoda.lv/speles/1.klase/

18. Ukrainas izdevniecība "Ранок" piedāvā mācību materiālus bez maksas

https://www.zvaigzne.lv/lv/jaunumi/aktualitates/312649-ukrainas_izdevnieciba_ranok_piedava_macibu_materialus_bez_maksas.html 

 

Informatīvie materiāli, ko var izmantot mācību procesā:

Dažas idejas, kā audzēkņiem no Ukrainas palīdzēt iejusties labāk skolā

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4036394/dazas-idejas-ka-audzekniem-no-ukrainas-iejusties-labak-skola

Jauns bērns klasē un pirmie vardarbības signāli

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4011892/jauns-berns-klase-un-pirmie-vardarbibas-signali

Kā sarunāties ar bērnu par karu un citām supersarežģītām tēmām?

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/3998600/ka-sarunaties-ar-bernu-par-karu-un-citam-supersarezgitam-temam

Як говорити з дитиною про війну та інші надскладні теми?

https://www.uzvediba.lv/blogs/params/post/4006274/jak-govoriti-z-ditinoju-pro-vjnu-ta-nsh-nadskladn-temi

 

 

 

 atbalsts-ukrainai_200.jpg

 

Finansējuma atbalsts izglītojamiem, kas reģistrēti Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS) ar apakšstatusu “Ukrainas civiliedzīvotājs”

 

5-6 gadīgiem un 1.-12. klases izglītojamajiem, kā arī speciālās pirmsskolas izgītības programmas bērniem no 1,5-4 gadu vecumam speciālās pirmsskolas izglītības grupās, kuri reģistrēti VIIS uz 01.09.2022. (ieskaitot):

1.      Finansējums tiek piešķirts no valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai (tāpat kā LV skolēniem);

2.      Līdz 31.12.2022. atbalsts ir pieejams arī no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”:

2.1. Pedagogu darba samaksai (individuālā plāna īstenošanai) – 50% apmērā, proti, 128,50 euro mēnesī, mācību līdzekļiem – 5,96 euro (4 mēnešiem kopā)

 1,5-4 gadīgiem bērniem, kuri apmeklē pirmsskolas izglītības iestādi (neatkarīgi no reģistrācijas datuma VIIS – gan pirms 01.09.2022., gan pēc 01.09.2022.) finansējums tiek piešķirts kā patvēruma meklētājiem 100% apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, proti – 257 euro mēnesī pedagogu darba samaksai un 50 euro mācību līdzekļu iegādei.

1.-12.klases UA skolēniem, kuri izglītības ieguvi sāk pēc 01.09.2022. (VIIS reģistrēti pēc 01.09.2022.) finansējums tiek piešķirts kā patvēruma meklētājiem 100% apmērā no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”, proti – 257 euro mēnesī pedagogu darba samaksai un 50 euro mācību līdzekļu iegādei.

Pamatojums: Grozījumi MK 26.07.2016. noteikumos Nr. 488 “Kārtība, kādā nepilngadīgam patvēruma meklētājam nodrošina izglītības ieguves iespējas”

 

TUKUMA NOVADĀ 

 

Tukuma novada pašvaldība

 

Tukuma novada pašvaldības aktuālā informācija

Par palīdzību Ukrainas bēgļiem Tukuma pašvaldībā, kontaktinformācija

 

Tukuma novada Izglītības pārvalde

 

Kontaktpersona Egija Muižniece -  26335356, 63126520 - egija.muizniece[at]tukums.lv

 

Vadītāja Dace Strazdiņa - 28351771 - dace.strazdina[at]tukums.lv

Vadītājas vietniece Jeļena Šnikvalde - 26379703 - jelena.snikvalde[at]tukums.lv - skolu jautājumi

Izglītības darba vecākā speciāliste Sintija Vārpiņa - 29208725 - sintija.varpina[at]tukums.lv - pirmsskolas rinda un bērnu uzraudzības pakalpojumi

 

Iespējas bērniem un jauniešiem

 

Kaspars Valdmanis piedāvā bezmaksas futbola treniņnodarbības Tukumā, Pauzera pļavās, dažāda vecuma Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lūdzu informēt jūsu izglītības iestādē uzņemto Ukrainas civiliedzīvotāju vecākus (likumiskos pārstāvjus). Jautājumu gadījumā sazināties ar K. Valdmani mob. 29241313.

***

Iespēja Ukrainas civiliedzīvotājiem apmeklēt bezmaksas karatē nodarbības:

Bērniem no 5 - 7 g.v - otrdienās, ceturtdienās plkst. 17.00 -18.00

Bērniem no 8-12 g.v. - pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 18.00- 19.00

Bērniem 13+ ( arī pieaugušie) - pirmdienās, trešdienās, piektdienās plkst. 19.00

 

Mareks Lavrinovičs - ( mob. 29811404)  - Adrese. Tukums, Tidaholmas iela 3 ( 2 stāvs)

 

 

Latviešu valodas apguve (для оволодіння латиською мовою)

 Informācija par latviešu valodas apguvi bērniem (Ігри для оволодіння латиською мовою дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку)

 

 

Izglītības iestādēm

 

Iesniegums par uzņemšanu izglītības iestādē  (заява про вступ до навчального закладу)

Algoritms Ukrainas civiliedzīvotāju uzņemšanai izglītības iestādē

Informācijas reģistrēšana VIIS par Ukrainas civiliedzīvotāju

 Patvērums droša māja, dažādi vebināri par bēgļiem  

 


************************************************************************* 

VALSTĪ

 

Psihoemocionālais atbalsts ukraiņiem

Tabula ar tālruņiem un SIVA iespējama ģimeņu rehabilitācija ārsta uzraudzībā.. Konsultācijas arī ukraiņu valodā. 

************************************************************************* 

https://www.ukraine-latvia.com/

*************************************************************************

Valsts vienotais informatīvais tālrunis "Palīdzība ukraiņiem Latvijā" 

Lai sniegtu būtiskāko informāciju par atbalsta sniegšanas un saņemšanas iespējām Ukrainas civiliedzīvotājiem vienuviet, 2. martā darbu uzsācis Sabiedrības integrācijas fonda izveidotais vienotais informatīvais tālrunis – “Palīdzība ukraiņiem Latvijā” – 27 380 380.

Informatīvais tālrunis nodrošina kara bēgļiem no Ukrainas centralizētu informāciju par pieejamo palīdzību un atbalstu Latvijā: kā saņemt nodarbinātības, psiholoģiskās palīdzības, juridiskā atbalsta, tulka, veselības aprūpes, sociālā atbalsta u.c. pakalpojumus. Savukārt Latvijas iedzīvotāji var saņemt informāciju par iespējām veikt ziedojumus un sniegt atbalstu, piemēram, iesaistoties brīvprātīgajā darbā. 

 Ukraina palīdzība

Palīdzība Ukrainas bēgļiem Latvijā – vienotā tīmekļvietne latviešu, krievu, ukraiņu un angļu valodā.

 

Par veselības aprūpes pakalpojumiem

 

Informācija par Ukrainas iedzīvotāju ierašanos un uzturēšanos Latvijā - Iekšlietu ministrijas aktuālā informācija

 

Nodarbinātības valsts aģentūra par darba atrašanas atbalstu Ukrainas kara bēgļiem

 

*************************************************************************

 

skaitikli 200Bērnu uzraudzības pakalpojumi - Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) informācija

 

Par Ukraiņu civiliedzīvotāju reģistrēšanos bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēja statusam

 

Atbilstoši Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 15.panta otrajā daļā noteiktajam Ukrainas civiliedzīvotāji ir tiesīgi sniegt bērnu uzraudzības pakalpojumus, neņemot vērā normatīvajos aktos noteiktās prasības bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, ja šie pakalpojumi tiek sniegti tikai attiecībā uz nepilngadīgiem Ukrainas civiliedzīvotājiem.

 

Reģistrācijai Bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzēju reģistrā Ukrainas civiliedzīvotājiem jāiesniedz Izglītības kvalitātes valsts dienestā iesniegums. 

 

Ukrainas civiliedzīvotāji var iesniegt iesniegumu, nosūtot to uz e-pasta adresi: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai iesniedzot klātienē darbadienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Izglītības kvalitātes valsts dienestā Rīgā, Smilšu ielā 7.

 

Iesnieguma forma latviešu un ukraiņu valodā

 

Papildu informāciju iespējams iegūt IKVD:

Kristīne Tālberga, tālr.: 28684264;

2)   Jana Veinberga, tālr.: 28383507.

Our website is protected by DMC Firewall!