Tukuma novada Izglītības pārvalde

Konkursu, pasākumu nolikumi

Fotokonkurss "Izglītības attīstība bildēs"

Konkurss 10.-12.kl. "VārdZinis 2013"   Nolikums

Konkurss 7.-9.kl. skolēniem "Nauda - māksla - sabiedrība"

RD BJVIC "Rīgas Dabaszinību skola" konkurss "Jaunais ūdens pētnieks"  un "Jaunais vides pētnieks"  Pieteikuma anketa JŪP   Pieteikuma anketa JVP

Konkurss "Eiropa skolā"

Konkurss "Vide 2.0"

Konkurss "Mēs par Latviju!"

Latvijas Kristīgās akadēmijas radošais konkurss skolēniem no 7 līdz 16 gadu vecumam

Konkurss "Ugunspavēlnieks" 7. un 8.klašu skolēniem   Pieteikums

Konkurss "eXperiments" 8. un 9.klašu skolēniem

Radošo darbu konkurss "Es dzīvoju Latvijā"

Latvijas skolu audzēkņu 10.karikatūru konkurss - izstāde "Runča piedzīvojumi... Māksliniekam -85"

Latvijas Riteņbraucēju apvienības konkurss

KNAB video konkurss

Eiropas DNS dienas eseju konkurss

Pētniecisko darbu konkurss 11.-12.kl. skolēniem, kas veltīts Gunāram Astram 

Net-Safe Latvia Droša interneta centrs sadarbībā ar Microsoft Latvia izsludina konkursu "Cieni sevi un citus internetā"

Zīmējumu konkurss "Darini kalendāru"

Starptautisks konkurss krievu valodā

Konkurss "Jaunais finanšu eksperts 2013"

Skolu literāro žurnālu konkurss 2013.gadā

Starptautisks skolēnu pētniecisko darbu konkurss "Vēsture ap mums"

Pētniecisko darbu konkurss Gunāra Astras un viņa līdzgaitnieku/ laikabiedru loma Latvijas neatkarības atjaunošanā

Piedzīvojumu un izaicinājumu spēle "Jaunie Rīgas sargi: Latvijas hronikas"  Afiša

Bateriju vākšanas konkurss "Tīrai Latvijai"  Afiša

Valsts prezidenta institūcijas 90.gadadienai veltīts skolēnu radošo darbu konkurss

Konkurss "Vides balva 2012"

Konkurss/sacensība "Nāc un sāc zaļot"  Afiša

"Superpuika 2013"  Afiša

Konkurss "Parādi, kā šķiro Tu!"

Konkurss "Foto - pārsteigums skolotājam"

CSDD konkurss "Gribu būt mobils"  Pieteikuma anketa

Konkurss "Dinaburgas zvaigznes 2012"   Afiša

Īsfilmu konkurss par Baltijas jūru  Afiša
 

 Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbinieki pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieņemšanas laiks jāsaskaņo ar Izglītības pārvaldes izglītības darba vecāko speciālisti Sintiju Vārpiņu pa tālruni 29208725.

 

Tiek pieņemti un apkalpoti tikai tie apmeklētāji, kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus un var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Bērna reģistrāciju rindā Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs iespējams veikt elektroniski iesūtot e-pastā pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

Pieteikums bērna pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrācijai rindā (PIETEIKUMS WORD)

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu (IESNIEGUMS WORD)

Iesniegums par atteikumu no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē (IESNIEGUMS WORD)

 

Konsultācijas vecākiem pa tālruni: 29208725 vai e-pastu: pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

 


 Tukuma novada Domes lēmumi: 

 

2021.gada 29.septembra lēmums  “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, papildus uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”

 

2021.gada 28.aprīļa lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, maksimālo uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”.

  


 

bd rindu registra samazin 300 

Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu rindas reģistrs

 


 

 

 


Kontaktinformācija:

Sintija Vārpiņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 29208725

e-pasts: sintija.varpina[at]tukums.lv
 

 

Normatīvie dokumenti:

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Reģistrācijas pieteikuma forma

Komisija "Pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršana izglītības iestādē"

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai izglītības iestādē komisijas nolikums

Līgums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Tukuma novadā (paraugs)

 ____________________________________________________________________________________________

 

Pirmsskolas vecuma bērnu rinda Tukuma novadā 2020./2021.m.g.


   

 

 Tukuma novada Izglītības pārvaldes darbinieki pieņem apmeklētājus klātienē tikai pēc iepriekšēja pieraksta. Pieņemšanas laiks jāsaskaņo ar Izglītības pārvaldes izglītības darba vecāko speciālisti Sintiju Vārpiņu pa tālruni 29208725.

 

Tiek pieņemti un apkalpoti tikai tie apmeklētāji, kuri lieto sejas aizsarglīdzekļus un var uzrādīt derīgu sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

 

Bērna reģistrāciju rindā Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs iespējams veikt elektroniski iesūtot e-pastā pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

Pieteikums bērna pirmsskolas izglītības iestāžu reģistrācijai rindā (PIETEIKUMS WORD)

Iesniegums par pirmsskolas izglītības iestādes maiņu (IESNIEGUMS WORD)

Iesniegums par atteikumu no piešķirtās vietas pirmsskolas izglītības iestādē (IESNIEGUMS WORD)

 

Konsultācijas vecākiem pa tālruni: 29208725 vai e-pastu: pirmsskolasrinda[at]tukums.lv

 


 
Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbību 2021.gada vasarā

 

pii 200

Tukuma novada pašvaldībā ir astoņas pirmsskolas izglītības iestādes un sešas izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas. Lai izglītojamie varētu apmeklēt izglītības iestādes arī vasaras mēnešos, Tukuma novada pašvaldība jau kopš 2013.gada jūlija nodrošina atsevišķu pirmsskolas izglītības iestāžu darbu vasaras periodā, pārējās izglītības iestādes, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas, uz šo laiku slēdzot. Tas dod iespēju izglītības iestādēs veikt plānotos remonta darbus, kā arī tas ļauj izglītības iestāžu vadītājiem organizēt pedagogu atvaļinājuma laiku.

 

Izglītības iestādēs ir veiktas vecāku aptaujas par bērna apmeklējumu vasaras periodā  un, pamatojoties uz aptauju rezultātiem, iestāžu vadītāji ir sagatavojuši darba grafiku un bērnu grupu izvietošanas plānu iestādēs, ņemot vērā epidemioloģiskās drošības prasības.

 

2021.gada jūlijā būs slēgtas piecas izglītības iestādes, tās ir Džūkstes, Irlavas un Tumes pamatskolas, Tukuma pirmsskolas izglītības iestāde “Lotte” un Tukuma novada speciālās izglītības iestāde. Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Lotte” 32 izglītojamajiem tiks nodrošināta vieta Tukuma pirmsskolas izglītības iestādes “Vālodzīte” telpās. Vecākiem, kuri izteikuši vēlmi, ka viņu bērniem nepieciešams vasaras periodā apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi, ir piedāvātas vietas citās izglītības iestādēs.

 

Laika posmā no 1.jūnija līdz 31.augustam būs slēgta Pūres pamatskola, nodrošinot iespēju izglītojamajiem apmeklēt Pūres pamatskolas Jaunsātu filiāli.

 

Izprotot sarežģītās situācijas, ar kurām šobrīd sastopas ne viena vien ģimene, Tukuma novadā ir rasts šāds risinājums, lai bērni būtu pieskatīti un drošībā. Tai pašā laikā pirmsskolu izglītības iestāžu vadība un pašvaldība aicina arī vecākus būt saprotošiem un pretimnākošiem.

 

Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestāžu 2021.gada vasaras periodu darba grafiks (PDF)

 


 Tukuma novada Domes lēmumi: 

 

2021.gada 29.septembra lēmums  “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, papildus uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”

 

2021.gada 28.aprīļa lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un izglītības iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, maksimālo uzņemamo bērnu skaitu un vecumu 2021./2022.mācību gadā”.

 

2021.gada 28.aprīļa lēmums “Par Tukuma novada pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu un iestāžu, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu, darbību 2021.gada vasarā”.

 

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

  

 


 

bd rindu registra samazin 300 

Tukuma novada izglītības iestāžu pirmsskolas vecuma bērnu rindas reģistrs

 


Bērna pieteikšana 2020./2021. mācību gadā Tukuma novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Kā rīkoties, ja bērnam piešķirta vieta bērnudārzā?

 

Infografika PII 300x

 


Kontaktinformācija:

Sintija Vārpiņa

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 29208725

e-pasts: sintija.varpina[at]tukums.lv
 

 

Normatīvie dokumenti:

Kārtība, kādā Tukuma novada pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju

Reģistrācijas pieteikuma forma

Komisija "Pirmsskolas vecuma bērnu vietu piešķiršana izglītības iestādē"

Pirmsskolas vecuma bērnu uzņemšanai izglītības iestādē komisijas nolikums

Līgums par pirmsskolas izglītības programmas apguvi Tukuma novadā (paraugs)

Bērnu ar speciālajām vajadzībām reģistrēšana un uzņemšana Tukuma pirmsskolas izglītības iestādē "Taurenītis"

 


   

 

 

Mērķis

Paaugstināt Tukuma novada izglītības iestāžu izglītības procesa kvalitāti un pedagogu profesionālās kompetences

 

Prioritāte

Metodiskā darba pilnveide saistībā ar kompetenču pieejas mācību saturā realizāciju

 

Akcenti

·         Sadarbība savas mācību jomas satura un pieejas plānošanā;

·         Pedagogu profesionālā pilnveide (kolēģis mācās no kolēģa, citas sadarbības formas darba vietā);

·         Digitālās prasmes, zinātniskās pētniecības darbība, mācību olimpiādes un konkursi;

·         Datu ieguve, apkopošana, plānošana;

·         Starpjomu pedagogu sadarbība.

 

Metodiskā darba formas

·         Zinātniskās pedagoģiskās literatūras analīze, pedagoģiskā procesa pētniecība, inovatīvu ideju integrēšana pedagoģiskajā praksē;

·         Pedagoģiski metodisko pasākumu organizēšanas pedagogu iesaistīšana;

·         Pedagogu pašizglītības atbalsts; profesionālās pilnveides programmu izstrāde, īstenošana;

-         Sadarbības nodrošināšana profesionālās pieredzes apmaiņai, labās prakses izplatīšanai.

 

Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280; 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv


 

Mācīšanās / metodiskās jomas

 


 

Pirmsskolas un sākumskolas mācību joma

Sākumskolas pedagogu MA

Sintija Aumale, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.26759954, e-pasts: sintija.aumale[at]tukumagimn.lv 

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pirmsskolas pedagogu MA

Eva Upmane, pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte",

tālr. 22420049, e-pasts: eva.upmane[at]tukums.lv 

 

Valodu mācību joma

Latviešu valodas un literatūras pedagogu MA

Iveta Āboliņa, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63124182, e-pasts: i.abolina[at]tukumagimn.lv

Angļu valodas un vācu valodas pedagogu MA

Aiva Leitāne, Tukuma speciālās izglītības iestāde, Tumes pamatskola,

tālr. 63193397, e-pasts: aiva.leitane[at]tukums.lv  

Krievu valodas pedagogu MA

Svetlana Brasnujeva, Zemgales vidusskola,

tālr. 26970007, e-pasts: svetlana.brasnujeva[at]tukums.lv  

 

Tehnoloģiju mācību joma

Datorikas un programmēšanas pedagogu MA

Uģis Bērziņš, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.63124198, e-pasts: ugis.berzins[at]t2v.lv

Dizaina un tehnoloģiju pedagogu MA

Vilnis Prancāns, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123086, e-pasts: vilnis.prancans[at]t2v.lv 

Dizaina un tehnoloģiju un kulturoloģijas pedagogu MA

Una Gaile, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.63124182, e-pasts: u.gaile[at]tukumagimn.lv 

 

Matemātikas mācību joma

Matemātikas pedagogu MA

Diāna Zurģe, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63124182, e-pasts: d.zurge[at]tukumagimn.lv 

 

Dabaszinātņu mācību joma

Fizikas un inženierzinību pedagogu MA

Valdis Zuters, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.26666174, e-pasts: valdis.zuters[at]fizmati.lv

Ģeogrāfijas pedagogu MA

Antra Brinkmane-Brimane, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija, Smārdes pamatskola,

tālr. 29275422, e-pasts: antra.brinkmane[at]tukums.lv 

Bioloģijas un dabaszinību pedagogu MA

Anda Upeniece, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.29646293, e-pasts: anda.upeniece[at]tukums.lv 

Ķīmijas pedagogu MA

Natālija Kroškina, Tukuma 2.vidusskola,

tālr.63124198, e-pasts: nataliya.kroshkina[at]t2v.lv

 

Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēstures pedagogu MA

Jolanta Ventlande, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, Zemgales vidusskola, Tumes pamatskola

tālr. 26170685, e-pasts: jolanta.ventlande[at]tukums.lv  

Sociālo zinātņu pedagogu MA

Vēsma Kaņepe, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123086, e-pasts: vesma.kanepe[at]t2v.lv 

 

Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma

Sporta pedagogu MA

Ina Užule, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr.63124182, e-pasts: ina.uzule[at]tukums.lv 

 

Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzikas pedagogu MA

Dace Perševica, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 63125515, e-pasts: dace.persevica[at]tukums.lv 

Vizuālās mākslas pedagogu MA

Sņežana Tišlere, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 29423401, e-pasts: snezana.tislere[at]tukums.lv 

Teātra mākslas pedagogu MA

Inguna Silineviča, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 29391351, e-pasts: inguna.silinevica[at]tukums.lv

 

Vērtībizglītības metodiskā joma

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA

Daiga Elpere, Tumes pamatskola,

tālr.29459812, e-pasts daiga.elpere[at]tukums.lv 

 

Iekļaujošas izglītības atbalsta joma

Speciālo izglītības programmu pedagogu un sociālo pedagogu MA

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde,

tālr.20191947, e-pasts silva.freimane[at]tukums.lv 

Izglītības iestāžu logopēdu MA

Daina Medne, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 29255128, e-pasts: daina.medne[at]tukums.lv 

Izglītības psihologu MA

Katrīne Dzene, Tukuma novada Izglītības pārvalde,

tālr. 29703022, e-pasts: katrine.dzene[at]tukums.lv  

 

Izglītības iestāžu vadības joma

Skolu direktoru  MA

Anita Locāne, Tukuma 2.vidusskola,

tālr. 63123084, e-pasts: anita.locane[at]t2v.lv

Direktoru vietnieku izglītības jomā MA

Gunda Kupča, Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija,

tālr. 26363691, e-pasts: g.kupca[at]tukumagimn.lv

Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju un skolu, kuras realizē pirmsskolas izglītības programmas, direktoru MA

Inga Riežniece, Džūkstes pamatskola,

tālr.26018087, e-asts: inga.riezniece[at]tukums.lv 

 

******

Tukuma novada metodiskā darba kārtība

1. pielikums. Mācību jomas darba plāns.

2. pielikums.

2.1. Pasākuma dalībnieku reģistrs - skolas.

2.2. Pasākuma dalībnieku reģistrs - visas izglītības iestādes.

2.3. Pasākuma dalībnieku reģistrs - pirmsskolas un skolas, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmu.

3.pielikums. Kārtība, kādā notiek konsultatīvās vizītes izglītības iestādēs.

4.pielikums. Apliecinājums.

5.pielikums. Mācību stundas vērtēšanas un novērtējuma lapa.

6.pielikums. Pārskats par konsultatīvo vizīti.

7.pielikums. Mācību jomas darbības atskaite.

8.pielikums. Metodisko apvienību finansēšanas kārtība.

9.pielikums. Pasākuma plānotā izdevumu tāme.

 

 

 

 

  

 ******

 

 Metodiskās apvienības (MA) 2020./2021.m.g.

 

Pedagogu metodisko apvienību darbības kārtība

Metodisko apvienību ieteicamās darba formas

Darba plāna veidlapa

Metodiskās apvienības pasākuma dalībnieku reģistrācijas lapa

Mācību stundas vērošanas un novērtējuma lapa

Konultatīvās vizītes veidlapa

Metodiskās apvienības darbības atskaite

Pasākuma plānotā izdevumu tāme

Apliecinājums

 


Tukuma, Engures un Jaunpils novadu metodisko apvienību vadītāju semināri 2020./2021.m.g.:

 

 


 

Lekcija Tukuma, Engures un Jaunpils novadu izglītības iestāžu pedagogiem un atbalsta personālam (21.10.2020.)

Darba kārtība

A.Miksona prezentācija "Krīzes emocionālās reakcijas un psihosomatika" (PDF)

A.Miksona prezentācija "Aizsardzības mehānismi" (PDF)

 

Vebinārs (26.10.2020) 

Prezentācija par individuālo izglītības plānu izstrādi, balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.556 (PDF)

 

 


Atbalsta komanda

Speciālo izglītības programmu skolotāju un sociālo pedagogu MA

Silva Freimane, Tukuma novada speciālās izglītības iestāde, tālr.20191947,

e-pasts silva.freimane[at]tukums.lv 

Izglītības iestāžu logopēdu MA

Daina Medne, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 29255128,

e-pasts: daina.medne[at]tukums.lv 

Izglītības psihologu MA

Katrīne Dzene, Pūres pamatskola, tālr. 29703022,

e-pasts: katrine.dzene[at]tukums.lv  

Skolu bibliotekāru MA

Vineta Rozenberga,Tukuma 2.pamatskola,tālr.26136991, 

e-pasts: vineta.rozenberga[at]tukums.lv 

 


Dabaszinātņu mācību joma

Fizikas skolotāju MA

Valdis Zuters, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.26666174,

e-pasts: valdis.zuters[at]fizmati.lv

Ģeogrāfijas skolotāju MA

Antra Brinkmane-Brimane, Zemgales vidusskola, Smārdes pamatskola, tālr. 29275422, 

e-pasts: antra.brinkmane[at]tukums.lv 

Bioloģijas un dabaszinību skolotāju MA

Anda Upeniece, Tukuma 2.vidusskola, tālr.29646293,

e-pasts: anda.upeniece[at]tukums.lv 

Ķīmijas skolotāju MA

Nataliya Kroshkina, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198, 

e-pasts: nataliya.kroshkina[at]t2v.lv


Kultūras izpratnes un pašizpausmes mākslā mācību joma

Mūzikas skolotāju MA

Dace Perševica, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 63125515, 

e-pasts: dace.persevica[at]tukums.lv 

Vizuālās mākslas skolotāju MA

Sņežana Tišlere, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 29423401, 

e-pasts: snezana.tislere[at]tukums.lv 

  Teātra mākslas skolotāju metodiskā apvienība (MA)

     Inguna Silineviča, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 29391351,

     e-pasts: inguna.silinevica[at]tukums.lv


Matemātikas mācību joma

Matemātikas MA

Diāna Zurģe, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: d.zurge[at]tukumagimn.lv 


Pirmsskolas mācību joma

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju MA                    

                     Inga Riežniece, Džūkstes pamatskola, tālr. 26018087,

                     e-pasts: inga.riezniece[at]tukums.lv

           Pirmsskolas izglītības iestāžu vadītāju vietnieku un pirmsskolas skolotāju MA

                      Eva Upmane, pirmsskolas izglītības iestāde "Vālodzīte", tālr. 22420049,

                      e-pasts: eva.upmane[at]tukums.lv 


Sākumskolas mācību joma

Sākumskolas MA

Ilze Gabaliņa, Tukuma 2.pamatskola, tālr. 25949729,

e-pasts: ilze.gabalina[at]tukums.lv 


Skolu administrācija

Skolu direktoru  MA

Anita Locāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123084,

e-pasts: anita.locane[at]t2v.lv

Direktoru vietnieku mācību darbā MA

Gita Leimane, Jaunpils vidusskola, tālr. 63162187,

e-pasts: gita.leimane[at]jaunpils.lv 

Direktoru vietnieku audzināšanas darbā/audzināšanas darba speciālistu MA

Evita Korna-Opincāne, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63124198,

e-pasts: evita.korna[at]t2v.lv


Sociālā un pilsoniskā mācību joma

Vēstures, politikas un tiesību un filozofijas skolotāju MA

Jolanta Ventlande, Zemgales vidusskola un Tumes pamatskola, tālr. 26170685, 

e-pasts: jolanta.ventlande[at]tukums.lv  

Sociālo zinību un ekonomikas skolotāju MA

Vēsma Kaņepe, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vesma.kanepe[at]t2v.lv 


Tehnoloģiju mācību joma

Informātikas skolotāju MA

Uģis Bērziņš, Tukuma 2.vidusskola, tālr.63124198,

e-pasts: ugis.berzins[at]t2v.lv

Mājturības un tehnoloģiju (zēnu) skolotāju MA

Vilnis Prancāns, Tukuma 2.vidusskola, tālr. 63123086,

e-pasts: vilnis.prancans[at]t2v.lv 

Mājturības un tehnoloģiju (meiteņu) un kulturoloģijas skolotāju MA

Una Gaile, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: u.gaile[at]tukumagimn.lv


Valodu mācību joma

Latviešu valodas un literatūras skolotāju MA

Iveta Āboliņa, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr. 63124182,

e-pasts: i.abolina[at]tukumagimn.lv

Angļu valodas un vācu valodas skolotāju MA

Aiva Leitāne, Tukuma speciālās izglītības iestāde, tālr. 63193397, 

e-pasts: aiva.leitane[at]tukums.lv 

Krievu valodas skolotāju MA

Svetlana Brasnujeva, Zemgales vidusskola, tālr. 26970007, 

e-pasts: svetlana.brasnujeva[at]tukums.lv 


Veselības un fizisko aktivitāšu mācību joma

Sporta skolotāju MA

Ina Užule, Tukuma Raiņa ģimnāzija, tālr.63124182,

e-pasts: ina.uzule[at]tukums.lv

 


Kontaktinformācija:

Laila Ingevica

Tukuma novada Izglītības pārvaldes izglītības darba vecākā speciāliste

Tālrunis: 63107280; 29429314

e-pasts: laila.ingevica[at]tukums.lv

 

 

 

 

 

Par sasniegumiem mācību darbā apbalvoti skolēni un pedagogi 29.05.2015.

 

Valsts olimpiāžu norises kārtības un VJIC, kā sadarbības partnera, organizēto olimpiāžu norises kārtības

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu organizēšanas un norises kārtība 2015./2016.m.g.

 

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiāžu norises laiks  (1.pielikums)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu dalībnieku pieteikums mācību priekšmetu olimpiādei
(2. pielikums, veidlapa un paraugs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu mācību priekšmetu olimpiādes protokols (4. pielikums, veidlapa un paraugs) un apbalvošanas protokols (5. pielikums, veidlapa un paraugs)

Tukuma, Engures un Jaunpils novadu pieteikums valsts mācību priekšmetu olimpiādei (6.pielikums, veidlapa)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs skolotājiem (7. pielikums)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs skolēniem (8. pielikums)

Tiešsaistes olimpiādes reģistrs atbildīgām personām  (9. pielikums)

 

MA vadītājiem - paraugs - veidlapa olimpiāžu, konkursu organizēšanai 2015./2016.m.g.

 

Rīkojumi

Par mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju 2015./2016. mācību gada 2. pusgadā

Par mācību priekšmetu olimpiāžu rīcības komisiju 2015./2016. mācību gada 1. pusgadā

 

Novada olimpiādes

 

Novada atklātās olimpiādes

 

Reģiona olimpiādes

 

Reģiona atklātās olimpiādes

 

Citas olimpiādes sadarbībā ar VISC

 

Citas olimpiādes sadarbībā ar asociācijām

 

Valsts olimpiādes

 

Valsts atklātās olimpiādes

 


Mācību priekšmetu konkursi

 

 

Sākumskolas pētnieciskais darbs

 

Skolēnu zinātniski pētnieciskais darbs

 

Olimpiāžu norises laiki 2018./2019. m.g.

Aprīlis

Marts

Februāris

Decembris - janvāris

Oktobris - novembris

 

 


Mācību priekšmetu konkursi un citi konkursi:
 
  6. un 7. klašu argumentācijas prasmju atklātais konkurss "Domā ātri, domā lēnām"
    Nolikums
 
 
9. -12. klašu skolēnu konkurss "Debašu turnīrs"
 
2. - 4. klašu skolēnu atklātais konkurss vizuālajā mākslā "Dari - radi!"
 
Starpnovadu (Saldus, Brocēnu, Tukuma) izteiksmīgās runas konkurss pamatskolēniem un vidusskolēniem krievu valodā
 

 

 

 

 
 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd